Vinterverket

Såpeboblejente & Lykkemamma på 68º nord

Det er ikke slik at noen barn tåler vold bedre enn andre

«Derfor ser de på saken som en krenkelse av religionsfriheten….» Å ikke få lov til å slå barn er ingen krenkelse. Det er ikke en innskrenkning av religionsfriheten. Når voksne blir krenket av å ikke få lov til å bedrive oppdragervold kan man bare tenke seg hvor krenket barnet som utsettes for oppdragervold blir. Hvem skal vi beskytte? De voksne sin religion eller barns rett til å vokse opp uten vold?

«Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode»

Av barneloven § 30 følger det at det er ulovlig å bruke vold mot barn som et ledd i oppdragelsen. Slik vold vil omfattes av straffeloven § 219.

Norge har bestemt at vold mot barn er ulovlig og straffbart. Ingen kritiserer politi og rettsvesen for å håndheve loven på dette. Det er bra at vold mot barn ikke er lov. Godt at politiet gjør noe viktigere enn å bedrive med overvåking av scooterkjørere, sier vi mens vi ønsker oss høyere straffer og bedre rettsvern for barna. Da er det så forundelig at folk går i tog mot barns rettigheter. Demonstrerer for at barn som opplever vold i hjemmet bør fortsette å bo hjemme fordi ingen dør av et klaps på kinnet. Det er ikke alltid at barn dør fysisk av det, men den psykiske påkjenningen av å oppleve vold i hjemmet kan gjøre stor skade på selvfølelsen , selvtillitten og på menneskeverdet. Det kan gi skader som angst, depresjon, sosiale vansker, problemer i skolen, sengevæting, separasjonsangst og adferdsproblemer. Oppdragervold er ydmykende for barnet. Hvilken voksen ville funnet seg i å bli irettesatt eller korrigert ved hjelp av draging i ørene eller klyping i kinnet? Barn er prisgitt sine foreldre. Det er foreldrene som skal være barnas fremste barnevern og når foreldre svikter ved å utøve vold mot barna må andre gripe inn. Ingen demonstrerer mot politiet når de pågriper eller arresterer foreldre som er voldelige mot barna sine. Ingen demonstrerer mot domstolen når foreldre blir dømt for vold mot barna sine. Da roper vi høyt i avisene og på sosiale media: «Strengere straffer – NÅ!». Når barnevernet håndhever loven og  griper inn er krisen et faktum. Ikke alltid for de som berøres av dette når man leser undersøkelse som sier at 3 av 4 foreldre som har personlig kjennskap til barnevernet er fornøyde med jobben. Det er all støyen rundt. Fra de som gjerne ikke har egenerfaring.

Stjerneskudd_edited-1

foto: Vinterverket

Demonstrasjonen er et angrep på barns rettigheter. Barn har rett til å vokse opp i hjem uten vold og mishandling. Norge har satt en standard. Vi tillater ikke vold mot barn. Hurra, sier jeg! Vi bor i et land der barna sitter på rettighetene. Rettighetene er ikke alltid gode nok, men sammenlignet med andre land er vi bedre enn de fleste. Vi tillater ikke at oppdragelse skjer gjennom fysisk og/eller psykisk vold. Demonstrasjonen er ikke et angrep på barnevernet, men på alle de barna som har opplevd eller fortsatt opplever vold i hjemmet. Det er disse barna demonstrantene vil frata retten til å vokse opp uten vold. Foreldrevernet står sterkt. Det er skremmende. Uttalelser i kjølvannet er nesten like skremmende. La meg påpeke: Nei, barnevernet tar ikke barn. Barnevernet kan fremme en sak om at barna bør ut av hjemmet. Det er fylkesnemnda og tingretten, og eventuelt lagmannsretten, som bestemmer. Nei, barnevernet tiltaler ikke foreldrene for vold. Det er det politi og påtalemakt som gjør. Nei, barnevernet kidnapper ikke barn og tjener millioner på dette. Barnevernet jobber ikke på provisjon eller tar barn som vi deler ut til barnløse venner og bekjente. Barnevernet jobber for både barn og foreldre, men når barnas og foreldrenes interesser kommer i konflikt er det barnas interesser som kommer først. Når foreldrenes religion kommer i konflikt med barnets beste er det barnets beste som kommer først. Det er jobben og det er forpliktelsen gjennom loven. Barnets beste. Beskyttelse av de mest sårbare vi har i samfunnet vårt. Barna.

Jeg kan skrive side opp og side ned om hvor vanskelig jobben er, tidspress, hvor krevende det er, glade historier, triste historier, historier om underbemannelse, lav lønn og trusler. Men sannheten er at det er ikke for meg dette er mest vanskelig, krevende eller trist. Jeg kan gå hjem hver dag. Hjem til mitt trygge hjem, uten vold. Det finnes barn der ute som hver dag gruer seg til å gå hjem, som lager strategier for å unngå hjemmet, som vagabonderer og som mister konsentrasjonen fordi hodet er fullt. Fullt av det vanskelige og det vonde. Det er ikke plass til mere. Det er barn vi ikke ser og det er barn vi ser så alt for mye av. Barna som diagnostiseres og medisineres bort fra det vanskelige, det krevende og det triste. For disse barna er hver dag vanskelig og for å gjøre det ekstra vanskelig bestemmer voksne seg for å gå i tog med et ønske om å svekke barnas rettigheter slik at disse barna kan fortsette å ha det slik.

IMG_3476

foto: Vinterverket

Loven i Norge er klar. Vi tillater ikke vold mot barn. Slik er det og slik må det forbli. Selv om enkelte, med forhåpentligvis tilmålt og liten mediatid, mener at oppdragervold ikke er så alvorlig eller farlig. For det barnet som opplever dette er det både alvorlig, kan være farlig, det er ydmykende og det er skremmende. Når den som burde beskytte og elske deg klyper og slår deg. For det er ikke slik at noen barn tåler vold bedre enn andre. Det spiller ingen rolle for barna om foreldrene klyper i Guds tro eller kliper i øret fordi Allah sier det er greit, riser på rompa fordi det er lov i England eller slår i hodet fordi det er slik gjør man det i USA. I Norge har alle barn som bor eller oppholder seg i landet de samme rettighetene. De er langt fra gode nok, men vi har heldigvis kommet så langt at hender og ord som slår barna er ulovlig og straffbart. Det forundrer meg at voksne mennesker demonstrerer mot de barna som opplever vold i hjemmet. De sier det ikke høyt, men gjemmer seg bak kritikk mot barnevernet samtidig som det sendes inn privat informasjon om barnevernsansatte til korrupsjonsbloggeren slik at utpresning mot de ansatte skal brukes for å forhindre omsorgsovertagelse og sammenligner barnevernet med Gestapo. Det hele faller på sin egen urimelighet. Faktum er at så lenge voksne kjemper for retten til vold mot barn vil barn fortsette å oppleve vold i hjemmet. Vi har en lang vei å gå, men jeg er glad for at Norge sier tydelig gjennom lovverket at vold mot barn er ulovlig og det er straffbart. Noe annet kan vi ikke tillate. Det vil aldri være en krenkelse å miste muligheten til oppdragervold. Det vil alltid være en krenkelse å bli utsatt for vold.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: