Vinterverket

Såpeboblejente & Lykkemamma på 68º nord

Selvbestemmelsesrett over egen kropp og over alle 9 månedene i året

Voldtatt. Smak på ordet. Voldtatt. Kan du forestille deg hvordan det er å bli voldtatt? Jeg kan ikke det og jeg håper jeg aldri kommer til å oppleve noe så grusomt som det må være å bli tatt med makt uten mulighet for å komme seg unna. Kan du forestille deg den følelsen, den avmakten og kanskje den skammen man i ettertid kan komme til å føle? Kan du det? Kan du forstille deg det å ikke bare bli voldtatt, men også det å skulle bli tvunget til å være forbundet med voldtektsmannen for resten av livet via et barn? Kan du forestille deg at en enkelt hendelse ikke bare vil følge deg resten av livet, men som også vil ha synlige bevis på den uretten som er begått mot deg.

foto: Vinterverket

Gravid. Å være gravid og det å føde et barn er det største, og noe av det farligste, en kvinnekropp kan gjøre og det fører med seg mange små, og store, plager. Halsbrann, kvalme, forstoppelse, bekkenløsning, svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk, hemoroider, svangerskapsforgiftning, hypernemesis, ødem, svangerskapskløe osv. Det å gå gravid er ikke alltid en dans på roser og man utsetter kroppen for mye og mangt som gravid. Så kommer fødselen. En fødsel er heller ikke ufarlig og det fins fortsatt kvinner i Norge som dør under fødsel og i barsel. Det er noe gangske stort som skal ut av noe ganske så lite, det er smerter, det er oppkast, det er blod, det er slit, det er tårer, det er mer blod, det er revninger, det er klipping, sying, pressing, dytting og så kan man se hodet.
For den som ønsker å gå gravid og for den som ønsker å føde så tåler man alle plagene og man takler en fødsel fordi man ønsker dette barnet så sterkt at resten blekner etterpå når den lille kroppen kommer ut. Men hvordan vil alt dette fortone seg for en som verken ønsket å ha sex eller som ønsket å gå gravid? Skal man tvinges til å gå igjennom alt dette og alt som kommer etterpå for noe man i utgangspunktet verken oppsøkte eller ønsket, men som ble tvunget på en av andre mennesker fordi de fant det for godt og fordi de mener å vite hva som er best for andre uten å se nyansene mellom sort og hvitt.

En graviditet skal ikke være fylt med redsel, angst, frykt og en drøm om et annet liv der man selv kunne bestemme over egen kropp. En graviditet skal være et frivilllig gode fylt med glede, forventninger, oppturer, nedturer, mer glede og nedtelling av dager til det store skal skje, og selv om man gruer seg litt så gleder man seg til det likevel fordi man vet at etter stormen kommer go`værs-dagene som er dagene der man får lønn får strevet. Å ville tvinge noen til å skulle gå igjennom 9 måneder med vonde dager er rett og slett umenneskelig. Syns du ikke?

Barnet. Det lille barnet blir født med en enorm byrde og vil alltid være en påminnelse om det vonde som skjedde. Det lille barnet er en del av ham. Ham som hun ikke ville kjenne på, men som hun ble tvunget til fordi han ønsket det og etterpå så var det en annen han som sa at hun måtte bære frem barnet. Er det alltid til barnets beste å bli født når man vet hvilke omstendigheter barnet ble til, når mor ikke ønsker barnet og når barnet vil måtte komme til å bære en byrde som er alt for stor for små skuldre. Når hørte jeg sist at du snakket høyt og varmt om alle de barna som allerede er født og som ikke har det bra?
Om igjen og om igjen blir hun fratatt viljen til å bestemme over egen kropp fordi andre mener å vite bedre hva hennes kropp skal brukes til. Hadde menn kunne blitt gravide så ville han aldri hatt noen debatt om abort. Det ville vært nedfelt i menneskerettighetene over hele verden som den største selvfølgelighet. Når det gjelder kvinner er det ikke like enkelt og mange ser fortsatt på det som sin rett å skulle kunne bestemme over hva kvinner gjør, og ikke gjør, med egen kropp. “Vi tenker på barnet”, sier de. “Hvilket barn ønsker å komme til verden uten å være ønsket?”, spør jeg.

foto: Vinterverket

Tillegg: Hadde ikke regnet med at dette innlegget skulle få så mye oppmerksomhet og jeg oppfordrer alle til å vise en smule edruelighet i sine kommentarer. Støtende innlegg, samt støtende filmer / filmsnutter, linker til andre nettsteder og/eller bilder, vil bli slettet.
Takk.

479 responses to “Selvbestemmelsesrett over egen kropp og over alle 9 månedene i året

  • Berit L. Siegel 6. januar 2012, kl. 17:31

   Jeg vil tro dette satt igang en tankeprossess for noen konservative hjerner, godt skrevet.

   • Anonym 7. januar 2012, kl. 21:52

    Kanskje, men dersom en anseer et foster uansett utviklingstadium som et menneskeliv i full forstand (et synspunkt jeg forøvrig ikke deler), er det ikke rart at en er mot abort ved voldtekt, da dette jo blir drap, og hvis man anser barnet som et menneske blir det litt dumt å komme med det argumentet at kvinner skal bestemme over egen kropp, da de er lovpålagt (heldigvis) til å ta vare på barnet og ikke skade dette på noen måte. Det blir jo også litt dumt å drepe et barn basert på farens dårlige oppførsel.. men som sagt, dette bunner jo bare ut i hva som skal defineres som et menneske.

  • Kenneth 8. januar 2012, kl. 01:58

   Låner et bra innlegg fra en facebook-debatt om abort:
   Alvin Plantinga har formulert et forslag til et sekulært utgangspunkt for prinsipiell abortmotstand: Alle mennesker kan føre sin historie helt tilbake til det tidspunktet sædcellen og eggcellen smelter sammen og blir en ny enhet. Dette kan sammenlignes med et malerskrin: Lilla kan føre sin historie tilbake til en ny enhet bestående av av primærfargene blått og rødt, uten at produktet (lilla) selv «ligger i» de to grunnfaktorene (blått og rødt).

   Å peke på uenighet om hvorvidt et foster er et menneske eller ikke, og om det dermed kvalifiserer til den universelle retten til liv, er etisk tvilsomt. Man kan ikke med etikk i hånden peke på at «fordi vi ikke helt har tatt stilling til hvorvidt dette er et menneske, er det uproblematisk å fjerne livet». Det er å sammenligne med «fordi vi ikke vet sikkert om denne afrikaneren føler smerte, er det ikke noe i veien for å utsette vedkommende for pinsler». (eksempelet er ikke tilfeldig: det var konsensus blant europeiske vitenskapsmenn på starten av 1900-tallet om at afrikanere ikke hadde den samme smertefølelsen som hvite (…)).

   Dersom man godtar Plantingas utgangspunk, har abort prinsipiell likhet med drap.

   Å hevde at ivaretakelsen av den enkeltes valgmulighet mellom abort og ikke-abort er det sentrale her, er vanskelig. I lovverket er det en rekke forbud. Likevel har alle mennesker en valgmulighet; følge loven, eller ikke. Dersom abort av prinsipielle årsaker ikke tillates, står den enkelte likevel overfor en valgmulighet. Individet har også muligheten til å velge etter hva det selv føler er moralsk riktig, og det er fullt mulig å hevde at en forbrytelse mot lovverket var moralsk forsvarlig, og av og til også nødvendig. Like mye er det mulig å tenke motsatt. Forskjellen ligger i om abort skal være en lovfestet rett.

   Følger man det videre, blir abort som en «medfølelsesordning» eller en human utvei for voldtektsofre et svært problematisk resonnement. Tankegangen er at tidligere begått urett legitimerer ny urett; fordi man selv er offer, skal det rettferdiggjøre et nytt offer. Dette resonnementet følger ikke logikk, men er tilknyttet følelser. I prinsipiell argumentasjon er det ikke naturlig rom for følelsesbaserte argumenter.

   OG her er svakheten, og grunnen til at slikt syn ikke aksepteres; det virker ufølsomt fordi man føler at voldtektsofre ikke bør klandres for å opptre irrasjonelt og emosjonelt. Poenget med innlegget: Prinsipielle argumenter i denne debatten, slik KrFu- politikeren fronter, er fullt ut rasjonelt akseptable, med vanskelig å akseptere emosjonelt.

   • Helge 8. januar 2012, kl. 12:39

    Abort dreper et liv – men hva slags «liv»? Å klippe gresset dreper mange levende organismer også. Et foster kan bli et menneske en gang – men har ikke blitt det ennå. I begynnelsen er det bare en klump celler.

    Det er noe etisk betenkelig ved å tvinge kvinner til å bære frem ethvert barn. Dere vil ikke drepe – men hva om kvinnen ikke er interessert i å ha et barn inne i seg, med alt det innebærer av plager og bry? Husk, vi snakker om en kvinne som ble påtvunget barnet, ikke en som laget det frivillig! De som forsvarer celleklumpens «absolutte rett til liv», burde i så fall selv overta den.

   • vigdis 9. januar 2012, kl. 12:46

    Det må vel være innlysende at abort er drap – så vanskelig er livet for mennesket. Vi kan være i en situasjon der vi ikke ser annen utvei enn å drepe – det synes jeg at vi som kvinner skal erkjenne.
    Ja, KrFu-politikeren er rasjonell – på en helt maskinell måte, men jeg synes det etisk sett er et uhyrlig overtramp å si til en kvinne som har vært utsatt for en grov voldtekt:
    Siden du ble rammet så hardt, må du tåle enda mer. Du må gå gjennom et svangerskap – i ni måneder skal du kjenne i kroppen din konsekvensen av overgrepet du ble utsatt for. Og så kommer fødselen: Gled deg over barnet! Akkurat det er kanskje ikke så vanskelig. Men kanskje det blir en gutt som ligner faren til forveksling. Uansett – dette barnet skal du elske resten av livet. Men husk: alle barn bør få lov til å ha kontakt med faren sin… Og slik kan vi fortsette – fordi en kvinne ble utsatt for ett overgrep, dømmer samfunnet henne til en serie nye.
    For meg er det åpenbart at dette er en ung og uklok politiker som tror han kan løse vanskelige etiske problemer med maskinmessige svar. Det er ikke uvanlig at veldig unge mennesker tenker slik – de har ikke modnet mer ennå. Men når ikke voksne KrF-politikere setter ham på plass og helst holder ham unna til han har blitt litt klokere, DA blir jeg redd.

   • E. Xith 9. januar 2012, kl. 14:02

    Krfu-politikereren har slett ikke noe rasjonell fornuft overhode. Religiøs overtro og sammenlikning med malerskrin er ufornuftig tøv, og kan ikke benyttes som etisk debatt.

    «Every Sperm is Sacred», som Monty Python formulerte det….

    Syns det å ønske barn en vond, uønsket tilværelse, slik som motstanderne av selvbestemt abort ønsker, de er ike mye hellige. Finnes en Gud, så vil kristne abortmotstandere, dødsstraf-forkjempere og homofobe være de første som blir måket inn i ilden… Paradoks at de religiøse er de som har minst moralsk gangsyn, og som står for mest ondskap i verden.

  • Kenneth 8. januar 2012, kl. 02:18

   Eg har hørt ein gong, skal ikkje garantera at det stemmer: Hvis du kjører bil og skadar ei dama som er gravid, så ho mister ungen, så kan du straffast for å ha drept ungen.
   Hvis mora vil drepa ungen sjølv, så er det ikkje lenger ein unge, og ikkje lenger straffbart..?

   I Norge er det berre nokon veker mellom når du kan søka til ei nemnd og få seinabort(til veke 16/18, og 22 ved sjukdom?), og til veke rundt 20+, der barnet kan overleva om det blir for tidlig født.
   Er det litt spesielt at om ein tenåring føder for tidlig, og finn ut at ho vil drepa ungen så ser me på ho som eit ondt monster som må straffast med fengsel.
   Men hvis ho dreper ungen mens det er i magen, så er det heilt i orden og du er ein ond kvinnehatar om du meiner at ho ikkje bør ha lov til det?
   I Norge er det eit lite tidsspørsmål mellom dei to mulighatane, i andre land er det ein heilt reell problemstilling.

   Kan ein sjå at det er ka som er allment akseptert i tida som avgjer ka me føler om saken, og ikkje ka som er «objektivt fornuftig»..?

 1. Ann-Kristin 6. januar 2012, kl. 14:50

  Hei og Godt Nytt År til deg.
  Igjen har du skrevet og satt ord på det som må sies, ropes, det som skulle vært på alle plakater, på alle forsider over alt. Flinke kloke deg.
  Kroppen er ens egen, uansett kjønn, uansett religion, uansett politikk….uansett alt. Å tvinge noen til å bære frem etter et overgrep, en voldtekt, er en ny voldtekt.
  Disse religionens mørkemenn, har de sett og hørt Guds vilje? Vet de hva som er liv? Et verdig liv?
  Kanskje vi skulle ta dem med gjennom livets bakgater, la dem se hvor mange barn som er født som ikke har fått et verdig liv? La dem gjøre noe for disse først, så kan de kanskje komme til å be om at det ikke må bli født flere som ikke er egentlig ønsket?
  Har nettopp lest en bok som fikk meg til å gråte……den er mest sansynlig en sann historie, den skulle vært pensum for disse mørkemenn…ja, egentlig for oss alle. Boka anbefales, den heter «Den blå skriveboken» av James A. Levine.
  Ha en fortsatt god dag og slutt aldri å bli opprørt, slutt aldri å bry deg…..

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 16:50

   Takk for god kommentar! Jeg trodde at tiden da man ønsket å frata kvinner selvbestemmelsesretten var forbi. Tydeligvis ikke, og ja, det opprører meg særlig når man velger å «slå mynt» om de som har opplevd slike ting som voldtekt og incest.

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 21:07

    Hei!

    Beklageligvis finnes fortsatt menn med huet inni ræva, om De tillater uttrykket.

    Det er bemerkelsesverdig at det i 2012 fortsatt kan finnes så kontrollsyke mennesker, og da spesielt menn, mn at man får på seg klær har tydeligvis intet å si for hvorvidt man er siviliert eller ikke. Menn mot abort er usiviliserte og uoppdragne pøbler med et kontrollbehov hinsides det patologiske. Menn har ingen verdens ting de skulle ha sagt overfor en kvinne i en abortsituasjon. Menns følelser spiller overhodet ingen rolle i denne saken. Det er kun kvinnen som har et ord med i laget og hun henne, ingen andre. Enten forstår man dette eller så forstår man det ikke, og forstår man det ikke, kan ikke selv gudene hjelpe en. «Mot dumhet kjemper selv guder forgjeves» løper et uttrykk.

    Det finnes ingen rasjonelle, moralske eller filosofiske osv. grunner til å nekte abort, like lite som det finnes tilsvarende grunner for å forby homofile de samme rettigheter som andre. Den eneste (irrasjonelle) grunnen til å forby abort (og feks homofili) er religion. Ideen om kontroll av kvinner er en religiøs idé.

    Her skal du få en link til en ikke så gal artikkel om saken fra litt tid tilbake:
    http://www.abcnyheter.no/borger/borgerkronikk/090923/kjaerlighet-gjor-ikke-blind

    Mvh
    Filosofen

  • Trygve Opheim 7. januar 2012, kl. 23:10

   Med all respekt, vi må da være enige om at alle liv er «verdige» liv. Tenk på det stakkars barnet, det har i likhet med moren ikke gjort en ond ting i verden, allikevel skal det bli drept for å bringe en siste bit av ondskap til en allerede ond handling. Jeg mener hva er verst; å gjennomføre en fødsel og så adoptere bort barnet, eller å vite for resten av livet at man har drept et uskyldig, forsvarsløst lite barn?

   • Alexandra 7. januar 2012, kl. 23:30

    Det er like ille begge deler. Hva er verst. Føde og oppdra ett barn? som er resultat av voldtekt? Du burde ikke snakke du er mann du kan ikke føde.

   • RosarkaHamill 8. januar 2012, kl. 00:36

    Med all respekt, so er der faktisk (i alle tilfelle i Britisk lov) forskjell på eit barn og det du kallar eit «liv», som strengt teke er eit foster. Blant anna har retten omhandla ei sak der ei høggravid kvinne vart knivdrept, og den skuldige vart dømt for mordet på henne, men fekk inga tilleggsstraff for drapet på barnet, då det «ikkje var ein og eksisterande person». Dette var blant anna gjort for å sikre rettsvernet til dei som faktisk lever og eksisterer i verda (mao kvinner) som er gravide uten å sjølv ha ynskt det, framfor å skulle vege opp rettane til nokon som ikkje eksisterar eller har (etter nokon kjennskap) forma eigne tankar og meiningar.
    Dei tillet også å late ein lege gå fri etter å ha utført det som i 1938 var ein ulovleg abort (all abort var ulovleg på dåverande tidspunkt) fordi legen meinte han handla ut i frå «det beste for pasienten» (les: kvinna) for å unngå å utsette henne for ytterlegare fysisk og psykisk skade etter å ha vore offer for ei gjeng-voldtekt. Når konservative britar i rettsvesenet klarte å kome til den konklusjonen FØR KRIGEN skulle ein tru at vi i «liberale og framstegslandet» Noreg ville i det minste vere på same stadium?

   • Filosofen 8. januar 2012, kl. 21:34

    Du tar med andre ord ikke livet av fluer, mygg, knott, flått osv.? Du lar deg blit både bitt og stukket fordi «alle liv» er «like verdige» eller skiller du plutselig mellom menneskeliv og annet dyreliv? Forbausende er å se hvor automatisert abortmotstanderes presumptive forsvar for å nekte kvinner selvbestemtabort; dere begår de samme begrepslogiske feilene gang etter gang etter gang. Er det ikke på tide at dere lærer at dere kjemper en tapt sak?

   • Line 9. januar 2012, kl. 08:28

    Blir dårlig når jeg hører dere mannfolk komme med kommentarer om dette. Kom med en kommentar når du har født en unge etter en voldtekt du. I dette tilfette handler det om hvilke følelser moren vil sitte igjen med etter fødselen, ikke om ungen har rett til liv eller ikke. Selvsagt har ungen rett til liv! Men ungen er en liten klump som ikke har peiling på at den skal leve enda, og da må virkelig den vordende moren få lov til å velge bort dette alternativet uten at andre skal bry seg med det.

   • Stein 9. januar 2012, kl. 11:06

    Hvis menn kunne føde barn, ville det vært en grunnlovsfestet rett å kunne velge bort. Hvis menn fortsatt skulle avgjøre kvinners skjebne, ville vi fremdeles kun hatt menn i alle stillinger hvor makt kan utøves overfor andre mennesker. Menn voldtar, dreper, mishandler, utøver sex mot barn og skal bestemme andre menneskers skjebner, fullstendig uten vilje eller evne til å sette seg inn i ett annet menneskes situasjon. En mann kan ikke forestille seg at det å bli voldtatt er noe å bli langvarig berørt av, og hvis kvinnen blir gravid passer han på å hente kristenargumentasjonen inn med en gang. Hvorfor en mann i det hele tatt skal kunne uttale seg om kvinner, voldtekt, graviditet og abort er for meg utrolig.
    Det trolige er at det fortsatt foregår mange ting man ikke taler om i forsamlingen, eller til kirkekaffen, og at Nord-Koreas nye leder helt sikkert er geniet blandt genier….

   • Heidi Bakke 9. januar 2012, kl. 15:20

    Hvordan kan du i det hele tatt tenke slikt? Og spesielt som mann? Voldtekt er en traume man aldri blir kvitt. Og i tilegg måtte beholde et barn som alltid vil minne om det verste i den kvinnens liv, jeg kan ikke forestille meg en verre smerte! Et hvert barn fortjener å bli elsket å få et godt liv. Jeg tror en mor kan lære seg å elske barnet, men hun vil aldri glemme hvem dens far er. Og hva med barnet? Tror du virkelig det barnet vil få det godt når den får vite at dens egen far er en grusom kriminell som har skadet sin mor for livet? At det barnet er 50% identisk med dette monsteret? Og forestill deg det enda mer grusomme med incest! Hva om barnet ditt blir din egen lillebror? Det er en grunn for at vi hater Fritzl… Hvordan er det ikke bedre at det barnet og ikke minst moren får slippe dette ved å avslutte det før det i det hele tatt er et liv? Da den kun er en klump med celler uten hjerteslag, organer eller hjernekraft?
    Jeg har vært på begge sider av saken (ikke i forhold til incest og voldtekt, men abort). Jeg har hatt en abort og født et barn. Jeg er 22 og fikk sønnen min for 2 år siden. Jeg synes min første abort (som jeg tok som 18 åring) var litt skummel og sårende, men jeg er 100% fornøyd med den beslutningen, for jeg vet det ikke hadde fungert for mitt liv, og min situasjon. Abort er noe man ikke bør ta for god fisk, heller ikke bruke som et prevensjonsmiddel, men har du en grunn som du virkelig føler er gyldig for å få ditt liv til å fungere, synes jeg det på ingen måte er galt. Vær så snill, slutt å kalle det et «forsvarsløst lite barn». Det er en klump. Jeg har sett det to ganger på ultralyd i de aller tidligste ukene, det er en livløs klump på størrelse med en peanøtt. Leger hadde aldri akseptert å utgjøre aborter om det var et levende vesen. (Husk også at det er en 12 ukers grense for en grunn! Det betyr nemlig at etter denne uken, begynner det å bli et liv!!)

 2. Magne D. Antonsen 6. januar 2012, kl. 15:36

  Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

 3. AndyAce83 6. januar 2012, kl. 15:59

  ……………………………….
  “Vi tenker på barnet”, sier de. “Hvilket barn ønsker å komme til verden uten å være ønsket?”, spør jeg.
  ……………………………….

  Nå er det heldigvis ikke slik at et menneske har kun verdi utifra hva sin mor eller far definerer det. Hvis foreldrene ikke ønsker barnet, kan mange andre senere likevel elske han eller henne. Ideelt sett bør man komme fra en familie hvor man er elsket, men bare fordi man har en egoistisk, selvsentrert mor eller far betyr ikke at man ikke har verdi.

  Egentlig skulle argumentet «barnets lidelse» være et helt gyldig argument ville jeg hevde at alle barn burde bli abortert for livet er lidelse. Man vil oppleve tap, sykdom, avslag, ensomhet, sorg og død. Det er ikke til å unngå. Noen vil oppleve mer ene andre, men jeg vil ikke være med på å definere hvor mye lidelse som skal til før et liv burde bli ugyldig.

  Når det gjelder «Bør folk som har blitt voldtatt få lov til å ta abort» så er det en veldig konstruert debatt så lenge abort er helt lovlig i Norge. Det var en kar som var stor i kjeften og ønsket å forby begge deler. I en debatt om idealer kan man si at det ikke er barnets skyld at far voldtok mor, men det er et argument for en debatt som bør komme etter at man har forbudt abort. Noe som ikke kommer til å skje på en stund. Trolig aldri.

  Med et ønske om at folk bruker prevensjon (kondom, p-pille osv) og passer seg på vei hjem fra byen om kveldene.

  Hilsen AndyAce83.

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 16:58

   Du mener det sikkert godt, men jeg tror ikke helt du kan forestille deg hvordan det vil være å først bli voldtatt, så gå uønsket gravid i 9 måneder, føde babyen og så gi den bort. For så å sitte igjen med ettervirkningen av en voldtekt, en graviditet, en fødsel og det å ha gitt fra seg babyen.
   Jeg kan ikke forestille meg det, men jeg kan tenke meg at det er svært vanskelig.

   Enig i at det er en konstruert debatt og det er kanskje derfor folk blir så opprørt nettopp fordi først har en kvinne blitt voldtatt av en mann og så kommer det en ny mann og forteller henne at hun ikke skulle ta abort.

   Vår personlige moral er ingen rettesnor for andre og vi må passe oss for å bruke vår moral som pekefinger mot andre som velger noe vi selv kanskje ikke ville valgt.

   • anonym 6. januar 2012, kl. 17:54

    «Vår personlige moral er ingen rettesnor for andre og vi må passe oss for å bruke vår moral som pekefinger mot andre som velger noe vi selv kanskje ikke ville valgt.»

    Og du bruker ikke din moral overfor meningsmotstandere?

   • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 19:30

    Nei, det vil jeg ikke si at jeg gjør. Det jeg sier er at alle må ha mulighet til å kunne velge utfra eget ståsted, egen moral, ønsker og situasjon. Hva de velger er verken min eller din sak.

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 09:28

    Abort fører til kreft. Kanskje velforkjent?

    Hvis abort: I tillegg til at man istedenfor å sitte igjen med å ha gitt bort ens eget barn hvis man «må bære det frem» (hei, det er frivillig å gi det bort – kanskje man bestemmer seg for å beholde det når man får tenkt gjennom det?) så sitter man igjen med å ha drept ens eget barn (også frivillig, men mye mye verre – heller adopsjon enn drap).

    Jeg er enig i at man må kunne bestemme over egen kropp (er derfor for legalisering av narkotika – at det er ulovlig betyr at man IKKE KAN BESTEMME OVER EGEN KROPP I DETTE LANDET – SÅ HVORFOR BRUKES DETTE ARGUMENTET SOM ET ARGUMENT FOR ABORT?), men nettopp derfor (fordi man bør kunne bestemme over EGEN kropp) kan man ikke bestemme over ANDRES kropp – sånn som voldtektsmannen ev. har gjort. Man kan ikke drepe andre, selv om det er en selv som bærer dem frem…

    Er det barnets skyld at det er blitt skapt? Det er ens egen virkelighetsoppfatning som gjør om man takler å ha et «uønsket» barn, og velger å elske det, eller hater det og vil drepe det.

    Sorry hvis dere ikke liker å lese dette.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 18:53

    DEt er noe med det at det er ikke barnets feil at faren er en drittsekk. At moren ble voldtatt er fryktelig, men løsningen er ikke å drepe et uskyldig barn, rett og slett. Adopsjon kan synes tøft, men jeg tror ikke løsningen på et tragisk svangerskjap er å drepe. Og abort er drap, uavhengig av årsaken til unnfangelsen. Man kan ike se bort fra det, så må man heller prøve å hjelpe moren igjennom det. Tross alt viser flere undersøkelser fra blant annet Finland og Canada at selvmordsraten er 6 ganger høyere etter abort enn etter en fødsel. Barnet er uansett uskyldig. Det handler ikke om HVORFOR kvinnen er gravid. Spørsmålet må være at dersom fosteret ikke er et menneske er ingen grunn god nk til å forby abort. Om fosteret er et menneske er kun mors liv grunn god nok til å tillate abort, Erter min mening tilsier alle fakta at fosteret klart er et menneske. Da kan man ikke tillate at et barn må dø fordi faren er en drittsekk

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:11

   «..og passer seg på vei hjem fra byen om kveldene.» Sier litt. Man skal ikke måtte passe seg selv på veien hjem for å komme seg trygt hjem for og ikke bli voldtatt. Det er en selvfølge at man skal kunne gå hjem uten å bli voldtatt!! Og den friheten har dessverre en del menn tatt fra oss kvinner.

   • marion 6. januar 2012, kl. 20:42

    skulle akkurat til å si det!! helt enig, blir så sint hver gang jeg hører at «men du skulle ikke gått hjem alene». nei, mulig det ikke er kjempelurt, men man SKAL ha rett til det, og ansvaret ligger fullt og helt på den som voldtar, ikke den som blir voldtatt!

   • S.J 6. januar 2012, kl. 21:03

    Absolutt enig med deg! Man ikke stå ansvarlig for et lovbrudd, man ikke har begått selv.

   • Hanna 7. januar 2012, kl. 15:23

    Selvfølgelig skal man ha rett til å kunne gå hjem alene uten å være redd for å bli voldtatt, men når samfunnet i dag ikke er slik, må vi ta hensyn til det. Da kan man ikke gå hjem alene..

   • AndyAce83 8. januar 2012, kl. 13:03

    «“..og passer seg på vei hjem fra byen om kveldene.” Sier litt. Man skal ikke måtte passe seg selv på veien hjem for å komme seg trygt hjem for og ikke bli voldtatt. Det er en selvfølge at man skal kunne gå hjem uten å bli voldtatt!! Og den friheten har dessverre en del menn tatt fra oss kvinner.» sier også litt.

    Dette er ansvarsfraskrivelse. Kvinner må, som menn, ta ansvar for at verden er full av pigger og andre skapre gjenstander. Vi kan bli skadet alle man. Menn kan bli utsatt for blindvold. Derfor drar mange menn sammen med andre menn ut på byen slik at de ikke blir utsatt for vold.

    Det dreier seg om å kjøre bil med sikkerhetseler fordi noen KAN kræsje i deg. Det dreier seg om å bruke kondom under one-night-stands fordi man KAN få kjønnsykdommer. Det dreier seg om å ta med seg paraply fordi det kan blir regn. Og det dreier seg om at man må passe seg på byen fordi man kan bli voldtatt eller slått ned.

    Menn har ikke stjålet noe fra deg S.J. Verden har aldri vært trygg eller perfekt. Ræva ting skjer hele tiden. Noen er bare smarte nok til å planlegge litt.

    Hilsen AndyAce83

  • Gigi 7. januar 2012, kl. 11:50

   Det er helt riktig at det ikke er barnets skyld at far voldtok mor, men nå trenger det ikke bli et barn så lenge abort er en mulighet.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:01

    Det ER allerede et barn… Hjertet slår etter 5 uker, dvs etter 3 uker etter unnfangelsen. Man må heller satse på kriseprevensjon ol som kan hindre svangerskap etter voldtekt. Barnet er ikke mindre et menneske bare fordi det ikke passer oss at det er et menneske…Biologiske fakta taler for seg selv. Et vesen med hjerte, fingre, tær osv er ingen celleklump.

   • RosarkaHamill 8. januar 2012, kl. 00:51

    Til MissFeline (av ein eller annan grunn manglar svar knapp?):
    Eit foster og eit barn er ikkje det same, det er kanskje tøft å høyre det, men slik er det definert av lova og dei som skreiv den. Etter td Britisk lov som eg nevnte i eit tidlegare innlegg er eit foster først eit barn ETTER fødselen, og det får først rettigheiter når det vert sett på som levedyktig (som, for øvrig etter britisk lov er etter 24 veker, før det har ein FRI ABORT, mao dobbelt so lang «frist» som i Noreg), dvs at det kan overleve ein fødsel og vere i live ei viss tid etterpå. Ergo er ikkje eit foster før den tid det same som ein eksisterande person, fordi det aldri har entra verda, uavhengig av korvidt det «passar oss».
    Og før det vert snakk om at det ikkje er rett å ikkje ta i hevd barnets ynskje so vil eg spørje, kvifor er det feil å handle utan å kunne vite barnets ynskje, medan det (tilsynelatande) er heilt ok å handle utan hensyn til kvinna sitt ynskje? Ho ER trass alt ein levande person, og hennar ynskje er det ikkje verre å finne ut enn å spørje om dei! Og so har ein det neste spørsmålet, «er det barnets skuld at det vart unnfannga», vel nei sjølvklart ikkje, men er det kvinna si skuld når det trass alt er ei valdtekt? NEI! Kvifor skal ho då få alt ansvaret for det utan å få ha noko å seie i forhald til sin eigen situasjon?

  • Linn Kristine 7. januar 2012, kl. 12:22

   Greit nok, du blir den du er ut i fra miljøet du vokser opp i. Du kan få gode adoptiv foreldre. Men nå har det seg en gang slik at du har noe som heter gener. Hvilket menneske er du hvis du er en voldtekstmann? Hvilke gener har du da? Ikke bare skal barnet vokse opp og vite med seg selv at jeg ble til pga en voldtekt. Det kan i verste tilfelle også kanskje arve noe av farens gener…det kan være alt i fra sinnelag, til utseendet. Hvem vil vell ligne på den mannen som er en voldtektsforbryter??

   Og så var det selve adoptiv delen. Hadde du tatt sjansen på å adoptere et barn du visste hadde genene til en voldtekstmann? Ideelt sett så sier du sikkert: ja, det barnet fortjener like mye en sjanse her i livet som oss alle andre. Og det gjør det så absolutt!! MEN, hadde du, helt ærlig med deg selv, tort å tatt den sjansen. Du hadde valget mellom det barnet og et annet barn uten den ballasten.
   Det er så ufattelig mange konsekvenser rundt det å skulle bære frem et barn som er blitt til under slike grusomme omstendigheter!! Ufattelig mange små og store konsekvenser for mor, for hele hennes familie som føler med henne. Ufattelig mange konsekvenser for det stakkars barnet. Hadde alle disse barna blitt født hadde vi garantert fått et helt nytt «samfunnsproblem». Rusproblemene hadde det blitt flere av, kanskje flere voldetkstforbrytere….(man vet ikke hvor arvelig ting i livet er faktisk), mobbing, selvmords statestikken hadde garantert økt. Både mødrene til disse barna, og barna selv tror jeg hadde vært selvmords kandidater.

   Dette er bare noe av tusen konsekvenser i en slik sak!

   Hvis du er en god kristen, eller rett og slett bare et godt menneske, KAN du faktisk ikke være enig i dette!! MIN Gud er hvertfall IKKE så ond!!

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:04

    Hva mener du er ondt med å mene at et menneske har rett til å leve fra begynnelsen av? Mener du at kristne skal mene at et barn unnfanget ved voldtekt er mindre et barn skapt av Gud enn et barn unnfaget mellom to samtykkende voksne? Det er ikke ondt å forsvare retten til livet, å forsvare retten til å drepe derimot

  • KP 7. januar 2012, kl. 13:05

   Når du skriver at man må «passe seg på vei hjem fra byen om kveldene», får du det til å høres ut som om brorparten av voldtekter blir begått utendørs mot mer eller mindre fulle kvinner.

   De fleste voldtekter foregår a) i private hjem, eller b) i krig, som del av krigføringen.

  • Øyvind 9. januar 2012, kl. 09:53

   bedre å komme og ikke være ønsket enn å blir drept uten noen sjanse, dere får slutte å spille på følelsene, det handler om barnet ikke moren, og ja man dreper et barn og et menneske, det er ikke noe å diskutere, så da kan man velge om man vil drepe eller ikke, loven bestemmer

 4. Dani 6. januar 2012, kl. 16:03

  Så utrolig bra skrevet! Det skulle ikke vært lov for de og være så tankeløse og dumme. Men det er klart, var jo tross alt en HAN som kom med det..

 5. Mia 6. januar 2012, kl. 16:18

  Jeg skjønner virkelig ikke hvordan en mann kan gå ut å uttale seg om noe han ikke har peiling på. Det er lett å si hva som er rett og galt så lenge det ikke angår en selv. Pipa hadde nok fått en annen lyd om det hadde vært en mann som gjennomgikk det samme og ble tvunget til å bære frem et barn.

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 17:03

   Abort er en privatsak og det er opp til mor, helst sammen med far, å bestemme hvilket valg man ønsker å ta. Det har, som du sier, ikke noe med oss å gjøre.

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 09:32

    Abort er absolutt opp til mor og far. Men det er ikke riktig for det. Drap er også opp til drapsmannen (-kvinnen i dette tilfellet). Heller ikke riktig for det.

    Hvorfor ikke vente og se hvordan det blir når det blir født, og så drepe det da hvis det fortsatt ikke passer? Akkurat samme greia… «Øyne som ikke ser, hjerte som ikke føler», er det et ordtak som sier. Så sant, så sant…

   • Jeanett 8. januar 2012, kl. 12:43

    Når man tanker på abort saken alene uten at det har vært voldtekt inn i bildet. Er det da rett å drepe ett barn (ja jeg mener at det er ett barn fra første øyeblikk) bare fordi mor har ombestemt seg?

    Her er to aktuelle situasjoner som jeg har opplevd i nær familie.

    Kjæresteparet ville begge ha barn, hun ble gravid. Da svangerskapet var ett faktum ombestemte hun seg. Dette ville hun ikke likevel. Faren tryglet henne om å føde barnet. Han og hans familie ville ta allt ansvaret når barnet ble født. Hun skulle å slippe å se barnet igjen, eller hun kunne velge å ta kontakt når hun følte at hun var klar for det. Aborten ble ett faktum.

    I den andre situasjonen ville hun få ett barn til, men ikke han. Hun sluttet med prevensjon bak ryggen hans og ble gravid. De fortalte at de ventet en baby til onkler, tanter, besteforeldre, oldeforeldre, søskenbarn og til og med en gutt på 6 år som skulle bli storebror. Alle omstilte seg og gledet seg til at en ny verdensborger skulle komme. Plutselig ombestemte hun seg. Igjen skjedde det samme, fars familie og far selv trådte frem og ville ta allt ansvaret. Dette var en far som hadde opplevd situasjonen over, I ettertid fått en sønn. Han har slitt med tanken på at han i dag skulle hatt ett barn på 11 år. Og han maktet ikke tanken på å miste enda ett barn. Han ville med hele sitt hjerte ha dette barnet. Han satte seg ned og så hvordan han kunne forandre livet sitt,og mobilisere noe av den nærmeste familie for å gi dette barnet det den trengte. MEN far har ikke noe han skulle ha segt. Moren gikk i vei å tok abort. Og far satt igjen med ett dypt savn,og oppgaven med å fortelle sin sønn at han ikke skulle bli storebror likevel.

    Er det virkelig rett at vi kvinner skal være så egoistiske at vi ikke kan tenke utenfor vår egen kropp? Ja det er fysisk og psykisk tøft å gå igjennom ett svangerskap. Har du sex så vet du hva som kan bli utfallet. Vil du ikke bli gravid, så er det så mange hjelpemidler nå idag at du trenger ikke å bli gravid. Jeg mener at vi kvinner må tenke litt lengre enn nesetippen vår. Her var det kvinnen som ønsket å bli gravid, men ombestemte seg. En far som trådte til. Men likevel er det hun som skal få ta det siste valget. Er det rett at vi kan si: «Jo men nå er jeg gravid, uansett om du liker det eller ikke så blir barnet født»? Vi sitter med den makten at vi kan bestemme at en far skal bli far og betale bidrag mot hans vilje. Far har ikke noe han skal ha sagt hvis han ikke vil ha barnet. Og heller ikke hvis han ønsker å beholde barnet.

    Dette innlegget hadde ikke noe med en voldtekts situasjon å gjøre. Men om fars rett i abort spørsmålet.

   • anonym 8. januar 2012, kl. 18:18

    «Abort er en privatsak»

    Det stemmer ikke. Provosert abort er omtalt i norsk lov og er følgelig ikke en privat sak.

 6. Mule 6. januar 2012, kl. 16:30

  Man har ingen rett til å drepe en uskyldig tredjepart for førsteparts ugang. Det er totalt umenneskelig. Det kan ikke kalles kvinnens kropp når en annens hjerte stopper.

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 17:04

   Jeg mener at abort ikke er drap. Så der er vi uenige.

   • trond 6. januar 2012, kl. 17:58

    hvorledes er abort ikke drap…nor eit liv fjernes rått å brutalt…alt er ferdig med barnet bare ein kjempe feil det ligger i mamas mage å der er det hun som bestemer…der er det lov å ta liv..men er du utafor magen da er det mord…å fengsel…

  • Linda 6. januar 2012, kl. 20:09

   Drap er å ta livet av et annet skapning. Ved abort har jo ikke livet begynt enda, så så lenge et foster ikke har mulighet til å overleve utenfor mors mage vil ikke jeg personlig se på det som drap, da det ikke går an å ta bort noe som aldri har vært der. Jeg synes også at menn skal holde seg utenfor noen form for diskusjon angående abort så lenge det ikke er en eventuelt far i et forhold.

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 09:38

    Gale feminister. Dere har omdefinert hva «liv» er også? Og menn får ikke bestemme?

    Glad jeg ikke er mann.

    MEN, UNITE!

   • Frank 7. januar 2012, kl. 17:58

    Det var et veldig diskriminerende innlegg, og jeg regner med du ikke mener det du skriver. Skal du legge munnbånd på en stor gruppe mennesker, fordi DU mener det ikke er deres sak? Da regner jeg med det gjelder motsatt i andre tilfeller også? At kvinner skal holde seg utenfor diskusjoner som gjelder mannens kropp? Hårreisende holdning, spør du meg. Du vil ha likestilling, men innser ikke at nettopp DU er en av de som står i veien for likestillingen, med sånne holdninger. Med mindre ditt innlegg var et haste-innlegg uten at du tenkte deg om konsekvensene av det du sa. Da råder jeg deg til å tenke deg mer om neste gang.

    Sorry for at jeg er krass, men jeg blir mektig irritert når noen skal prøve å målbinde folkegrupper, enten det er snakk om små eller store. ALLE har rett til å uttale seg, vi har ytringsfrihet i Norge. Og spesielt har man rett til å uttale seg om det er sitt eget barn (bortsett fra ved voldtekt).

    Forøvrig er abort et veldig vanskelig spm for meg. Jeg mener det skal helt klart være selvbestemt abort i Norge, men samtidig er jeg mot abort. Fordi jeg også ser på det som drap etter hjertet har begynt å slå. Abort før det har jeg ingenting imot, da anser jeg det ikke som et fullverdig liv. Så der er min definisjon på når «livet» starter – etter hjertet begynner å slå, og det er jo før 12. uke…

    Hovedpoengene til abortmotstandere er at det skal utelukkende være fokus på barnets rettigheter til liv. Jeg kan relatere meg lettere til det enn til det som mange «abort-tilhengere» sier – at abort skal være opp til kvinnen (og gjerne kvinnen alene, uten at mannen får noe han skal ha sagt). Men samtidig er det, pr min definisjon på liv, et drap. Man velger å ta et liv, og tror de fleste kvinner som har tatt abort vil slite litt eller mye med det i ettertid. F.eks. ved høytider som jul og lignende. «Hvordan hadde barnet mitt vært nå, hadde jeg ikke tatt abort den gangen?»… Har selv mistet sønnen min i plutselig spedbarnsdød (krybbedød), så derfor fokuserer jeg mye på den følelsen. Frivillig abort er selvsagt noe HELT annet enn å miste barnet sitt ufrivillig som vi gjorde…. Men uansett, jeg tror det vil komme følelser i etterkant som kan slite veldig på.

    Når det gjelder abort etter voldtekt, så bør man etter min mening, ha større forståelse for at kvinnen vil ta abort. Men det må også gjøres innen riktig tid, mener jeg. Før livet starter. Samtidig kan det være omstendigheter som gyldiggjør en grunn for sen-abort, også.

    Som sagt, dette er vanskelige spørsmål, og det ville ikke falt meg inn å dømme eller se ned på noen som tar abort. Med mindre det brukes som prevensjonsmiddel, da får man ta seg sammen og revurdere hva i pokker man driver med.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:07

    Så du mener fosteret ikke er der? Vel da er vel ikke abort nødvendig heller. Og jo, livet har begynt. Istedetfor å forsvare abort burde man heler arbeide for å fjerne stigma ved voldtekt slik at kvinnen tør oppsøke helsehjelp og få kriseprevensjon slik at et liv ikke blir til. Men fosteret er et liv, selv om enkelte helst så det ikke var slik

   • Trygve Opheim 7. januar 2012, kl. 23:23

    Ikke mulighet til å overleve utenfor mammas mage? Det er flere som er det, kan vi ikke like gjerne fjerne livsstatusen på hjelpetrengende, folk med store handikapp som ikke overlever uten maskiner? De kan jo tross alt ikke leve uten «hjelp» ikke sant? Tenk deg litt om før du sier noe, vær så snill …

   • Alenefar 7. januar 2012, kl. 23:40

    Tipper du er medlem i «kvinne»gruppa Ottar.
    Takk Allah, Buddah og herregud for at 99,99 % ikke er det !

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:58

   Mule: Å abortere befruktede egg som ikke har moralsk status som person gjør det meningsløst å omtale kvinner som aborterer for mordere. Vi regner med du holder logisk stringens og begrepsklarhet høyt og derfor forventer vi full støtte til dette resonnementet. Du anbefales også å lese Saugstad dr.avh. fra 1993 om nettopp abortspørsmålet i sett i lys av Imanuel Kant.

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 09:39

    Jøder hadde heller ikke «moralsk status som person[er]». Derfor OK å drepe (det var jo ikke drap, det var bare… å gjøre verden en tjeneste). (Hitlers VALG – hey, han hadde rett til å velge, hadde han ikke?)

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:11

    Er du klar over at det befryktede egget, dvs zygoten, allerede etter få dager defineres som noe annet, dvs blastocysten. Etter ca 2 uker, ved implantasjonen er det et embryo, Ettert kun ti uker er det et foster, alle organer er tilstede, om enn svært umodne. Det kan være en fordel å vite litt om fosterutviklingen før man forsvarer å drepe et foster. I NOrge idag kan du drepe et foster i 23 uke.

  • Trulte 6. januar 2012, kl. 21:25

   «Så sier Herren: Jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ætt. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.» Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd; du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen du har fått, ikke få leve.»

   • Gorgon 8. januar 2012, kl. 02:02

    OMG.WTF har dette med saken å gjøre..der mista du meg for lenge siden, Trulte!
    – sett i lyset av dagens lovverk, så kommer aldri ett samlet Storting til å vedta en lov som dette,..heldigvis. Jeg kan ikke forestille meg, eller noen andre, at det hjelper med å ramse opp bibel-sitater. – hold lektyren din for deg selv, det hjelper ikke.. Voldtatte kvinner er fortapte og vil brenne i helvete, ikke sant?
    Det er hevet over enhver tvil, -kvinner bestemmer over egen kropp, og av og til kommer det frem en og annen jypling som er sønn av sin far og mor. Han har jo allerede kastet sin egen fremtid som politiker ved å stå frem med ideer some det her..Adjøss, – burn ..

  • Gigi 7. januar 2012, kl. 11:58

   Det er ikke et barn ennå. Det er ikke et drap. Det er en klump med celler som kan bli et barn. Akkurat som det kunne blitt barn hvis ikke kvinnen brukte p-piller eller de brukte kondom. Det ble ikke barn derfor ikke et drap.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:08

    Når fikk en celleklump hjerte og fingre og tær? Men du mener kanskje at abort kun skal være tillatt FØR hjertet slår?

 7. Arne 6. januar 2012, kl. 16:41

  Abort handlar om 3 spørsmål:

  -I kva grad er eit foster i ein den og den alderen eit menneske?
  -Kva verdi set vi på eit menneske sin rett til å leve?
  -Kva er ei kvinne sin rett til å bestemme over sin eigen kropp målt opp mot eit menneske sin rett til å leve.

  Om ein ikkje trur eit foster er menneske, vert dette enkelt å svare på. Om ein trur det er eit menneske er dei to neste spørsmåla veldig vanskelige

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 17:06

   Jeg ser poenget i ditt første spørsmål, men en voldtatt kvinne er også et menneske. Et menneske som skal få bestemme og ta egne valg, selv om hun ble fratatt det ene valget.

   • ratata 6. januar 2012, kl. 17:56

    Ei voldtatt kvinne er eit menneske, men om eit foster er eit menneske står velget mellom å sleppe ein graviditet, kor grusomt dette enn måtte vere, og det å ta livet av eit anna menneske.

    Du skriv du meiner abort ikkje er drap, så då er det heilt klart at abort skal vere ein rett. Men kva ville du meint om abort var drap? Skulle det då vere ein privatsak?

   • Roy Teofanovic 7. januar 2012, kl. 10:06

    Jeg er sikker på at det ufødte barnet hadde valgt livet, hvis det fikk muligheten. Men så lenge man definerer barnet i magen som et «befruktet egg» eller «foster», og ikke et voksende menneske, da er jo valget enkelt.
    Argumentet for at barnet ikke kan overleve på egenhånd utenfor mors mage, gjelder vel egentlig også lenge etter fødselen? Mennesker blir som art egentlig født altfor tidlig, grunnet at det enorme hodet vårt skal klare å presse seg ut av mors liv. Derfor blir vi født sterkt underutviklet, og er fullstendig avhengig av mor og far den første tiden.
    Hvorvidt moren er voldtatt eller ikke er irrelevant angående spørsmålet om abort. Enten ser man på barnet i magen som et egg/foster, eller som et voksende menneske. I de siste tilfellet betraktes drap av barnet grunnet farens ugjerninger som galt uansett. Vi praktiserer jo ikke blodhevn i Norge, slik at drapsmenns familier ikke blir forfulgt grunnet hans ugjerningner. Så hvorfor skal barnet straffes for noe faren har gjort? Det er heller egentlig ingen logisk grunn til at barn skal avlives med loven i hånd før fødselen, mens det er et av de verste forbrytelser en foreldre kan begå etter fødselen.
    Barnet er heller ikke «en del av kroppen», men en ANNEN kropp som moren bærer frem. Dette er ikke det samme som en ansiktsoperasjon, fettsuging eller brystimplantat. DET er ens egen kropp, barnet er et annet INDIVID.
    Voldtekt er et av de verste overgrep et menneske kan bli utsatt for, men abort av et uskyldig barn bøter ikke på dette. Det er mange mennesker som er villige til å adoptere og ta seg av barnet, slik at det får muligheten til å leve et liv med mennesker som elsker det. Og det synes jeg bør være overornet alt.

  • christine 7. januar 2012, kl. 09:10

   det er jo en grunn til at de ikke vil utføre abort etter 12 uker ! da er det et foster, en liten baby.

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:15

   Om man mener fosteret er et mennesek er svaret på de to siste veldig enkelt, retten til å leve er den mest grunnleggende vi har

 8. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 16:58

  For det første, barnet er IKKE en del av din kropp.

  For det andre barnet er heller IKKE en del av voldtektsmannen sin kropp.

  Barnet er et selvstendig individ, det kan du få bekrefet av nær hvilken som helst vitenskapsmann/kvinnen innenfor medisin.

  Mot slutten av andre verdenskrig ble ca. 2 millioner tyske kvinner voldtatt av de fremrykkende russerne, ofte av flere menn på engang. Svært mange mennesker er etterkommere etter de grufulle handlingene som skjedde. Hva tror du alle disse menneskene tenker om at du synes at det hadde vært greit om mødrene deres tok livet av dem? Når det er sagt, så ville det vært langt mere forståelig om de faktisk hadde tatt livet av sine barn (og det skjedde jo tilfeller av det også), under de forholdene de måtte leve under. Men 2012, I Norge, kan voldtatte kvinner få psykisk og praktisk hjelp fra det offentlige. Barnet kan adopteres bort til dem som ikke kan få barn.

  Man kan ikke dømme barnet pga. at det bærer på halvparten av voldteksmannens gener. Hadde det vært slik, så måtte man dømt absolutt alle som var i slikt med voldtektsmannen også.

  En stakkars kvinne som har blitt voldtatt og bærer fram barnet, kan vi hjelpe livet ut. Men vi kan aldri hjelpe et myrdet barn tilbake til livet. Tenk litt på det.

  Ja, det er så forferdelig for en kvinne å oppleve noe sånt, at det umulig kan beskrives. Men det er ikke umulig å både barnet og moren et fullverdig liv. Man klarte det etter krigen, så det er mulig. Med de ressursene vi har idag, burde det være mulig nå også, selv om det er utrolig tøft. I det minste burde man jobbe for at det skal være mulig å hjelpe.

  Hilsen abort-motstander (som ikke er religiøs eller mannsjåvinist)

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 17:10

   Å sammenligne med hva som skjedde under krigen er for meg uforståelig, om det ikke er slik at man ønsker seg tilbake til den tiden (noe jeg mistenker at enkelte ønsker).
   Man må ta utgangspunkt i tiden vi lever i i dag og ja, det er lettere i dag å få barn under ulike omstendigheter og det er langt mer akseptabelt med ulike former for familier. Men: Det gir oss ikke retten til å frata andre valg, og særlig ikke i slike situasjoner. Nei, det er ikke umulig å fullferdige liv og det er mange som bærer frem barna, noe som i seg selv er utrolig beundringsverdig, men det må være kvinnen som bestemmer dette – ikke samfunnet – da det er hun som må leve livet og ta konsekvensene av valget sitt.

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 17:38

    Poenget mitt med å sammenlikne med krigen, er for å vise hva som er mulig. Jo mere helsetilbud man har, jo mere klager mennesker. Det er trist at det skal være sånn, men jeg ønsker meg selvsagt ikke tilbake til krigen av den grunn, hvis det er det du insuerer. Men jeg ser at du er enig i hva som er mulig, så la akkurat den biten ligge…foreløpig ihvertfall.

    Dessverre er det slik at hvis et samfunn skal fungere, så må man følge noen lover. Man kan være uenig med lovene (jeg er f.eks uenig i abortloven), men man må følge dem, så lenge det ikke er til skade for andres liv og helse: Man kan ikke ruse seg hvor som helst, man kan kjøre for fort selv om man er eneste personen på veien, man kan ikke forsøke å ta selvmord. Samfunnet skal da gripe inn. Ergo lever vi ikke i et fritt samfunn, fordi et fritt samfunn er mer eller mindre umulig. Jeg kan ikke slå ihjel drittungene som lager pøbel på trikken, på samme måte som du ikke kan ta livet av ungen din. Eller rettere sagt, du kan lovlig sett, men det er der jeg er uenig med loven og er for lovendring. Men om jeg hadde hatt lov til å slå ihjel drittungene på trikken, så hadde du mest sannsynligvis protestert vilt. Selv om det hadde vært mitt «valg». Å snakke om andre menneskeliv som «valg» blir for meg helt motbydelig. Et mennekse, enten det er en zygote eller en kvisete tenåring er like mye verdt uansett. Tenk deg hvis den kvisete tenåringen hadde vært sønn av en voldtatt mor, skulle moren hatt rett til å ta livet av ham da, fordi han var hennes «valg»? Når slutter man å være andres «valg» mener du, hvor gammel må man være for å ha rett til å leve? Vær klar over at barn både kan tenke å føle allerede etter få uker i placenta….lenge før det faktisk er vanlig å ta abort. Hva så videre med funksjonshemmende, demente, eller folk i koma.. disse har nesten like primitiv hjerneaktivitet som fostere, kan vi ta livet av dem av den grunn?

   • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 19:38

    Jeg insinuerer ikke at du ønsker det, derav parantes, men at enkelte kanskje ønsker det. Men vi lar den ligge;)

    Jeg tror at vi alle ser forskjell på en embryo som aldri kan fungere utenfor mors liv og på en kvisete tenåring eller en dement gammel bestemor, så sammenligningene dine blir noe søkt og jeg klarer ikke å forholde meg til dem.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:16

    Ved abort fratar du ikke bare barnet valgmuligheter, men selve livet, det er ganske alvorlig.

  • Christian Øvre-Wiik 6. januar 2012, kl. 17:26

   Hva i all verden har det med saken å gjøre at du «ikke er religiøs eller mannsjåvinist»?

   Tror du at den dustete argumentasjonen din blir mindre dustete av den grunn?

   «Men vi kan aldri hjelpe et myrdet barn tilbake til livet. Tenk på det», skriver du, nærmest triumferende. Betyr det at du ser på en voldtatt kvinne som fjerner fosteret, som en morder?

   I såfall er du ikke bare en dust, men også en skamløs drittsekk!

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 17:43

    TIl Christian Øvre-Wiik

    At jeg ikke er religiøst eller mannsjåvinist var ikke en del av argumetansjonen. Den forteller kun litt om min bakgrunn for mitt synspunkt, slik at man ikke skal diskutere utifra to vidt forskjellige utgangspunkt.

    Tror du foressten at dine personangrep hjelper på din argumentasjon?

    Ja, jeg ser på en kvinne som fjerner fosteret sitt som en morder, hvis hun er klar over at ungen er et menneske, vel å merke. Ikke alle kvinner som tar abort, har forstått dette.

    Så er det din tur til å argumentere, hvorfor mener du at et foster ikke er et menneskeliv, når omtrent en samlet medisinsk verden mener at det er menneskeliv?

   • Siri 6. januar 2012, kl. 18:52

    Det jeg syns er litt vesentlig her er, er du mann eller dame?

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:55

    Øvre-Wiik: her tar du nok feil. Å abortere befruktede egg som ikke har moralsk status som person gjør det meningsløst å omtale kvinner som aborterer for mordere. Vi regner med du holder logisk stringens og begrepsklarhet høyt og derfor forventer vi full støtte til dette resonnementet. Du anbefales også å lese Saugstad dr.avh. fra 1993 om nettopp abortspørsmålet i sett i lys av Imanuel Kant.

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 10:13

    Ja, alle som aborterer er dessverre mordere. Det inkluderer meg selv. Din skamløse drittsekk.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:19

    Er et foster unnfanget el voldtekt mindre menneske enn et annet foster? Og om ikke, er det da mindre drap å drepe det? Jeg synes at det er helt greit å kalle abort for drap, å kalle kvinnen for morder er jeg mer skeptisk til, kanskje fordi at dersom det hadde vært et glassvindu til livm,oren tror jeg antall aborter hadde sunket med 95%.

   • Anna 9. januar 2012, kl. 23:33

    Mener du at de som spontanaborterer kan tiltales for uaktsomt drap? I så fall skulle jeg vært dømt tre ganger….

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:57

   Å abortere befruktede egg som ikke har moralsk status som person gjør det meningsløst å omtale kvinner som aborterer for mordere. Vi regner med du holder logisk stringens og begrepsklarhet høyt og derfor forventer vi full støtte til dette resonnementet. Du anbefales også å lese Saugstad dr.avh. fra 1993 om nettopp abortspørsmålet i sett i lys av Imanuel Kant.

  • Mari 6. januar 2012, kl. 22:23

   Og når barnet blir myndig kan det oppsøke sin mor og spørre «Hvorfor ga du meg bort?» Hva skal hun DA svare??

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:41

    Til Mari:

    Det må moren selv avgjøre hva hun skal si. Det høres for meg som at du vil nekte barn uten biologiske foreldre deres liv, fordi de kanskje sliter psykisk. Noe slett ikke alle gjør.

   • Undrende 8. januar 2012, kl. 20:55

    Og når barnet blir myndig kan det oppsøke sin far, og spørre «hvorfor voldtok du min mor?». Hva skal han da svare sitt barn?

  • Sånn midt i mellom 6. januar 2012, kl. 23:37

   Fra ca dag. 6 etter befruktining fester egget seg til morens livmorhals vekk, og er festet til den (gjennom morkake osv.) til den dagen barnet blir født.
   I teorien er barnet en parasitt i moren frem til den dagen det blir født, de kan ikke klare seg selv, og må livnære seg gjennom moren..
   Hvordan kan du si at eg barn ikke er en del av kvinnens kropp?

   Jeg lurer også på fra hvilken dag/uke du regner et foster som et liv?

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 10:15

    En parasitt? Ja men DA ER DET BARE Å DREPE DEM! PARASITTER VIL VI IKKE HA! Og så er det bare utgifter frem til de får seg jobb! DØ, PARASITTER, DØ!

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:24

    For det første er ikke et foster en parasitt. En parasitt er et fremmedlegeme, en fremmedorgansisme som kroppen forsøker å ta livet av/kvitte seg med. Et foster derimot forsøker moren å holde i livet for enhver pris (kanskje ikke på det mentale plan, men det er en annen sak).

    Videre er sønnen og datteren din også avhengig av deg, når de ikke kan livnære seg selv. Kaller du dem for parasitter? Hyggelig..

    Den dagen sæd- og celle har smeltet sammen er det blitt et nytt liv, et nytt DNA. Jeg kan stille deg det samme spørsmålet, og du kan svare på en vitenskapelig måte istedet for å hva du føler.

   • Ei som og har tatt abort, og aldri angret en dag 9. januar 2012, kl. 12:19

    Like mye en del av morens kropp som en vorte, som også er resultat av celledeling.

 9. masa 6. januar 2012, kl. 16:59

  abort er mord og ikke noen privatsak. kvinner bruker abort som prevensjon og samfunnet kan aldri tillate dette.Hvis vi skal kunne holde tritt med innvandrernes enorme ungeproduksjon, kan vi ikke bortere bort 20000 fostre hvert år

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 17:11

   Abort er en legal handling og det er en høyst privat sak.

   • silje 8. januar 2012, kl. 02:40

    ENIG! Jeg blir så sint når jeg leser flere av kommentarene her inne… Voldtekt er en illegal handling, abort er lovlig! Når man blir gravid ved voldtekt tror jeg også det er til FOSTERETS beste at man velger det bort. Tenk om en hadde valgt å beholde det og aldri kunne elsket dette barnet for hver gang en så det i øynene så så en sin voldtektsmann! Liv eller ei, det er i alle fall ikke godt å leve ved tanken på at din mor aldri kan elske deg, og ved adopsjon kommer alltid spørsmålene «Hvorfor ble jeg adoptert vekk?». Da er det bedre å fjerne fosteret som enda ikke har utviklet en hjerne som kan tenke så langt…

  • Arne 6. januar 2012, kl. 17:30

   abort er mord og ikke noen privatsak.

   FEIL. Gå på skolen, lær at mord er definert som en illegal handling, mens abort er tillat. Det nytter ikke å finne opp argumenter og tro at det holder.

   kvinner bruker abort som prevensjon og samfunnet kan aldri tillate dette.

   FEIL IGJEN: Samfunnet tillater allerede dette. Trist at et fåtall benytter seg av abort som prevensjon, men det er et mindretall.

   Hvis vi skal kunne holde tritt med innvandrernes enorme ungeproduksjon, kan vi ikke bortere bort 20000 fostre hvert år

   Igjen, værsåsnill, prøv skolegang.

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:56

    Arne: her tar du feil. Å abortere befruktede egg som ikke har moralsk status som person gjør det meningsløst å omtale kvinner som aborterer for mordere. Vi regner med du holder logisk stringens og begrepsklarhet høyt og derfor forventer vi full støtte til dette resonnementet. Du anbefales også å lese Saugstad dr.avh. fra 1993 om nettopp abortspørsmålet i sett i lys av Imanuel Kant.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:22

    Arne skrev: FEIL. Gå på skolen, lær at mord er definert som en illegal handling, mens abort er tillat. Det nytter ikke å finne opp argumenter og tro at det holder.
    ————————————

    Dette er et ufattelig tåpelig argument. Er et norsk foster mindre menneske enn et peruansk foster? Var en tysk jøde under krigen mindre verdt enn en norsk jøde idag? For det er slike spørsmål som MÅ komme dersom lovenm per se skal definere hva som er drap og ikke

  • Christian Øvre-Wiik 6. januar 2012, kl. 18:06

   Enhver kvinne har en selvfølgelig rett til å bestemme over sin egen kropp.

   Den syke argumentasjonen til «masa» om at abort må unngås «hvis vi skal kunne holde tritt med innvandrernes enorme ungeproduksjon», er forøvrig populært blant rasister.

   Og rasisme er, i motsetning til abort, «ikke noen privatsak», men forbudt ved lov og straffbart.

  • Rebecka Ulsaker 6. januar 2012, kl. 18:44

   Jeg må bare kommentere dette; «kvinner bruker abort som prevensjon og samfunnet kan aldri tillate dette.»
   Ettersom voldekt har vært mye tema akkurat her, så tror jeg ikke offeret kunne si «bruk kondom da» så hadde angriperen gjort det. Bare sier det, for den argumentasjonen der, blir så feil!

  • Anonym 6. januar 2012, kl. 18:55

   Hvis abort er mord, så er det å bruke kondom kidnapping. Det går ut på det samme! En mann må ikke føde så han har ikke noe han skulle ha sagt.

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 19:18

    Nei, fordi en sædcelle eller en eggcelle er ikke et selvstendig liv. Det blir først et selvstendig liv når disse to cellene smelter sammen.

   • Hannah 6. januar 2012, kl. 23:50

    Hvis man sier at det ikke er galt å bruke kondom fordi sædceller og eggceller ikke er et selvstendig liv. Hvordan kan man da kalle det et selvstendig liv når de to cellene smelter sammen, når de enda ikke kan overleve på egenhånd. Et selvstendig liv er når et foster kan overleve på utsiden av mors mage. Derfor ordet SELVSTENDIG…

 10. Ove Weiseth 6. januar 2012, kl. 17:36

  Hva er forskjellen mellom å abortere et egg befruktet pga voldtekt imot et befruktet pga frivillig sex? Er det ikke slik at enten må begge være OK eller begge ikke?

 11. Anki 6. januar 2012, kl. 17:54

  For noen triste argumenter fra dere abort-motstandere!
  «Abort er mord», «Samfunnet tillater mord»
  «Vi må holde tritt med innvandrernes ungeproduksjon» (Hva i alle dager er dette???)
  «Kvinner bruker abort som prevensjon»

  Det er tydelig at dere som mener dette er menn med et utrolig snevert verdensbilde. Dere kan ALDRI sette dere inn i situasjonen til en kvinne som tar abort pga voldtekt.
  Synes dere skal bruke energien deres på å kjempe mot voldtekt istedenfor, det er det som er den største synden her!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 18:02

   TIl Anki:

   Prøv å ikke skjære alle abortmostandere over en kam. Vi har ulike agendaer og argumenter. Selv synes jeg du skal argumentere når et foster er gammelt nok til leve, eller ungt nok til å dø, og hvorfor du mener dette.

   • Christian Øvre-Wiik 6. januar 2012, kl. 18:42

    Hva abortmotstanderne måtte ha av «ulike agendaer og argumenter», er fullstendig uinteressant i forhold til hva disse frekke og freidige formyndermenneskene åpenbart er kvalmende enige om: De forlanger alle som en å bestemme over kroppene til vilt fremmede kvinner. Snakker om overgrep!

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 19:09

    Til Christian Øvre-Wiik:

    Hvis du ikke er interessert i HVORFOR folk har sine meninger, så vil du gjøre verden til en farligere plass.

   • Linda 6. januar 2012, kl. 19:13

    De fleste aborter skjer så tidlig. Da kalles ikke «barnet» for et barn eller en baby. Det er et embryo. Når du er abort-motstander så får du sette deg inn i hva en abort virkelig er.
    Det er et vanskelig valg for mor, men mor skal ha lov til å bestemme selv hva som er riktig for henne. (og far om de er sammen om embryoet)
    Men jeg er enig i at abort som prevensjon ikke er greit. Når vi lever i 2012 så vet vi hvordan vi blir gravide og hvordan vi kan unngå det. Men blir du voldtatt så får du ikke valget om kondom.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 20:23

    Du sier hele veien at abort er å ta et liv, det er også en voldtekt, ikke fysisk, men psykisk. Men det synes du er helt greit tydeligvis..

   • Tøtta 6. januar 2012, kl. 22:24

    Et foster er ikke et foster før etter 6 uker, for det første. Før den tid er det et embryo, en celleklump. Forøvrig synes jeg at du viser svært liten empati ovenfor voldtatte kvinner når du mener at de skal risikere liv og helse (både fysisk og psykisk) ved å bære frem et barn etter en abort. Enn så lenge, tror jeg at de fleste som har blitt voldtatt har vært snare med å skaffe seg angrepillen. Og hva med barnets psyke? Enn å vite at man er et resultat av en så grusom handling som en voldtekt er? Kvinner skal være frie til å velge hva de selv vil gjøre med kroppene sine og det som vokser inni dem. Hvordan hadde DU taklet en slik situasjon? Nesegrus i ei grøft mens x antall menn harver over deg, og du ender opp gravid?

  • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 10:21

   Hei, hvis jeg noensinne ser en debatt hvor noen sier at det er ok å voldta andre så skal jeg absolutt gripe inn. Som her – når jeg ser at noen gir offentlig uttrykk for at det er ok å drepe barnet man har i magen – så griper jeg også inn!

   Triste argumenter? Sier du som mener at et ufødt barn ikke er et menneske?

   • Anki 10. januar 2012, kl. 21:03

    Som flere over her har sagt tidligere, så kaller man ikke et foster som er få uker gammelt for et «foster», men et embryo. Jeg har i tillegg såpass tillit til myndighetene som har satt grensen for selvbestemt abort til 12 uker – det er nok en grunn til at de har valgt 12, og ikke f.eks. 18 uker.
    Som mamma selv kan jeg lett forstå at du angrer på aborten, jeg kan jo ikke forestille meg mitt liv uten min solstråle. Det var heller aldri et alternativ for meg å ta abort da dette barnet var svært ønsket.Når dette er sagt, kan jeg ikke under noen omstendighet tenke meg at følelsen av å være gravid etter en voldtekt kan sammenlignes med lykkefølelsen man har når man venter på ønskebarnet. Man sier heller ikke her at alle som blir gravide etter voldtekt skal ta abort, men at man skal ha et reelt valg dersom man kommer i denne fryktelige situasjonen. Det er – og må fortsette å være – opp til kvinnene. Ikke andre med sterke meninger.

 12. Ege Denne 6. januar 2012, kl. 18:02

  Flott innlegg!
  Jeg snur litt på det. Det finnes menn som presser kvinner til å ta abort, rett og slett fordi de mennene ikke ønsker å ha noe med kvinnene å gjøre, i fremtiden…. Ett barn som da blir fødd, blir for evig en ubehagelig påminnelse om en situasjon mannen ikke ønsker å huske, og ett ansvar han ikke ønsker å ha. Hvorfor er det så ok å kreve abort i slike situasjoner (for menn), mens andre kvinner helst skal føde??

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:24

   Det er vel sånn at så lenge mannen bestemmer så er alt greit..

   • ei som har tatt abort. (for en idiot jeg har vært) 7. januar 2012, kl. 10:22

    Mannen: Nei, ikke drep barnet!
    Kvinnen: Jo, jeg vil drepe det! Jeg bestemmer over min egen kropp [sic]!

    (Nei, det er IKKE din egen kropp, din…)

 13. for_abort 6. januar 2012, kl. 18:10

  Jeg har selv tatt abort og jeg vil aldri angre på det selv. Er jeg da en morder?

  Jeg har epilepsi, noe som kunne gitt skade på fostere og i videre utvikling. Hadde jeg fødet det barnet og det barnet hadde blitt syk, hadde jeg ikke kunne hjelpe det like godt som andre, for jeg er jo selv syk. Jeg er et menneske med følelser, men dette har ingenting med «medisin» å gjøre. Jeg kunne ikke gitt barnet et godt liv.
  Folk som vil adoptere er som regel egoistiske, og vil ikke adoptere et barn som har fysiske og psykiske lidelser, og jeg hadde måtte være med barnet alene. 16år, epileptiker og alenemor.

  Jeg er nå eldre og ble voldtatt i alder av 23år. Jeg sliter ennå med det, men kan med hånden på hjertet si at jeg hadde aldri klart meg gjennom en graviditet med et barn skapt av den mannen om jeg hadde blitt gravid. Jeg tror jeg hadde blitt psykisk knust av det.

  Selv familie, venner og statens hjelp ville aldri klart å hjelpe meg gjennom 9mnd graviditet, fæl fødsel og det å måtte leve med det barnet resten av mitt liv. Jeg ville ikke hatt det bra, og det ville ikke barnet heller. Skal jeg ha et barn, skal jeg vite at jeg kan gi barnet mer enn NAV penger og en følelse av å være uønsket.
  Jeg ser ikke på meg selv som en morder, men heller en som lar en sjel komme til verden når dens mor og verden er klar for det…..

 14. Janniche 6. januar 2012, kl. 18:20

  Syns dette var godt skrevet. Virkelig godt skrevet.

  Har leste en del av kommentarene og velger å tro at alle de som er så aggressive mot abort etter voldtekt sitter med et barn som er resultat av en voldtekt selv. Ellers syns jeg faktisk de kan holde meningene sine for seg selv. Da har man ikke peiling på hva man snakker om.

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 19:12

   Janniche:

   Bruk eller motargumenter mot abortmostanderne argumenter, istedet for å bare si at de ikke har peil.

 15. Lammelåret 6. januar 2012, kl. 18:37

  Det er lett å mene når det man mener noe om ikke angår en selv.

  Før en bestemmer seg for at det er fy med abort, også etter voldtekt og incest, bør en sette seg inn i hva det innebærer for et menneske å komme i en slik situasjon, hvilken belastning det er og hvor mange retraumatiseringer som blir utløst. En bør vite hva en snakker om og hva det innebærer.

  Jeg skjønner ikke hvorfor enn kvinne som er voldtatt skal påføres enda flere traumer og at hennes liv er mindre verd enn et ufødt foster.

  Jeg kan heller ikke skjønne at prevansjon er et poeng i denne saken, skal man bruke prevansjon i tilfelle man blir voldtatt, slik at man slipper abort om det skulle føre til befruktning?

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 19:31

   Hennes liv og det ufødte foster er like mye verdt. Begge skal taes vare på så godt det går.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 20:26

    Tydeligvis ikke, hvis du påtvinger en kvinne å bære frem et barn som ble befruktet ved voldtekt.

   • met 7. januar 2012, kl. 01:14

    «Hennes liv og det ufødte foster er like mye verdt.»

    Nei, det er det ikke. Kvinnens liv er mye mer verdt enn den celleklumpen hun bærer i seg. Derfor er det flott at vi har mulighet til å ta abort og at kvinnen står fritt til å bestemme over sin egen kropp!

   • Håpløst... 7. januar 2012, kl. 18:00

    «Hennes liv og det ufødte foster er like mye verdt.» ?
    Her kommer en problemstilling for deg:
    En kvinne er gravid, blir syk og vil ikke overleve så lenge hun bærer barnet i magen. Barnet har en liten sjanse til å overleve hvis det får ligge og vokse en stund til. Hva gjør du? Lar naturen gå sin gang, kvinnen dø for at fosteret kan overleve? Eller går vi for å redde moren? Veldig spent siden de to er like mye verdt…

 16. Rebecka Ulsaker 6. januar 2012, kl. 18:47

  Utrolig godt innlegg! Veldig bra skrevet. Synes det er rart at folk fortsatt klarer å snakke imot abort i slike situasjoner etter å f.eks. har ja, lest dette!

 17. Øystein Pedersen 6. januar 2012, kl. 18:48

  Tenk hvis det barnet hadde vært deg som hadde blitt abortert,hadde du syntes det var ok?
  Bruk hjernen please.Abort er mord.Sjekk denne videoen og se hvordan djevelskapen foregår.

  Ca.Strømsnes: Beklager, Øystein, men den filmen ønsker jeg ikke å ha på bloggen min. Jeg er ikke for sensur, men om du ønsker å vise frem filmen og/eller lignende filmer så kan du gjøre det på egen blogg / i eget forum.

  • Lammelåret 6. januar 2012, kl. 18:53

   Vel, et foster på noen uker mener ikke noe som helst…

   «Vil du virkelig drepe ditt barn?» spør du. Jeg spør deg: Vil du virkelig utsette barnet for en oppvekst med en traumatisert mor?

   • Øystein Pedersen 6. januar 2012, kl. 19:03

    «Det ufødte barnet Samuel var 21 uker gammel da han ble operert i mors liv. Den amerikanske kirurgen ble overrasket da Samuel stakk hånda ut av livmoren og grep tak i fingeren hans.»
    Mener det ikke noe som helst da?
    Og jeg ville heller at barnet skulle leve med en traumatisert mor enn å dø.Det er mange som har kommet seg videre og blitt helet.
    Livet er bedre enn «ingenting»

  • Christian Øvre-Wiik 6. januar 2012, kl. 19:33

   Jeg synes du skal begynne å gjøre det du selv oppfordrer andre til: «Bruk hjernen please.»

   Tygg litt på denne, du Øystein: Er man født, så finnes man. Er man ikke født, så finnes man ikke. Finnes man ikke, så er man ikke i stand til å filosofere over om man «syntes det var ok» å bli «abortert».

   Ditt spørsmål er derfor irrelevant. Men dette går kanskje over din forstand?

   • Øystein Pedersen 6. januar 2012, kl. 19:51

    Så bruk hjertet ditt da hvis du har et..

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:48

    Meget godt poeng, Øvre-Wiik:) Mange later til å tro at fravær av eksistens, dvs. at man ikke finnes eller eksisterer, er et tap eller en slags overlast for den som ikke finnes. Men det er jo det jo ikke. Finnes man ikke, finnes heller ingen bevissthet til å oppleve overgrepet, aborten, voldtekten osv.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:27

    Om man ikke eksisterer er vel ikke abort nødvendig eller? Herremin….

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:30

   Hvordan kan det være mord om det ikke kan overleve av seg selv på det tidspunktet det blir abortert bort? Det er jo ikke selvstendig på noen som helst måte. Det har ingen tanker eller følelser på det tidspunktet, nettopp derfor det er tidsgrenser på når man faktisk kan abortere.

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:51

   Du blander begreper, Pedersen: befruktede egg er ikke personer i meningsfylt forstand du kan stille moralske forpliktelser til. Bare personer kan ha moralsk status. Ikke bare fremstår du som empatiløs, men også uten filosofisk innsikt i saken. Hvor stor gjennomslagskraft tror du Knudsen og Nessa ville hatt om de sprang rundt med brett med befruktede egg istedet for dukker fulle av ketsjup? Befruktede egg er ikke barn i noen meningsfylt betydning av ordet. Dessuten er fosterets moralske status i denne sammenheng irrelevant, fordi spørsmålet handler om det er kvinnen selv om skal bestemme, og svaret på det er «ja». (Bare sånn til hjelp om du føler deg usikker og forvirret)

  • Mari 6. januar 2012, kl. 22:31

   Øystein Pedersen: det er ikke snakk om abortere fostere i 21. uke, så det der er fullstendig urelevant, de aller, aller fleste aborter skjer før 12. uke.
   Dessuten får vel voldtektsoffer «angrepillen», men det er vel mord, det og, i dine øyne….

  • christine 7. januar 2012, kl. 22:49

   Tenk hvis det barnet hadde vært deg som hadde blitt abortert,hadde du syntes det var ok? man hadde jo ikke hvert i live, så det er jo et tåpelig spørsmål. husker du når du var noen uker i magen til moren din kansje ?

 18. for_abort 6. januar 2012, kl. 18:48

  Det er ikke akkurat slik at voldtektsmenn stopper opp i overgrepet for å ta på kondom eller for å spørre om hun bruker p-piller.
  Veldig bra innlegg fra Lammelåret. Om dette med at noen kan mene at et kvinnes liv er mindre verdt enn et ufødt foster.
  En kvinne kan ikke utføre abort om det er gått lengre enn 3mnd inn i svangerskapet. Og det er nok en god grunn for det.

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:30

   det er ingen som mener at kvinnen er mindre verdt enn fosteret, nettopp derfor er abort tillatt over hele verden dersom mors liv er i fare, og slik må det være. Det betyr ikke at barnet er mindre verdt,m bare at dersom man må velge, så velger man moren. Det andre du sier er feil, abort kan utføres i Norge inntiol uke 22-23, etter voldyekt får man abort inntil minst uke 18, det er helt kvalmt

   • Oda 9. januar 2012, kl. 13:15

    Det du skriver er helt kvalmt!

    Eks. En jente på 14 årblir voldtatt av sin onkel og blir gravid. Ikke bare blir hun ødelagt for livet, men du synes at hun da skal bære frem dette barnet?! jeg blir helt oppgitt av slike personer som deg, som snakker om ting du egentlig ikke har peiling på fordi du aldri har vært i den situasjonen selv. Tror du barnet kommer til å ha en god oppvekst og hyggelige minner med en mor som elsker det? feil. Tror du barnet kommer til å kunne klare og snakke om foreldrene sine uten å tenke på hvordan det egentlig ble til? feil. Hadde jeg visst at det var slik med meg, hadde jeg aldri klart å se på meg selv uten å tenke at jeg var et produkt av en grusom handlig, og egentlig aldri skulle ha skjedd!

 19. Gaylord Fuckhershitpipetohell Jr. 6. januar 2012, kl. 18:49

  Kanskje det og bli drept som foster er et mye bedre alternativ… en og måtte vokse opp med et stresset, «karriere» jagenede fjott som ikke har skjønt at en GOD morsrolle ikke kan kombineres med «karriere». » – Å gud! Jeg er gravid, hvordan skal jeg nå få tid til de to jobbene mine som betaler for min 30 kvm leilighet til 2 mill». (Som en smart megler har lurt henne til og betale 70% overpris på)…Nåvel, den stakkars ungjæveln sin mening er det ingen som spør etter… og kanskje skal han være glad for det… Have a nice day… assholes…

 20. for_abort 6. januar 2012, kl. 18:58

  Jeg er ikke for kvinner som bruker abort som vanlig prevensjon…
  Jeg er for kvinner som bruker abort etter overgrep…
  Kvinner (og menn) bør bli flinkere til å bruke prevensjon….
  Og menn bør slå seg te ro me heller å bruke hånden sin eller andre midler på kondomeriet, enn å voldta…
  Og burde være mer tilbud til kvinner for selvforsvarskurs….

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:46

   Kjenner du mange kvinner som bruker abort som prevensjon? Vi tror svært få bruker abort som prevensjonsmiddel når det finnes langt mer behagelige og effektive metoder.

 21. Janniche 6. januar 2012, kl. 19:01

  Humm, lurer på om hva dere hadde sagt viss det var deres kone/samboer/kjæreste/datter/søster eller mor for den saks skyld som hadde kommet hjem, oppbanket og voldtatt, for så at dere hadde funnet ut at hun var gravid som er resultat av det. Da hadde du måtte sitter der å se på hvor vondt hun hadde hatt det. Hadde dere vært gift hadde dere plutselig måttet ta rede på dette barne.

  Hadde det vært din kone/samboer/kjæreste så hadde du plutselig måttet oppdra en annen manns barn, en mann som har krenket og mishandlet din bedre halvdel. Noe du hadde blitt minnet på vær gang du hadde sett på barne. Mange mannfolk klarer ikke en gang å bry seg om ste-barna sine. Mange mannfolk stikker til og med av når det gjelder sine egne barn.

  Jeg er ikke for abort, men heller ikke mot det. I enkelte tilfeller så er det, det beste, og da tenker jeg på de gangene det er gjort av nødvendighet og ikke av egoisme.

  • Øystein Pedersen 6. januar 2012, kl. 19:06

   Så det er barnet si skyld at voldtekten skjedde? Det er jo det du sier for du vil abortere.Høres ut som egoisme lang vei.

   • Janniche 6. januar 2012, kl. 19:44

    hadde jeg blitt voldtatt og blitt gravid, så hadde jeg abortert JA. Hadde ALDRI i verden utsatt et barn for en slik oppvekst. DET er barnemishandling det. Sitter det, ødelagt etter en voldtekt, for så å skal ta rede på et barn. Et barn som trenger omsorg og kjærlighet. Ubetinget kjærlighet, noe det da mest sannsynlig ikke får fordi mor sliter eller fordi fosterfamilien barne er kommet til ikke er snille. Man skal tenke på barnas beste først og fremst.

   • for_abort 6. januar 2012, kl. 19:46

    d der e idiotiskt skrevet av deg øystein pedersen. tror du ska lese litt gjennom disse innleggene før du kritiserer. og «bruke hjernen din» . voldtekten e mannens feil. FOSTERET, («barnet» som du kaller d) er resultat. FOSTERET er ikke noe BARN før det er født. så slutt å kall foster for barn…

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:44

    Du skiller antakelig ikke mellom psykologisk egoisme og etisk egoisme, hvor førstnevnte er den moralsk klanderverdige formen hvor man nærmest går over lik for å få det slik man vil, mens sist nevnte kun handler om å få et godt liv for seg å sine.

    Altfor mange lever etter Thomas Hobbes og Machiavellis postulater om mennesket som grådig, egoistisk, hensynsløst osv. men hva med å postulere en ny mennesketype? Et menneske som er sjenerøst, uselvisk, raus osv.? Selv etiske ikoner som Sokrates ønsket et godt liv for seg og sine, og det er vel ikke moralsk klanderverdig?

    Viktig å huske i spørsmål om egoisme, er at Hobbes og Machiavelli var barn av sin tid. De levde i urolige tider på 1400-1500 tallet hvor viktigst var å klare seg. Idag derimot, i en velferdsstat skulle man tro det var mulig å løfte blikket noe lenger enn egen nese.

   • monica 7. januar 2012, kl. 19:02

    Øystein Pedersen: «Så det er barnet si skyld at voldtekten skjedde? Det er jo det du sier for du vil abortere.Høres ut som egoisme lang vei.»
    Først og fremst: Dere(abortmotstandere) babler i vei om at abort er mord, kvinner er mordere og livsverdien til (kvinnen og) barnet. Vel, gidder ikke prøve å fortelle at det faktisk ikke er et barn det er snakk om, for jeg vet det kommer til å bli glatt ignorert…
    Det kvinnen gjennomgår ved å bli voldtatt er ikke et traume, det er livsvarig TORTUR! noe du antagelig aldri kommer til å oppleve. Ikke bare ligger det en person oppå deg, holder deg nede, psykisk som fysisk, for så å kle av deg(og seg selv), trenge seg inn i deg og totalt ødelegge det som er meningen skal være noe av det vakreste to personer kan dele sammen, men ved den handlingen gjør det slik at du aldri mer kommer til å kunne oppleve det igjen! Du ser deg bestandig over skuldra, får følelse av panikk av å være alene i samme rom med bare menn og et hvert håp om å kunne ha et normalt, sunt forhold med en/ei du elsker er en evig kamp. ikke bare for kvinnen, men like mye for den andre parten som sitter frustrert med en følelse av å ikke bli stolt på og ser livsfrykten i øynene til den man elsker hver gang man hever stemmen…
    Ikke bare skal man gjennomgå det, men du syns altså man I TILLEGG skal gå ni mnd gravid(med alt det innebærer av psykiske OG fysiske lidelser og risikoer) for så å føde et uønsket barn som kommer til å vokse opp vitende at han/hun kom til fordi en gal mann, a.k.a. hans far forgrep seg på mamman hans/hennes på verst mulig måte og ødela resten av livet hennes?? hvilken livsverdi er det du/dere refererer til? Hva definerer verdien?

    «abort-motstander» skrev: «Hva så videre med funksjonshemmende, demente, eller folk i koma.. disse har nesten like primitiv hjerneaktivitet som fostere, kan vi ta livet av dem av den grunn?»….funksjonshemmede????
    Jeg var ikke klar over at de har like primitiv hjerneaktivitet som (det som ikke er) foster. Trodde de hadde like mye som alle andre jeg. Må si min venninne som er i rullestol og min nevø som har CP har lurt meg ganske kraftig! for ikke å snakke om kompisen min som brakk foten forrige uke!! Ikke det, jeg forstår jo selfølgelig at det var psykisk utviklingshemmede hun mente! Men å dra psykisk utviklingshemmede, demente og folk i koma under samme kam holder bare ikke mål!!! ihvertfall ikke når det er snakk om livsverdi.
    For ikke så lenge siden så jeg en dokumentar om en kvinne som hadde kommet seg etter lengre tid som funksjonshemmet etter slag. Fant desverre ikke ikke filmen på nettet, men den er der en plass. For å si det sånn, den gir litt innsikt i hvilken livsverdi en har i slike tilfeller! Hadde jeg blitt voldtatt og gravid hadde jeg tatt abort! hadde jeg fått vite at det barnet jeg bar på hadde hatt en sykdom/tilstand som ville gjort livet hans/hennes ufullstendig hadde jeg tatt abort! Og……hadde min mor funnet ut det om meg, skulle jeg ønsket hun lot meg slippe…og tatt abort! og bare for å ha det sagt; såfremt du ikke har ordentlig erfaring med funksjonshemmede, ikke uttal deg. For da har du ingenting som kommer halveis i nærheten av å begripe hva det vil si..

    Dette er ikke direkte rettet mot deg, men for å si det sånn: Det er en grunn til at vitenskaplige undersøkelser har kommet frem til at det er en direkte sammenheng mellom hvor mange barn en familie får, og foreldrenes IQ. Ikke at det å få barn er noe negativt, men…hvis man tenker seg om, er det den ULTIMATE egoistiske handlingen man kan gjøre!

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:32

   «Mange mannfolk stikker til og med av når det gjelder sine egne barn.» Veldig bra sagt. Da er det nemlig greit for dem..

 22. mina 6. januar 2012, kl. 19:05

  det å ha blitt voldtatt og bli gravid og at på til beholde barnet har jeg faktisk aldri tenkt på som voldtekt for livet. jeg har selv vært igjennom voldtekt og sitter med min skjønne 5 åring til dags dato etter denne hendelsen. pluss barnet har samvær med den som gjorde dette sliter jeg hver dag, men alltid tenkt på det som en psykisk lidelse av hendelsen. men du beskriver det så bra og når jeg tenker etter stemmer detjo. hver dag jeg ser på min datter ser jeg og husker tilbake på den dagen dette skjedde, selvom jeg aldri kunne tenke meg å byttet ut dattern min mot noe som helst i verden fordet…

  • Janniche 6. januar 2012, kl. 19:46

   Så heldig for deg da, bare så synd ikke alle er like sterke som deg.

   • mina 7. januar 2012, kl. 12:40

    det er ikke snakk om det å være sterk, men skrev kommentaren for alt den dritten jeg ser mange her inne skriver om. om du tror jeg er sterk må du sette deg inn i situasjonen (om du ikke har vært der) og prøve å forstå hva alle de som sitter i samme situasjon føler det. jeg skal love deg at ordet sterk er ikke til å lese i samme setning som meg selv, men jeg må. jeg er en mor som vil det beste for barnet mitt. hun skal IKKE få føle på at hun er et voldtektsbarn. hun er like mye verdt for meg som min datter av egen fri vilje. som du sier, det er synd mange ikke klarer og se på barna sine på den måten de burde, og jeg har stor forståelse for de også.
    men at jeg er sterk, nei det er jeg ikke. jeg sliter psykisk hver dag, det er mye tårer og blod inn i bildet, og et liv i et helvette som jeg må møte hver dag.. skulle ønske flere klarte seg gjennom hverdagen på en bedre måte for de selv og barnets skyld, men de som ikke klarer det, jeg forstår de også. livet er et helvette etter at noen har regelrett drept sjelen din.

  • ca.strømsnes 6. januar 2012, kl. 19:46

   Hei Mia og takk for kommentaren! Måtte gruble litt på hva jeg skulle svare deg for jeg ble litt tom for ord akkurat nå…. Du tok et, kanskje, vanskelig valg i en vanskelig situasjon og du kan være stolt av det. Alle som tar vanskelige valg i slike vanskelige situasjoner kan være stolte når de kommer ut av det med hodet over vannet.

   God helg og god klem til deg

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:41

   Og hva svarer du om datteren din spør hvordan hun kom til verden?

 23. for_abort 6. januar 2012, kl. 19:14

  Altfor få kvinner drar på legevakt osv etter et overgrep. Kvinner må bli flinkere. Der kan man få kjapp støtte og hjelp. Du kan få snakke me psykologer der som kan hjelpe deg i starten til å ta de rette valgene.
  Og de fleste legevakter og sykehus tilbyr angrepille….

  Ikke minst hjelp te å få de forbanna rassøl av noen
  overgrepsmenn fengslet.

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:36

   Riktig, og det er nettopp der løsningen ligger. Man må oppsøke hjelp og få kriseprevensjon slik at svangerskap ikke oppstår i utgangsounktet

 24. Camilla 6. januar 2012, kl. 19:24

  Det er vel en grunn til at de ikke har et kommentarfelt under denne saken på VG. Det hadde ikke blitt pent.

  At en guttunge som sannsynligvis ikke engang har hatt sex engang skal uttale seg om dette blir virkelig for provoserende. Dette er en sak som må være opp til hver enkelt i hvert enkelt tilfelle, og ingen som ikke har vært i samme situasjonen burde ha rett til å påstå noe annet :/

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 19:39

   Ja, det må være opp til ungen om det skal få leve.

   Håper jeg aldri segner om i ditt nærvær, fordi jeg kan neppe regne meg hjelp, hvis det blir for dramatisk for deg.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 20:35

    Opp til ungen å få leve når det er kun noen uker gammelt? Skulle likt å se den ungen leve, om den ble født der og da…

   • Heidi 7. januar 2012, kl. 16:44

    Du kan ikke ta valg for andre mennesker, abort-motstander. Dette må som Camilla sier, være opp til hver enkelt. En celleklump kan uansett ikke fundere over det livet den ikke får.

 25. eivind 6. januar 2012, kl. 19:40

  Mye gode innlegg her. Det er helt tydelig at det er mange fornuftige og sterke mennesker her, som både er personlig berørt og har sterke meninger om saken.

  Det er ett veldig betent og ømt tema dette, og det slår ikke feil at diskusjonen dukker opp til stadighet. Bare synd at det var en bedrevitende jypling av en KrFU leder som måtte slenge med kjeften til offentligheten, om noe som verken angår han eller politikken hans. Men ok.

  Personlig verger jeg meg litt for å bidra til ett innlegg ang dette tema, og av den grunn at det ikke angår meg overhodet. Men jeg leser så mye talentløst blant alt det fine her, kommentarer og innlegg som ikke er skrevet med ettertanke eller medmenneskelighet, men derimot med dristighet, dumhet og som er direkte tankeløst. For hvis alle dere som mener uskyldige jenter fra alderen av 12-13 og oppover, voldtatt, mishandlet og ødelagt for livet, er MORDERE, fordi de ønsker å ta abort.. Da er dere jo bare kalde og følelsesløse? For dette er da ingen politisk diskusjon? Vi sitter ikke rundt ett bord i Tabloid på TV2 ?? For noen, blant annet her, er dette ett veldig personlig og ømt tema, og å sitte å legge inn kommentarer som Øystein Pedersen så fint skriver; «Så det er barnet si skyld at voldtekten skjedde? Det er jo det du sier for du vil abortere.Høres ut som egoisme lang vei.» – altså, det er bare uintelligent, ufint og rett og slett uinteressant å lese.

  For det gir ingen mening. Som det er krevet gjentatte ganger her, en kvinne skal ha retten til å velge selv. Det er satt regler for det, før 3 mnd har gått i svangerskapet. Og det ER DET EN GRUNN TIL.

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:12

   En 12-13-åring er ikke gammel nok til å forstå konsekvensene av sine handlinger. Du gjør drar det for langt og gjør unntak til regler. Det er ingen som kaller en 12-13 åring for en morder, men det må et helsepersonell til å utføre aborten. Jeg hadde som helsepersonell aldri godtatt å la henne ta abort, med mindre det var fare for hennes liv.

   Et foster på noen få uker eller noen måneder er ikke mindre verdt som et menneske. Godtar du abort etter noen få uker, burde du godta det etter flere måneder også.

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:37

    Og jeg tror ikke du heller er istand til å forstå konsekvensene av din religiøse dogmatikk. Barn og unge har ennå muligheten til å utvikle denne evnen, men for religiøse er toget gått.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 20:41

    «Et foster på noen få uker eller noen måneder er ikke mindre verdt som et menneske.» Men faktisk mer eller mindre ubrukelig som et menneske. Nettopp fordi det ikke er et menneske.

    Def. av mennesker:
    «Menneskets viktigste biologiske kjennetegn er oppreist gange, noe de begynte med for over 4 mill. år siden. Etter det ble forlemmene frigjort fra å delta i bevegelsen av kroppen til stadig mer avanserte formål. I sin bygning er spesielt foten særpreget hos mennesket, med forkortede tær og stortåens manglende evne til å stå motsatt. Men også hånden er utviklet til et høyt differensiert teknisk og uttrykksbefordrende organ. Et annet hovedkjennetegn hos mennesket er hjernens høye utvikling.»

    Hvor mye av dette finner du hos et foster som kun er noen uker gammelt? Håper for din egen del at du er vegetarianer… å spise dyr er også å ta et liv.. Men det er vel kanskje greit for deg?

   • christine 8. januar 2012, kl. 07:52

    flere månder ?? etter fosteret er 24 uker har det sjangs til å overleve om det blir født noe som gjør det helt feil i å ta abort, » barnet » er jo ikke et foster engang før det er 10 uker, så det blir helt tåpelig det du kommer med !!

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:39

   Tja, viktigere enn at meningene er «sterke» er at de er godt begrunnede. Det er bedre å innta et «svakt», men godt begrunnet standpunkt, enn sterke og ubegrunnede. Det er litt av en norsk spesialitet å innta sterke, men svakt begrunnede standpunkter, men noe av forklaringen ligger kanskje i at absolutt alt skal reduseres til et spørsmål om følelser. Hva om vi la våre følelser litt til side en stakket stund og forsøkte TENKE?

   • Hannah 7. januar 2012, kl. 00:09

    «Det er ingen som kaller en 12-13 åring for en morder, men det må et helsepersonell til å utføre aborten. Jeg hadde som helsepersonell aldri godtatt å la henne ta abort, med mindre det var fare for hennes liv. »

    Hvis det ikke skulle vært lov til å ta abort, som mange av de som skriver mener, hva mener dere da man skulle gjort med alle disse barna når de ble født? Skulle mor ta seg av barn selv om hun ikke var klar for det eller ønsket det? Skulle man adoptert bort? Fosterhjem eller barnehjem? Det er millioner av barn i verden allerede som ikke har foreldre eller voksne som tar vare på dem. Trenger vi virkelig å føde fler barn inn i en slik situasjon.

 26. eivind 6. januar 2012, kl. 19:49

  Øystein Pedersen, det er tydelig at du ikke har stor greie på denne saken, da du tydeligvis bruker følgende kommentar som argument; “Det ufødte barnet Samuel var 21 uker gammel da han ble operert i mors liv..» osv. 21 uker er over 5 måneder det. Så joda, hadde denne legen innen 3 måneder klart å kjenne fingrene på dette Samuel-barnet så skulle jeg blitt rørt jeg, men siden det IKKE ER LOV å abortere etter 3 mnd, så blir vel dette litt urelevant, eller?

  • Dag 7. januar 2012, kl. 10:39

   Det er lov og abortere etter 12 uker, men det må da søkes om, og godkjennes av ett medisinsk fag panel. Grunnen til at de har satt 12 uker som tidsfrist er som følge av mors sikkerhet, komplikasjoner ved abort øker proporsjonalt med antall uker. Når det gjelder definisjonen av ett foster/embryo som et menneske, er dette en evig debatt som nok ikke blir løst med det første. Det mest annerkjente, så vidt meg bekjent ,er når et foster kan klare seg uten hjelp utenfor morens livmor. Det er også en grense for hvor tidlig dette kan være, lungene utvikles i fler stadier og først etter ca 6 mnd kan fosteret ha utviklet nok lunge funksjon til og overleve. Så før dette er fosteret ikke levedyktig, selv med medisinsk hjelp på et sykehus.

   • anonym 8. januar 2012, kl. 22:15

    «Når det gjelder definisjonen av ett foster/embryo som et menneske, er dette en evig debatt som nok ikke blir løst med det første. Det mest annerkjente, så vidt meg bekjent ,er når et foster kan klare seg uten hjelp utenfor morens livmor. Det er også en grense for hvor tidlig dette kan være, lungene utvikles i fler stadier og først etter ca 6 mnd kan fosteret ha utviklet nok lunge funksjon til og overleve. Så før dette er fosteret ikke levedyktig, selv med medisinsk hjelp på et sykehus.»

    Spørsmålet om embryo/foster er eget individ kan ikke avgjøres av såkalte anerkjente grenser. Fordi sannheten avgjøres ikke av flertallsvedtak. Grensen kan heller ikke trekkes ved evne til overlevelse, fordi noen babyer også har veldig stort behov for hjelp etter fødsel, kan ikke overleve uten.

    Grensen mellom individ / ikke selvstendig liv er allerede trukket av naturen selv: Etter befruktning oppstår celle med DNA som ikke er helt likt foreldrenes. DNA er altså en identitetsmarkør. Politiet anerkjenner DNA som selvstendig identitetsmarkør. Da burde man godta denne grnsen i alle andre sammenhenger også.

    Jeg vil påstå at grunnen til at naturens grense ikke anerkjennes i alle sammenhenger er egentlig rent hedonistisk (ulempeskyhet og manisk søk etter egen komfort). Ved å nekte for at embryo/foster er eget individ, døyves samvittighetsubehaget som måtte oppstå ved å slette det mest hjelpeløse og verdifulle liv som finnes.

 27. Carol 6. januar 2012, kl. 19:53

  Helt enig med deg! Veldig bra skrevet.

  Når jeg leser noen av kommentarene, får jeg følelsen av at likestillingen i Norge ikke er kommet så langt som man skal tro. Om vi kvinner skulle blitt tvunget til å bære frem barn, høres det heller ut som om vi blir tatt fra vår myndighet. Er utrolig provoserende med folk som slenger komentarer som at abort er mord og at man dreper barnet sitt. Er det ikke ille nok å ha blitt voldtatt?!
  Jeg er for abort, men om en venn av meg hadde blitt gravid pga voldtekt og nektet å ta abort, hadde jeg støttet henne 100%.
  Jeg tenker på dette slik: et foster er en klump med celler som utvikler seg gradvis. I de første månedene er denne celleklumpen helt avhengig av en livmor for å overleve. Nå spørs det litt hvordan man definerer hva et liv er. For meg er ikke dette et liv. Dette er en klump med celler som utvikler seg på en forhåndsbestemt måte. Det er ikke et liv før det er i slutten av svangerskapet. Det er en grunn til at man har satt en 3-måneders grense for abort.
  Jeg tviler på at vi noensinne vil bli enige om abort er drap eller ikke, alle har ulike meninger og følelser om saken. Kan vi ikke bare respektere dette? Er det så viktig at alle skal føle og tenke det samme som en selv? Kan man bare ikke akseptere at noen ville tatt abort, andre ikke? Og kan man ikke bare akseptere, for en gangs skyld, at vi kvinner er mennesker vi og, og vi har rett til å bestemme over vår egen kropp, vårt liv, om vi vil ta på oss alle byrdene med å være gravid og føde, eller ikke?!

  • eivind 6. januar 2012, kl. 19:56

   Helt riktig!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:24

   Denne celleklumpen kan allerede etter få uker både tenke og føle. Hvis ikke det er iiv, så er ingenting liv. Husk at dem som er i koma, demente eller psykisk utviklingshemmede også kan ha svært primitive hjerner. Det gjør dem ikke til noe mindre mennesker av den grunn.

   Hvis du kan forstå at jeg ser på denne «celleklumpen» som et liv, så burde du forstå hvorfor jeg er imot abort i de aller fleste tilfeller. Det har absulutt ingenting med manglende respekt for likestilling å gjøre, den beskyldningen er totalt urettferdig. Dette har med human sympati for BÅDE barnet og moren, og ikke bare moren.

   Det er riktig at vi menn ikke kan være i en situasjon der vi blir voldtatt og gravide. Men vi kan oppleve andre grusomheter. Vi kan oppleve at en mann voldtar vår mor, vår kjæreste og dreper mange kjære av oss. En dag får vi kanskje tak i gjerningsmannen og uskadeliggjør ham. Betyr det at vi kan ta livet av ham av den grunn? Som liv er han kanskje totalt uønsket, men vi kan ikke ta livet av ham uten at det er selvforsvar. Tenk litt over det, massermorderen har rett til å leve i dagens samfunn, mens det uskyldige barnet har det ikke. Og du bare si at det er en grunn for at det er sånn, og da må vi bare godta det.

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:35

    Nei, befruktede egg kan ikke meningsfylt kalles personer. Man ikke stille moralske forpliktelser til befruktede egg. Det er kun personer som har moralsk status. Ikke bare utviser mangel på empati, men også manglende filosofisk innsikt.

   • Ninja 6. januar 2012, kl. 21:16

    «Betyr det at vi kan ta livet av ham av den grunn? Som liv er han kanskje totalt uønsket, men vi kan ikke ta livet av ham uten at det er selvforsvar».

    Å ta livet av «ungen» som du kaller den vil jeg kalle selvforsvar i en slik situasjon.

   • Carol 6. januar 2012, kl. 21:31

    Abort-motstander: hvor har du detta fra, at et foster etter et par uker kan tenke og føle? Hvordan kan det tenke og føle? De cellene som skal bli til hjernen, holder forsatt på å utvikles i uke 4 av graviditeten.

    Jeg forstår ikke at du kan se på en klump med celler som liv, men jeg kan respektere det. Som sagt, hadde noen jeg kjenner ønsket å beholde barnet på grunn av sitt livssyn og filosofi, så hadde jeg støttet henne. Det er det jeg prøvde å få frem med innlegget mitt, at vi kanskje skal slutte å debatere hvem som har rett eller ikke, men akseptere at folk har ulike syn. Siden, så vidt jeg vet, ingen organisasjon med medisinsk bakgrunn kan komme med noe svar om når livet begynner, er det opptil hver enkelt å avgjøre dette selv.

    Jeg synes det er mangel på likestilling om man nekter kvinner å ta abort. Dette er er en bestemmelse som, kun fordi en kvinne er en kvinne, har en massiv innvirkning på alle kvinner som blir uønsket gravide. Du sier det har med human sympati for både mor og barn. Det er ingenting humant med å tvinge en kvinne til å bære frem barnet til en person som har krenket henne på den groveste måten.
    Det virker litt som om du tror at alt vil føles som en dans på roser når graviditeten er over og barnet er født. For enoen er det kanskje det, men folk er forskjellige. Der er slett ikke det beste for alle å tvinges til å bli mor.

   • xpno 7. januar 2012, kl. 15:49

    Under forrige abortkamp var det en relgiøs stortingspolitiker som var innbitt abortmostander – da elskerinna blei gravid – da la han press på henne for å ta abort pga redsel for å miste sin ektevidde hustru og barn, hva ville pressen og kollegaer osv?.Barnet ble født med «far ukjent» – og m et utseende «som snytt ut av nesa til far sin» . Han vet hvem som er faren og har søsken men bryr seg ikke om å treffe noen fra farsida.
    De mest innbitte abortmotstandere ser anneledes på abort når det gjelder sin ektefelle og døtre enn når det er folk på avstand.
    Tilbake til tida der vi hadde en nemd det vil man ikke. Folk med dårlig livsituasjon fikk nei i nemda og var prisgitt til eldre damer m strikkepinner. vman fra øvre middelklasse og overklassese var det lett å få ja i nemda og fikk de nei fantes det leger som gjorde det i det skjulte.
    Det beste er å ha fri abort så kan enkeltpersoner selv ta et valg. Tar man abort så er det noe man mer eller mindre må leve med resten av livet. En del mannfolk skal sloss for embryoer som er resultat av incest eller voldtekt viser at evne til empati og forståelse er lik 0. Og når det først blir alvor og det gjelder sin frue/datter/elskerinne da er det greit med en hysjhysjabort.
    Legg merke til at abortmostand og fanatisme er størst hos menn og minst hos kvinner.

   • Ruben Andre 9. januar 2012, kl. 01:31

    Til abort-motstander:
    Det er bare tilfeldigheter som gjør at en psykostisk drapsmann ikke straffes med døden. Det er bare snakk om små geografiske forskjeller faktisk. Vi har ikke døds straff i Norge.. På godt og vondt…. (enda)…
    Vi har strengere straffer for vinningskriminalitet og overtredelse av veitrafikkloven enn for drap, vold og seksualforbrytelser her i norge.. det er betenkelig.

    Jeg kan ikke kommentere mange av de forskjellige kommentarene til innlegget som er opprinnelsen til diskusjonen, da jeg mest trolig vil miste min evne til å uttale meg rasjonelt.

    Jeg vil bare gi min uforbeholdne støtte til eventuelle kvinner som har mått oppleve en tragisk forferdelig situasjon og et umenneskelig vanskelig valg.
    Ære være de og jeg håper de får all nødvendig støtte og oppfølgning uavhengig valget de tar
    Jeg beklager at vi ikke kunne være der og avverget det hele.

    Ruben

  • Marius 6. januar 2012, kl. 20:32

   De fleste folk som er imot abort på prinsipp er religiøst anlagte. I alle fall etter min oppfatning i retorikken dems. Jeg er ikke for abort som prevansjon(Det ville vært motbydelig), men som alle ting i denne verden her, må man bearbeide alt man ser,hører,oppfatter,og erfarer, med sunn fornuft, og rasjonell tankegang. Noe religiøse folk i større eller mindre grad mangler.
   Jeg mener ikke at alle religiøse folk i Norge er sånn, men religionen beviser gang på gang, at den ble lagd av mannfolk hver eneste dag. Det er som et samfunnsdirektiv injisert med testosteron. Grunnen til at folk er imot abort på prinsipp av religiøse grunner, er som all religiøs sjåvinisme, det ble lagd av mannfolk, som helst ville ha kvinnfolk som barselsstasjoner, og ingenting annet. Kvalmende umoralsk, kvalmende ikke-passende i det 21 århundre, for er det en ting vi vet best om utviklingen av verden og samfunnet, så er det som en kjent forfatter sa: «The empowerment of women, is the core of a society, give them control of their reproductive cycles, and if you throw in a couple of seeds aswell, you make true civilization.»

  • Heidi 7. januar 2012, kl. 16:49

   Helt enig, Carol!!

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:40

   Det er ingen 3 mnd grense, grensen går ved over 5 mnd, ved uke 23

 28. for_abort 6. januar 2012, kl. 19:57

  jeg vil gjerne følge dette innlegget, så kan folk holde seg til å kommentere og svare nederst? heller skrive navnet til den de vil kommentere? hehe fullt kaos hvis ikke… 😉 kommentarene vil bli plassert langt oppe på listen istedenfor nederst. da vil kansje ikke alle få den med seg… 😦

 29. eivind 6. januar 2012, kl. 20:12

  For det første, jeg forstår godt at linken til Øystein Pedersen ble tatt vekk.
  Når det er sagt, så holder du deg fortsatt ikke til tema og innleggene dine er fortsatt like urelevante. Dette barnet du du postet denne tragiske historien om var 5 og en halv måned gammel da den ble abortert. Jeg gjentar meg selv, det er EN GRUNN til at vi har en REGEL om 3 MÅNEDER her i Norge. Nå vet ikke jeg hvor dette ble gjort Øystein, men hold deg på matta for du driver å svaier utenfor ringen veldig her.

 30. for_abort 6. januar 2012, kl. 20:15

  Veldig glad for at øystein pedersens siste innlegg ble tatt vekk raskt!!! Frekt av deg å legge ut sånt!!! Greit at du har dine meninger, men begrens deg øystein. du skriver: «bruk hjernen» og «bruk hjertet». kan ikke du være snill å bruke begge deler? hvertfall når du kommenterer og skriver i dette innlegget? og tror en god del her er enig med meg.

 31. Marius 6. januar 2012, kl. 20:18

  Det som er så spesielt med denne debatten syns jeg, er at det er veldig få mennesker på «abort-motstander» siden som forstår helt omstendighetene rundt det å bli voldtatt. Og for det andre, hvis man blir voldtatt og man faktisk finner ut at man er gravid, ville man funnet det ut innenfor ganske kjapp tid ville man ikke? Ergo, ett befruktet egg, som er 2 uker gammel, er ikke mer enn en klump på 100 celler. Hvis man vil kalle det ett menneske værsågod. Men jeg ville heller brukt ressursene mine på å jobbe mot ett samfunn hvor voldtekt er ett ekstremt mindretallsfenomen, eller ikke-eksisterende. Og for ikke å snakke om, hvor bruken av prevansjonsmidler er mer utbredt, for prevansjonsmidler er det eneste som stopper abort fra å skje. Men det som irriterer meg mest, er den ignorante religiøse holdningen om at liv er hellig, og at det gjelder alt liv, men da trer hykleriet fram, for religiøse gir grundig faen i folk som faktisk LEVER ALLEREDE, og heller bruker tida si på de som KUNNE vært her istedet for de som er her ALLEREDE. Så forbanna lei av den mentaliteten der at jeg spyr. «Du skal ha barnet selv om du har blitt voldtatt av en psykopat, men når du har ploppa den ut så er det ikke så viktig hva som skjer. Jo, vent litt, det er viktig at de tror på det jeg tror på, fordi jeg vet sannheten om universet». Takk for meg.

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:33

   Til Marius:

   Hvorfor tror du at vi ikke fostår omstendighetene om hvor grusomt det er å bli voldtatt?

   Hvis en psykopat dreper en av dine nærmeste, så blir kanskje livet ditt fulle av traumer. Men har du rett til å ta et «valg» om at gjerningsmannen ikke bør få leve lengre? I Norge får man kanskje 10 år i fengsel, mens barnet får dødsstraff. Til og med en voldtektsmann får noen få år i fengsel, mens barnet får dødsstraff.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 20:49

    Du må virkelig lese deg til hvordan et barn blir til… VIRKELIG!! Det blir ikke til over en natt, men over 9 måneder!!

   • Marius 6. januar 2012, kl. 22:17

    Det er jo helt klart på måten du og andre her som er motstandere av abort snakker at dere ikke forstår det i det hele tatt. Jeg er en ateist jeg, og jeg støtter ikke abort som en form for prevansjonsmiddel, jeg skulle helst sett at alle var 100% prevansjonssikre i stedet, så hadde vi sluppet å hatt aborter i det hele tatt. Men faktumet her er at dere bruker forum/debatt energi på å faktisk mene noe så søkt som at kvinnfolk ikke burde FÅ LOV til å velge selv om å ta abort etter en grusomt voldelig handling som har blitt påført dem. Dere som er motstandere av det, burde på lik linje forstå at folk har friheten til å velge det helt selv, som homo sapiens sapiens. Vi er de som skaper liv når vi føler at det er det rette tidspunktet, ergo det er vårt valg. Jeg mener at folk som allerede lever og er ute av morens livmor, er mer verdifulle, fordi de er her, de har en personlighet, og de har rettigheter og følelser. Tenk på de millioner av barna i verden som dør av diabetes, og alle mulige slags forferdelige sykdommer, fordi folk ikke får lov til å forske på stam-celler? Dere kaller oss for umoralske, når dere selv har ett forskrudd moralsk syn. Det er selve definisjonen på hyklerisk det.

 32. bjørn 6. januar 2012, kl. 20:22

  staten har et nytt våpen de bruker på folk som ikke kommer for en rett grunnet manglende bevis+at staten mener det ville være rettferdig å straffe, grunnet terror angrepet 22. juli.
  alle som ikke var politisk korrekte på internet i perioden 2000-11 vil være i faresonen..
  lyden av helvete blir plassert rettet mot offeret og staten tar ingen hensyn uansett når dommen er satt.

  takk for dette lille landet.

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:57

   Hvis du er så vanvittig misfornøyd med så mye i dette landet, så flytt fra landet da vel, om du ikke bare er feig.

 33. lilly 6. januar 2012, kl. 20:26

  Vil berre skyte inn enda en god grunn til å ta abort, etter å ha blitt voldtatt….Tenk å gå rundt å være gravid/føde bejbi….mens alle naboer/kjente/kjære/familie spør den (evt)SINGLE dama KEN FAREN E DA??? Har du kjæreste da…blablbal…… må dele voldtektshistoria med alle,bli utsatt for slarv…eller lyge…

  Off, grusomt!! Eg støtta alle voldtatte kvinner i å ta abort!!!

  – men for å vri på det da….ABORTMOTSTANDERE!!!!! Mener dere at voldtektsmannen skal ha 12 veker PAPPAPERM også da?????HAN har jo RETT TIL DET!??So må mor og far forholde seg til kvarandre livet ut!??hygggeliiiiig….
  Håper ungen ikkje blir voldtatt da…. lr vent…ALT ordna seg me psykolog, var det det???

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:40

   Til Lilly:

   Ingen tvinger jenta til å fortelle hvem faren er. Det er ikke bare voldtatte jenter som ikke vil (eller noen ganger ikke vet) hvem faren er. Kun idioter forlanger å få vite hvem faren er, det skal jenta slippe å fortelle hvis vil.

   Voldteksmannen skal ikke ha pappaperm nei, på samme måte med feige gutter som stikker av etter å ha ligget med jenta. Voldteksmannen skal i fengsel, han skal straffes hardt. Men barnet skal ikke straffes… barnet skal ikke dømmes til døden. Dessverre er det slik at barnet straffes hardere enn voldtekstmannen.

   Ikke alt ornder seg med hverken psykolog eller NAV nei, men det er en ressurs som burde benyttes. Men ingenting ordner seg for det dødsdømte barnet. Tenk hvis moren angrer seg når hun blir mere voksen. Hva da? Det kan aldri rettes på, barnet kommer aldri tilbake. En voldtatt born med en barn i magen kan vi ihvertfall PRØVE å hjelpe. Og mange har klart seg helt utmerket også, så det er ikke mulig.

   • Heidi 7. januar 2012, kl. 16:59

    Abort-motstander: Høres ut som du snakker om en fullt utviklet baby her. Det er snakk om en klump med celler. Hvordan kan du bruke begrepet barn om dette? Og hvordan kan du si at barnet straffes? Det er jo kvinnen som er blitt straffet av voldtektsmannen, fordi hun IKKE ønsket å bli gravid, og er nødt til å gjøre et vanskelig valg – og det er tross alt kvinnens valg til syvende og sist. Du kan ikke velge for henne.

  • anonym 8. januar 2012, kl. 23:27

   Ved voldtekt kommer ugjerningsmannen i fengsel rikelig lenge nok til at han ikke kan få mulighet til pappaperm. Bidragsplikt oppstår også for voldtektsforbrytere hvis offeret velger å bære fram barnet. Voldtektsforbrytere som er interessert i å oppsøke offer eller barn han er biologisk far, til kan ilegges besøkforbud av politet fordi det kan virke truende. Alternativet er å straffe ham for å krenke privatlivets fred. Norsk lov gir ingen smutthull til fordel for voldtektsforbrytere.

   Er det mer flaut å bli voldtatt enn å bli ranet? Blir voldtatte kvinner latterliggjort og emne for slarv? Det måtte i så fall være på et galehus.

 34. bjørn 6. januar 2012, kl. 20:26

  man vet at idiotene fra helvete styrer landet uten rettsal… når man blir plassert i fengsel grunnet tortur fra styresmaktene, og staten legger inn tekst på tv skjermen der det står ditt navn og massevis av idiotisk grunner for at man egentlig er uskyldig.

  med andre ord håper jeg de som virkelig begår kriminelle handlinger her i landet – som voldtekt – virkelig tar i neste gang.

 35. Filosofen 6. januar 2012, kl. 20:30

  Selvfølgelig (dvs. selvfølgelig for dem som har gjennomgått opplysningstiden) har kvinner selvbestemmelsesrett. At relgiiøse vil nekte kvinner abort selv ved voldtekt bekrefter enda en gang at religiøse mangler empati, eller har sterkt begrensede empatiske evner. Religiøse, det være seg kristne, muslimer, jøder, hinduer osv. er mer opptatt av ideologi og å sikre sin plass i deres presumptive himmel enn sine medmenneskers ved og vel. Religiøse, som jo ikke er spesielt verken intelligente, forstandige eller fornuftige, bryr seg filla om sine medmenneskers ve og vel. Nettopp fordi de ikke evner, er de heller ikke verdt vår opphisselse. Vi bare veiver vekk hva de sier som lyd blafrer i vinden.

  • met 7. januar 2012, kl. 02:01

   Enig. Ingenting irriterer meg mer med en sak som denne at den er fremmet av en såkalt kristen og med bakgrunn i hans tro. Kristne preker om nestekjærlighet når det gjelder dette «ufødte barnet», mens de samtidig rett og slett driter i kvinnene som alt eksisterer. Det er hykleri av verste sort.

   Greit nok at de religiøse selv vil leve etter reglene i deres tro, og det er helt greit at de tror det skulle eksistere en gud som har pålagt dem disse. Men de har ingen som helst rett til å tvinge andre til å leve etter deres religiøse regler! Det er nettopp en slik tvang denne krfu-lederen forsøker seg på her.

   Det er flott at vi har muligheten til å ta abort! Det burde vært et tilbud til absolutt alle kvinner i hele verden. Vi er altfor mange mennesker på kloden allerede, vi trenger ikke å sette flere til verden. I stedet for å klage på at kvinner tar abort, kalle dem for mordere og tvinge dem til å gjennomføre uønskede svangerskap, burde kristne og alle andre abortmotstandere heller konsentrere seg om å hjelpe de barna som allerede er født og som har det jævlig. Men det gjør de jo ikke. Så langt strekker «nestekjærligheten» deres seg ikke. Forresten vil jeg ikke kalle det nestekjærlighet, jeg vil heller kalle det nesteNkjærlighet, for det stemmer bedre.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:47

    Enig. Ingenting irriterer meg mer med en sak som denne at den er fremmet av en såkalt kristen og med bakgrunn i hans tro. Kristne preker om nestekjærlighet når det gjelder dette “ufødte barnet”, mens de samtidig rett og slett driter i kvinnene som alt eksisterer. Det er hykleri av verste sort.
    —————————————-

    Jeg er kristen, men mitt syn på abort handler om at jeg ser på de biologiske fakta, og det er ikke noen andre tidspunkt hvor man kan si at livet starter på, enn ved unnfangelsen. Hvorfor tror du at vi driter i kvinnen? Fordi vio mener barnet er et menneske? vi ser begge, men vi nekter å akseptere at å drepe er løsningen. Vi tror nemlig vi kan hjelpe begge

   • Thea 7. januar 2012, kl. 19:56

    Jeg kan ikke begripe att det er mulig og ha en sånn diskusjon i 2012!.
    En ting er abort som en løsning ved uforsiktig sex, en annen er om man blir voldtatt!. Pleas, dere kristent er jo mer umenneskelige enn oss vanlige..

 36. eivind 6. januar 2012, kl. 20:33

  abort-motstander, for det første er jeg glad på vegne av alle mindreårige jenter her i landet, og resten av verden for den saks skyld, at du ikke er helsepersonell. Når det er sagt så skal du vite at jeg kjenner ett par som har blitt voldtatt i den aldersgruppen. Og du mener jeg drar det for langt? Jeg deltar på akkurat samme diskusjonen som deg, gjør jeg ikke det? Se det på denne måten, hvis din hypotetiske datter på 13 år ble mishandlet, voldtatt og ble gravid. Bare bruk ETT sekund av den hykleriske tiden din på å tenke deg denne situasjonen. Ville du som mor til dette barnet, NEKTET hun å ta abort hvis hun inderlig ønsket dette? Datteren din, knust, ødelagt, selvtillit på null, psyke lagt under det igjen, og i tillegg er hun gravid pga overgreipelsen. Jeg spør igjen, du som er så opptatt av helsevesenet og om hva andre skal gjøre med kroppen sin, hva ville DU gjort i en slik situasjon?? Eller er du totalt ignorant og inkompatibel til å sette deg i den situasjonen?

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:50

   Til eivind

   Det er ingen som kaller småjenter for mordere nei, fordi de forstår ikke konsekvensene av sine handlinger. Derfor drar du det for langt. Les nå hva jeg skriver.

   Angående det hypotiske tilfellet ditt: Først hvis jenta var uhelbredelig psykisk syk, så ville jeg godtatt abort. Eller evt. hvis det hadde vært fare for hennes liv. Husk på at jenta også kan få alvorlige psykiske problemer som et resultat av aborten også. Man må forsøke alt først, og tenke på BÅDE jenta og barnet.

   La meg snu det andre veien, om noen dreper mitt barn, ville du nektet meg å ta hevn da, vet å myrde gjerningsmannen? Uansett hvor knust å såret jeg er? Uansett hvor mye lillesøsteren til dette barnet forlangte blodhevn? Ville du nektet meg, hvis du kunne?

   • Daniella 7. januar 2012, kl. 15:53

    Til Abort-motstander.

    Herreguuud kor tåplige påstanda du komme me! Så da e altso aldersgrensa på å bli kalt mordar? Ingen e morder når dei tar abort, da e jo ikkje ett liv endo.. «Det er ingen som kaller småjenter for mordere nei, fordi de forstår ikke konsekvensene av sine handlinger. Derfor drar du det for langt.» Fordi dei ikkje forstår konsekvensane av sine handlinger? Seriøst?? Di har jo ikkje akkurat bedt om å bli voldtatt og tafsa på! så koffor skal dei sitta igjen me konsekvensane for ein handling di ikkje har begått, dei blei tvungen, skal heile barndomen til ett barn på 12-13 bli ødelagt på grunn av ein manns handling? koffor skal barn bli foreldre til barn? å korleis kan du sei At Eivind drar da for longt? Da e jo sånn at barn i den alderen blir voldtatt… Folk må få gjera som dei vil med sin egenkropp enten du lika da eller ikkje.. du kan ikkje dra mord og abort onda samme kamb. å fjerna nåke som ikkje er liv er som sakt ikkje mord, men å drepa nåke som er født å er sjølvstendigt e mord. du må lera deg forskjellen før du uttale deg…

   • christine 8. januar 2012, kl. 08:07

    TIL ABORTMOTSTANDER: «La meg snu det andre veien, om noen dreper mitt barn, ville du nektet meg å ta hevn da, vet å myrde gjerningsmannen? Uansett hvor knust å såret jeg er? Uansett hvor mye lillesøsteren til dette barnet forlangte blodhevn? Ville du nektet meg, hvis du kunne?»

    å myrde gjernongsmannen er jo en billig straff. å føde dette » barnet » som du sier, er vel opp til mor å bestemme. alle har rett til å bestemme over sin egen kropp.. voldtekts menn straffes ikke hardt i Norge, noen få år ? er de snille så er de ute tiligere? mens kvinnen må leve med dette resten av livet ?

 37. bjørn 6. januar 2012, kl. 20:34

  -man mottar en suse-lyd og man kjenner seg kvalm når det pågår.
  – lyden kan lage smerter i varierte grader.
  -man kan legge beskjeder inn i susingen.
  -når våpenet er frekvens basert – kan det stilles inn direkte til enkeltpersoner.
  men det må plasseres rettet mot individet eller et rom som individet befinner seg inne i.

  takk for alle de dukkene som bare betaler skatt og ikke bryr seg om hvordan sjefene deres oppfører seg når summen av pengesekken kan brukes til verktøy som dette.

  må dere alle dra til helvete og brenne godt opp der inne. alle sammen.

 38. bjørn 6. januar 2012, kl. 20:46

  det føles ekstra rettferdig når statelig sommel har tatt knekken på flere av mine bekjente.
  blant annet leger i dette landet vil kunne medisinere feil i en så alvorlig grad at pasienten dør som følge av medikamentene, eller episoder knyttet til tidligere bruk av feil-vurderte medikamenter.
  for eksempel kan ikke antibiotika brukes i lange perioder på eldre mennesker.
  jeg lurer på hva staten ønsker å gjøre for å straffe denne legen? eller er det slik at de som ikke blir skutt direkte ned får noen hevnere fra statelig hold.
  når logistikken ikke er i orden, vil det si at utdannet personell vil ta gale avgjørelser – nøyaktig som i det tilfelle der noen tar en avgjørelse om å straffe meg.

 39. for_abort 6. januar 2012, kl. 20:52

  eg må faktisk si at eg blir litt dårlig av å lese alt dette. veldig mye er veldig bra, men utrolig mye dumt også desverre. veldig lett for dere «mot-abort» folk å skrive så mye tull, før dere har selv fått oppleve det!!! og regner me at de fleste da er menn. for dere tenker jo– «jeg vil aldri kunne bli gravid, så mine meninger teller like mye som en kvinnes»…. syntes det er helt feil!!!!
  Om det er KVINNER derimot, som mener at abort ved voldtekt er galt, DERES meninger og begrunnelse
  vil jeg gjerne lese.

  • MF 7. januar 2012, kl. 00:59

   til For_abort

   Ja, siden du syntes at menn ikke har like mye å si som en kvinne fordi menn ikke kan bli gravid, kan jo jeg enkelt svare at siden «kvinne er det svake kjønn, så betyr mannens mening mer. » Jeg vil gjerne lese MENNS meninger og begrunnelser, fordi det er sterkere, smartere mer logiske og rasjonelle.

   som Louis C.K sa: «Men fuck things up, Women are fucked up»

   kan kvinner gjøre noe annet enn å syte/klage og syntes synd på seg selv?

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 19:54

   Jeg er kvinne, men min mening er ikke mer verdt enn meningen til en mann. Jeg mener at abort ved voldtekt er galt, MEN dersom vi fikk en lov som tillot abort ved voldtekt men ikke grunnet økonomiske, sosiale og andre årsaker så vil jeg juble,. Det vil redde 95% av alle abortertre barn. DEt går an ¨å bry seg om både mor og barn, jeg er sterkt imot den holdning at mor og barn nødvendigvis har motstridende interesser.

   Det koker ned tyil en ting: Two wrings doesn’t make one right

 40. for_abort 6. januar 2012, kl. 20:55

  til bjørn:
  Alt dette du skriver om– hva har det med dette å gjøre?
  dette handler om abort og abort ved overgrep.

  • bjørn 9. januar 2012, kl. 10:35

   jeg roper om hjelp!

   styresmaktene har til og med kjøpt opp huset vegg i vegg der jeg bor.
   og siden ingen er noe i dette landet, spesielt de som ikke har skaffet seg massevis av penger på en ide som ikke handler om logistikk… så blir man ikke trodd.

   jeg har blitt torturert av staten i 6 måneder. og samtlige mener at jeg er «psykotisk».

   ye

   takk for svaret. et lysglimt i helvete som staten lager for meg og det er ingen vei ut når de blant annet har usa på laget.

   visste du at staten har torturvåpen de kan benytte på en avstand slik at ingen oppdager det?

 41. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 20:56

  Til SJ

  Har ikke påstått noe annet, så hvorfor kommer du egentlig med en sånn kommentar? Kan du ikke heller bruke litt konstruktiv kritikk iform av argumenter?

  • S.J 6. januar 2012, kl. 20:59

   Voldtekt som fører til et foster er fortsatt en voldtekt. En del av voldtekten.

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 21:01

    Du tror altså at barnet er en del av voldteksmannen??

    Det skal jeg fortelle alle unger som har blitt mishandlet av sine foreldre. Sorry, unger men dere er en del av deres foreldere, og de kan gjøre hva de vil med dere.

    Blir like dumt som når en gravid eller ammende mor, røyker.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 21:07

    Kjære abort-motstander, som jeg så inderlig skulle ønske ble voldatt, ble gravid og måtte oppleve alt selv: Selvfølgelig er barnet en del av voldtektsmannen… Et barn blir jo ikke til av seg selv etter en voldtekt!!

 42. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 21:04

  Til filosofen:

  «Nei, befruktede egg kan ikke meningsfylt kalles personer. Man ikke stille moralske forpliktelser til befruktede egg. Det er kun personer som har moralsk status. Ikke bare utviser mangel på empati, men også manglende filosofisk innsikt.»

  Du mener altså at et liv må ha moral og forpliktesler for å kalles et liv?

  • Filosofen 6. januar 2012, kl. 22:53

   Det er ikke jeg som bruker begrepet «liv», du gjør det. Begrepet «liv» er som indikator for muligheter for moralsk status verken relevant eller meningsfylt. Du synes å bruke begrepet «liv» synonymt med «barn» = «person» = moralsk status og derav rettigheter.

  • bjørn 9. januar 2012, kl. 10:45

   moralen er at moren er Gud for barnet.
   det vokser inne i henne.

   der problemene starter er hvor mye Gud noen skal være for noen andre mennesker, ettersom alle blir født i utgangspunktet.

   frem til samfunnet blir skikkelig lagt frem og folk, litt plassert i store sosiale grupper med skikkelig moral.(takk breivik. helvete!)
   så vil debatten fortsette, og vi vil antagelig få en mer snill versjon av USA her til lands. det er utviklingen.

   de er mer naturlig snille i Canada. jeg kunne ønske folk så mer i den retningen enn mot USA slik det blir mer og mer. I canada er folk snille og hyggelige og sier hei og leker mer med hverandre. alle er kule og har noe å by på osv.

   min personlige mening om dette er at moren bestemmer selv så langt det lar seg gjøre.
   voldtekt er et statelig ansvar når sex nektes til så mange i samfunnet.

   voldtekt er dermed OGSÅ, et logistikk problem med opphav at individer ikke får sex, og de skylder på kvinner fordi ikke alle går sammen og avtaler noe bedre.

 43. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 21:13

  Til SJ

  «Kjære abort-motstander, som jeg så inderlig skulle ønske ble voldatt, ble gravid og måtte oppleve alt selv: Selvfølgelig er barnet en del av voldtektsmannen… Et barn blir jo ikke til av seg selv etter en voldtekt!!»

  Barnet har ikke samme DNA som verken moren eller faren, eller noen andre. Dets DNA er unikt, så nei, derfor er det ikke endel av voldtektsmannen. Riktignok likner barnet på moren eller, men det er ikke samme person. Det er det som gjør til unike mennesker både fysisk og mentalt. Hvis du skal tenke slik du gjør, så burde du isåfall straffe samtlilgie slektninger til voldtektsmannen.

  • S.J 6. januar 2012, kl. 21:22

   Det er jo ikke DNA’et som voldtar!! Men uten DNA’et fra voldtektsmannen hadde det heller ikke blitt noe foster!!

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 21:46

    Til S.J

    Det stemmer at voldteksmannens DNA må til for å lage akkuarat den ungen. Men hva som må til, og hva som blir til, er ikke en og samme ting. Om du monterer et garderobeskap, så er ikke du og garderobeskapet en del av deg.

  • Anki_ane 7. januar 2012, kl. 15:13

   I dag er vi kommet lengre enn dette. Abort er ikke prevensjon, men av ulike grunner et alternativ når det trengs. Psykiske, sosiale, medisinske og ønkonomiske grunner til at abort blir utført. Alle har rett til å mene hva de vil om ting, men ikke bestemme over andre. Tenk evt hvis du har eller skulle hatt en datter en gang. Hun kommer hjem, forslått, istykkerrevene klær, blodig og gråtenede. hun har blitt utsatt for en gruppevoldtekt.I ukene som kommer hjelpes hun igjennom mareritt og posttraumatisk stress, der hun ikke orker og være ute med venner eller evt jobb skole. etter en stund finner hun ut at hun er gravid. Alt kommer tilbake og hun igjen befinner seg i marerittet. Vil du da anbefale din datter å beholde barnet??

   Ved incest er det andre problem som kommer inn : Incest kan være skadelig fordi det kan føre til problemer med innavl. Ethvert menneske bærer på visse feil, eller potensielle feil, i sitt arveanlegg. Mange slike feil blir oppveiet hos avkommet ved at foreldrene ikke bærer de samme svakhetene. Hvis derimot begge foreldre bærer samme svakhet, kan den slå fullt ut hos avkommet. Personer som tilhører samme familie vil ofte bære de samme svakhetene, så hvis to foreldre er i ganske nær slekt, vil det være større sannsynlighet for at feilen slår ut hos barna. Sannsynligheten blir enda større hvis to som er søsken, eller to som er i rett opp- eller nedstigende linje får barn sammen.

   Ofre for voldtekt kan være menn eller kvinner, voksne eller barn, og de kan være i alle aldre og fra alle sosiale lag.

   Voldtekt er en sammensatt og alvorlig forbrytelse som rammer flere sider av ens personlige frihet, rettskaffenhet, moral og karakter. Handlingen er en grov krenkelse av offerets menneskeverd. Voldtekt gir ofte omfattende og langvarige psykiske skader, som igjen kan forårsake sykdom. Mange voldtektsofre utvikler psykiske symptomer som i offisielle diagnosesystem diagnostiseres som posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De psykiske reaksjonene regnes for å være like alvorlige som reaksjoner etter naturkatastrofer, krig og tortur og bør behandles.

   Ikke døm andre før du har vært i samme situasjon selv!

 44. tala 6. januar 2012, kl. 21:18

  abort skal være og bør fortsette og være ett personlig valg.

  mord defineres som at ett menneske tar livet av ett annet menneske

  menneske defineres som «individ, person»

  liv defineres som «det å leve, eksistens, tilværelse»

  alt kommer da ned til hva man definerer som liv. JEG regner IKKE ett embryo som liv eller som menneske. jeg synes ikke at noen andre har rett til å bestemme hva jeg skal definere som liv i denne saken. jeg er ikke religiøs, jeg er ikke spirituell og jeg tror ikke livet begynner når ei sædcelle møter ei eggcelle. jeg tror liv begynner når ett ebryo blir gammelt nok og utviklet nok til å tenke/føle/forstå utover instinktive overlevelses reaksjoner.

  det er ganske fasinerende, på en skummel måte, at religiøse mennesker som skal være medfølende, tilgivende og forståelsesfulle alltid er de som prøver å bestemme hva andre skal, ikke bare GJØRE, men også hva de skal tenke, føle og tro. vi har faktisk noe som heter religionsfrihet i dette landet. jeg er ikke kristen, og vil helst ikke tvinges til å leve etter kristne prinsipper. jeg er ateist, og velger derfor å leve etter menneske verdier og de normer, regler og lover som bygges på dette.

  en siste ting som også bør vurderes er hvilke løsninger kvinner i samfunn der abort er ulovlig finner på egenhånd. du trenger ikke se lengre enn til katolske Irland for å finne ett sted der kvinner kaster seg ned trapper og går til suspekte «leger» og får foretatte ulovlige aborter som har enorme konsekvenser for dem gjennong slurvete arbeid, liten kunnskap og infeksjoner.

  SÅ desperate kan kvinner bli.

  jeg tvinger ikke NOEN til å ta abort, og vil sette pris på at ingen tvinger meg til å gjennomføre en uønsket graviditet!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:01

   Til Tala:

   Visste du at det foregår hjerneaktivitet hos embroyet/fosteret allerede etter få uker med svangerskap, lenge før det er vanlig å ta abort? Visste du at ungen begynner å sutte på sin egen tommel ved denne alderen?

   Hjernen er da omtrent like primitiv som en svært dement person, en i koma eller en svært psykisk utviklingshemmed… regner du disse menneskene som ikke-liv?

   Visste du også at de fleste medisinske forskere også regner embryoet som et menneskeliv? Hvis vi skal gå imot vitenskapen, så nærmer vi oss religion og synsing.

   Og visste du enda en ting?…jeg er ateist jeg også.

   Ja, kvinner kan bli så desperate for å gjennomføre en abort som du beskriver. Men der er abortlovene satt på grunnlag av religion og ikke fornuft.

   Alt bør prøves før en abort tas, og moren bør IKKE være herre over liv og død, før hun har fått profosjonell hjelp og rådføring, og ikke bare ta avgjørelsen over et cafebord, med støttende venninner.

   Søk på nettet av bilder av fostere som er døde som følge av abort. Prøv å overbevis deg selv om det ikke er liv.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 20:00

    God ide, la oss se hvor mange som tør dette… For det er jo akkurat det abort er, prosessen som gjør et levende foster dødt. Hvis abort er ok kan man vel tåle å se hva det er?

 45. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 21:20

  Til NInja:

  «Å ta livet av “ungen” som du kaller den vil jeg kalle selvforsvar i en slik situasjon.»

  Selvforsvar mot hva da?? Merkelig hvordan mange går løs på de religiøse her (jeg er ikke religiøs selv), og selv snakker som barnet som det var satan selv som måtte drives ut. Kun voldtektsmannen fortjener den beskrivelsen, men ikke barnet.

  • S.J 6. januar 2012, kl. 21:31

   Jeg foreslår at du blir voldtatt selv, blir gravid (om du er en kvinne, som du lite sannsynlig er), før du har rett til uttale deg noe som helst om en så vond og sårbar sak som du gjør. Du tenker bare en ting: og det er om et foster som aldri ville ha vært der om det ikke hadde vært for voldtekten.

   • Jonna 6. januar 2012, kl. 21:49

    Helt riktig, SJ.! «Abort-motstander» lever i en lissom-verden, med lissom-argumenter. Det er sannsynligvis derfor han sier så mye rart og dumt. Men det kan også være fordi han ganske enkelt er for dum til å skjønne noe av virkeligheten.

 46. Kristin 6. januar 2012, kl. 21:28

  Til dere som kommenterer her og støtter utspillet til han fyren: Bra for dere at dere er anonyme, for dette kunne blitt et veldig enormt sosialt selvmord.

  Noe så frastøtende og motbydelig. Først et så grusomt overgrep som det en voldtekt er, og så skal offeret bære frem barnet i tillegg? Tror jeg heller ville hoppet foran toget.

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:18

   Slutt med personangrepene og angrip heller argumentene våre.

   • Ann-Kristin 7. januar 2012, kl. 11:20

    Det ser ikke ut til at det å «pirke» i argumentene til dere abortmotstandere er gangbart. Du og dine likesinnede må få ha deres meninger, men vær så snill, begrens dere i valg av metaforer. Om man velger å avslutte et uønsket svangerskap er man ikke mordere. At vi har yttringsfrihet i landet fratar oss ikke for ansvaret for å velge våre yttringer med omhu.Er det noen av dere som i det hele tatt tenker på den tilleggsbelastningen det er for et volds/incestoffer å bli stemplet som morder fordi man sier nei takk til å bære frem et barn?
    La aldri det en selv mener er ens moralske norm være en påtvunget rettesnor for andre. Vi kaller oss et sivilisert samfunn, voldtekt/incest skulle ikke forekommet, men det gjør det. Skulle vi ikke heller bruke vår energi på å forhindre at noen kvinner/barn kom i den ulykkelige situasjonen at de på toppen av den udåd som i utgangspunktet var begått mot dem også skulle være nødt til å overveie en abort?
    Hva er det med dere som vil frata mennesker kontoll over egen kropp? Hva driver dere? Det er gjennom denne diskursen gjentagne ganger slått fast at et embroy IKKE er et et utviklet menneske, det er slått fast med henvisning til solid forskning at embroy IKKE har utviklet hjernekapasitet. Det er slått fast gjennom lovverket at kvinnen bestemmer over hva som skal skje med hennes kropp innenfor de første ukene av graviditeten.Og slik kan jeg fortsette, men det får være nok…..medmenneskelighet begynner med de levende, først og fremst.

 47. abortja 6. januar 2012, kl. 21:30

  Det som er deilig er at det er selvbestemt abort i Norge….uansett hva dere abortmotstandere måtte mene så kan kvinner i Norge gjøre hva DE VIL! så hva diskuterer vi egentlig….Vi abort forkjempere har allerede vunnet 😀
  JAAA til abort!

  • S.J 6. januar 2012, kl. 21:33

   In your faces abortmotstandere!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:15

   Til Abortja

   Nei, de kan ikke gjøre hva de vil. Etter et viss antall uker, har de ikke lov til å utføre abort. Så nei, «dere» har ikke vunnet. Det er færre uker man kan ta abort, enn at man ikke kan det. Så beklager… livet, barna er nærmere en «seier».

   Når forskningen publiserer flere og flere studier som viser hva et foster egentlig er, så må myndighetene etterhvert gi etter.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 22:20

    Det er bare å bli utsatt for en liten ulykke det «Herr» abortmotstander… så har man vunnet igjen.. unasett hvor langt man har kommet. Så egentlig kan man ta abort akkurat når man måtte ønske det uten at det skal være ulovelig. Så til slutt er det den gravide som bestemmer, UANSETT, samme hva du sier!

   • S.J 6. januar 2012, kl. 22:21

    Hva et foster egentlig er?? Et foster har da vært det samme som det har vært fra år 0.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 20:08

    Man kan ta abort flere uker enn man ikke kan det, og uansett så er det en tragedie at man i det hele tatt kan velge å ta abort

  • MissFeline 7. januar 2012, kl. 20:03

   Se på bilder av et abortert foster og se om du kommer med det smilet jublende da… Fytti grisen, at noen ser på abort som et nødvendig onde, ojk, men at noen synes det er deilig å drepe et fposter, æsj…

   • Thea 7. januar 2012, kl. 22:19

    Sant, vi har allerede vunnet!. Og hva som om ett abortert foster ser slik ut, men er ikke meningen vi skal analysere det når vi har tatt abort heller!. Alle har egene meninger, dere er mot det, då får vi se hva deres barn gjør og hva dere vill de skal gjøre om de noen gang blir voldtatt;-)
    Vi andre er for det, og lever ett fint liv fordi..
    Ingen som ønsker og ta abort, men er det en eneste løsning og beskytte barnet eller fosteret for lidelser eller skader i framtiden må jo det bare være en bra ting!. Dere burde vite hva dere kjemper imot før dere uttaler dere … Bare patetisk hele greia deres!. Kanskje dere burde ta en titt på barn som lever ett drittliv grunnet att de ikke har noen bra foreldre ++… Det er verre enn ett foster!.

 48. Jonna 6. januar 2012, kl. 21:40

  Til abort-motstander:

  Nå må du slutte med den tåpelige flisespikkingen og kveruleringen din!

  Det er ingen her som har påstått at et barn har «samme DNA» som sine foreldre. Barnets DNA er sammensatt av både mor og fars DNA. Det er derfor man er i stand til å plukke ut den rette faren ved en farskapssak, der flere har hatt samleie med moren.

  Et barn som er resultatet av en voldtekt, har altså fått halvparten av sine arveegenskaper fra en voldteksmann. SJ har rett. Du tar (som ellers i dine innlegg) fullstendig feil!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:09

   Til Jonna:

   SJ påstår at barnet er en del av voldteksmannen. Det reagerer jeg på.

   Jeg skjønner ikke helt hvor du vil hen, ved å si at SJ har rett og at jeg tar fei, når du ikke bruker et eneste argument. Hva er vitsen med alle disse personangrepene?

 49. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:06

  Til SJ

  «Jeg foreslår at du blir voldtatt selv, blir gravid (om du er en kvinne, som du lite sannsynlig er), før du har rett til uttale deg noe som helst om en så vond og sårbar sak som du gjør. Du tenker bare en ting: og det er om et foster som aldri ville ha vært der om det ikke hadde vært for voldtekten.»

  Jeg tenker på to ting: Både moren og barnet. Jeg har rett til å uttale meg om hva som helst, fordi vi har ytringsfrihet. Om jeg hypotetisk sett hadde ønsket å ta livet av noen, så har du også rett til å protestere. Jeg kunne ikke bare gått rundt og sakt at det var «min sak».

  • S.J 6. januar 2012, kl. 22:15

   Det sykeste av alt er at du faktisk ikke på tenker noen andre enn deg selv, og hva du synes.

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:19

    SJ

    Jeg tenker på BÅDE moren og barnet. Hvor mange ganger må jeg skrive det?

   • S.J 6. januar 2012, kl. 22:23

    Hvordan kan du tenke på begge, når du ikke vil noe annet enn bare ditt eget ønske… Du er ikke akkurat den mest sakelige her. Du sier en ting, men samtidig sier du faktisk noe helt annet.

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 20:09

    Det som er sykt er at du faktisk mener det er nøytralt å mene et menneske skal ha rett til å få et annet menneske drept

 50. Wenche 6. januar 2012, kl. 22:17

  Tenk å være 13 år, misbrukt av sin far og måtte føde et barn etter slike omstendigheter…!!

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:21

   Wenche:

   Det finnes faktisk barn som er blitt til på den grusomme måten. Er ikke sikkert de liker å høre at samfunnet ville ta livet av dem under graviditeten. Alt må forsøkes først, kun når alt håp er ute, bør en abort tas.

   • S.J 6. januar 2012, kl. 22:28

    Jamen hjelpes… det er INGEN som sier her at alle som bli voldtatt og blir gravide skal ta abort!! Vi sier at det er opp til den som har blitt voldtatt som skal få bestemme om hun vil ta abort eller ikke. Dermed kan du ihvertfall ikke si at samfunnet ville ta livet av dem under graviditeten. Grunnen til at de lever er nettopp fordi at den moren tok et annet valg. Det er heller ikke samfunnet som tar valget! Det er nok en gang moren. Og kun moren! Hva er problemet ditt!! Du er jo helt skrudd!

   • Marius 6. januar 2012, kl. 22:30

    Ja, og det finnes barn som er traumatiserte 100% av livene sine pga av det. Hva for ett liv er det? Når man aldri kan oppleve kjærlighet,omsorg,vennskap, eller noen av de tingene i det hele tatt, når man blir konstant minnet på at man er ett voldtekts/incest-barn av syke foreldre. Det er flere moralske kvaler ved å la folk leve på den måten, enn å aborte ett embryo på 120 celler, og hvis du ikke skjønner det, da er du for opphengt at folk må leve, uansett hvilke tilstander. Du må forstå det at liv er aldri en dans på roser, og det fins tider, hvor det å leve er tusenvis av ganger verre enn å aldri ha eksistert.

   • Mari 6. januar 2012, kl. 22:37

    Når er alt håp ute? Hvem definerer/bestemmer at alt håp er ute? Hvilket håp snakker du om, håpet om at kvinnen skal ha et godt liv, eller?

 51. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:25

  Til SJ

  «Det er bare å bli utsatt for en liten ulykke det “Herr” abortmotstander… så har man vunnet igjen.. unasett hvor langt man har kommet. Så egentlig kan man ta abort akkurat når man måtte ønske det uten at det skal være ulovelig. Så til slutt er det den gravide som bestemmer, UANSETT, samme hva du sier!»

  Du oppfordrer altså kvinner til å ta abort, lenge etter hva som er lovlig, hvis du selv ønsker det? Slik at de har «vunnet» over oss abortmostandere. Ok….

  • S.J 6. januar 2012, kl. 22:31

   Kanskje du bør gå på et språkkurs? Hvor var det jeg skrev at jeg oppfordret noen til å ta abort her?? Jeg kan ikke finne det! Alt jeg skrev var at det kun er moren som kan ta den avgjørelsen, og ønsker hun det sterkt nok kan det også skje når som helst, samme hvor langt hun har kommet (og helt uavhengig av sånne tullinger som deg;)).

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:44

    Til SJ

    Jeg spør deg om det er det du oppfordrer til, siden at du sier at kvinner bare kan utsette seg selv for en «liten ulykke», slik at abortforkjempere kan vinne over abortmostandere. Om du ser en gang til, så vil du finne et spørsmåltegn bak den setningen du henviser til

    Nye personagrep nok engang. Hvorfor bruker du slike virkemidler?

   • MissFeline 7. januar 2012, kl. 20:11

    hun kan også velge å drepe barnet etter fødselen, så ja, «dere» vinner

 52. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:30

  Til SJ

  «Hvordan kan du tenke på begge, når du ikke vil noe annet enn bare ditt eget ønske… Du er ikke akkurat den mest sakelige her. Du sier en ting, men samtidig sier du faktisk noe helt annet.»

  Hvis du hadde giddet å lese hva jeg skrevet hele veien, så hadde du fått svar på ditt spørsmål.
  En siste gang:

  Så lenge det finnes muligheter for at både barnet og moren kan få et fullverdig liv, så bør ikke en abort gjennomføres. Er alt håp ute, så er det en annen sak. Hva som er selvmotsigende med det kan du jo forsøke å forklare.

  • S.J 6. januar 2012, kl. 22:31

   Fullverdig liv etter en voldtekt… riktig.. smart du!

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:36

    Det finnes kvinner som har klart å stable livet på beina igjen etter voldtekt. Det er ikke alltid det går, men det er mulig for noen.

    Dine sarkatiske personangrep forstår jeg ikke hensikten med forresten.

   • Filosofen 6. januar 2012, kl. 22:50

    Ja, hva han egentlig sier er at voldtekt ikke er så ille, fordi «det finnes kvinner som har klart å stable et fullverdig liv på bena etterpå.» Montro om menn ville akseptert samme tøvete argumentet om de selv var blitt voldtatt: «Nei, gutt! Rett deg opp og ta deg sammen, det ligger ingen skam i drammen.».

 53. abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:34

  Til SJ

  «Jamen hjelpes… det er INGEN som sier her at alle som bli voldtatt og blir gravide skal ta abort!! Vi sier at det er opp til den som har blitt voldtatt som skal få bestemme om hun vil ta abort eller ikke. Dermed kan du ihvertfall ikke si at samfunnet ville ta livet av dem under graviditeten. Grunnen til at de lever er nettopp fordi at den moren tok et annet valg. Det er heller ikke samfunnet som tar valget! Det er nok en gang moren. Og kun moren! Hva er problemet ditt!! Du er jo helt skrudd!»

  Det hadde jeg heller ikke påstatt at dere hadde sagt. Nå dikter du.
  Men når samfunnet først godtar en abort, så er samfunnet med på det. Og jo samfunnet tar valget ved å lage lover som legger til rette for at moren kan ta dette valget.

  Hvofor bruker du personangrep forresten, hvor vil du hen med det?

  • S.J 6. januar 2012, kl. 22:40

   Du kan ikke skjære alle over én kam, selvom flertallet godtar noe. Hvis du sier at samfunnet godtar abort, så er også du en del av dette smfunnet. Med andre ord, i følge deg, så godtar du også abort. La oss si det sånn. Samme hva du sier, så vinner kvinnen. Og sånn forblir det! You loose no matter what you say! Og det var det siste av min tid jeg gadd å bruk på deg.

   • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 22:47

    Til SJ

    Jeg snakker om lovverket. Jeg godar at noen tar abort lovmessig, men jeg godtar det ikke etisk. Det er to vidt forskjellige ting. På samme måten som at flertallet i samfunnet godtar det lovmessig. Etisk får samfunnet svare på selv.

    Noen ganger taper kvinnen, noen ganger vinner kvinnen og noen ganger vinner både kvinner og barnet. Jeg jobber for at begge skal vinne.

 54. jegvilværeanonymjeguntattnårjegmøterfolkpersonlig 6. januar 2012, kl. 22:34

  Kan vi ikke bare si det slik at også kvinner har rett til å bestemme over sitt eget liv også. En voldtatt kvinne burde også få lov til å føde og deretter forlate barnet i skogen for å dø, da dette barnet ikke burde være hennes ansvar. Barnet er jo ikke kvinnens kropp men det har sin egen, og derfor er det opp til det selv om det kan leve eller ikke. Jeg må bare si at jeg synes det med kvinnes kropp er en utrolig dårlig argumentasjon og har ingenting i diskusjonen å gjøre etter min mening.

  • Marius 6. januar 2012, kl. 22:37

   Selvfølgelig er det en kvinnes valg. Det er også en eventuell partners valg. Men mest kvinners valg. Fordi hvis alle kvinner hadde nektet å føde, hadde ikke du sitti her nå. Ergo, de har valgt å ha barn. Bare sirkulær unødvendig tøyse logikk som ikke har noe på forum eller blogger å gjøre.

   • jegvilværeanonymjeguntattnårjegmøterfolkpersonlig 7. januar 2012, kl. 10:24

    Sirkulær tøyselogikk. Kan du påpeke hvor jeg går i ring.
    Jeg prøvde bare å illustrere at samme type argumentasjon som at kvinnen må kunne bestemme over sin egen kropp kan brukes på hva som helst.

    For å gjøre det klart: Det er ikke i alle tilfeller i livet at en kan bestemme over sitt eget liv. Hvis jeg kommer forbi et ulykkessted så har jeg plikt til å hjelpe uansett om det er mitt valg eller ikke. Kanskje jeg får traumer og ikke takler å se blod, jeg kan likevel ikke bare kjøre videre av den grunn. Det er et veldig godt prinsipp at ett vært menneske bør kunne få bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. En må likevel skille mellom et prinsipp og et argument. Et argument er beregnet på en spesifikk sak, et prinsipp er generelt men trenger ikke å gjelde i spesifikke saker.

    Det som er saklige argumenter ettter min mening er argumenter som går ut på om når et foster kan ses på som et «menneske» og om du prinsipielt bør kunne ta et liv som utvikler seg til et menneske.

 55. tala 6. januar 2012, kl. 22:39

  Til Abort_motstander.

  har du noengang vært gravid? jeg har vært gravid 2 ganger, og jeg har en datter. jeg trenger ikke a se noen bilder av noen foster, fordi jeg har tatt abort selv, jeg VET hvordan ett abortert embryo ser ut.

  jeg skjønner at du stoler på nett-propaganda for informasjon, men selv satser jeg mer på virkeligheten når jeg skal danne meg en mening om noe,

  og hvem er «de fleste medisinske forskere»? link takk?

  og jeg tror du har glemt å ta fosterets alder VS graviditetsuke inn i vurderingen og reaserchingen din. i graviditetsuke 12 (abort grense) er fosteret 10 uker gammelt.

  religion har ikke noe i lov å gjøre. kan du med hånden på hjertet si at ett abort forbud i norge ikke vil være en religion basert lov? dessuten er det litt ubrukelig poeng, fordi det har så latterlig lite å si for en kvinne, voldtatt eller ikke, hva loven som forbyr henne å bestemme over sin egen kropp er satt på grunnlag av, når hennes fornuft forteller henne at det beste valget for henne vil være abort.

  du vet INGENTING om hva som gjør at kvinner bestemmer seg for å ha en abort, og å si at det gjøres på cafebesøk med forståelsesfulle venninner er ett hån mot kvinner generelt.

  du er klar over at vi også har evne til å tenke selvstendig, til å ta avgjørelse, til å bruke fornuft, til å resonere og til å foreta vanskelige valg basert på hva vi selv, tenker, mener og følger?

  kanskje du trenger litt infor rundt prosessen?

  jeg ble gravid med en mann som… la oss si at han ikke var noe snill. vi var i ett forhold, men å bli gravid var ikke mitt ønske eller valg. menn kan være slemme, og han var det. han rotet med p pillene mine (kastet dem ut, hindret meg i å få nye) og hvis jeg ikke ville ha sex fordi jeg ikke var «trygg» ventet han til jeg sov og hoppet på meg da (for det er jo ikke voldtekt når man er i ett forhold….)

  når en gravid kvinne ønsker abort må hun begynne hos sin fatlege. fastlege må sende en søknad til sykehus. de aller aller fleste fastleger her vil rådgi pasienten sin, de vil fortelle om inngrepet og kan anbefale rådgivning i etterkant dersom de mener pasienten trenger det.

  på sykehuset møttes jeg av en sykepleier som var veldig forståelsesfull, men som samtidig gjorde alt hun kunne for å å finne ut om jeg var informert og sikker i mitt valg. hun spurte masse og informerte masse. jeg hadde en medisinsk abort (ikke narkose. mer en fremkallt spontanabort)

  etter aborten fikk jeg mere rådgivning og samtaler med medisinsk personale ved sykehuset OG oppfølgning hos min fastlege. alt dette selv om jeg var veldig sikker og trygg i mitt valg.

  jeg visste at ett barn ville binde meg til denne mannen resten av livet. jeg visste også at hvis han kunne slå og voldta meg, hva ville han gjøre med mitt barn? jeg ønsket ikke å være mor til denne mannens barn, og jeg ønsket ikke å gjøre denne mannen til far. jeg ville vekk, langt vekk og helst aldri måtte se ham igjen.

  så jeg tok en abort. etterpå reiste jeg fra mannen. han lot meg ikke i fred, så etter en stund forlot jeg landet. jeg bodde 5 år i ett annet nordisk land, der jeg traff en fantastisk god og snill mann som jeg aldri ville møtt hadde jeg valgt anderledes, og sammen har vi en nydelig og fantastisk datter som aldri ville vært til hadde jeg ikke tatt det valget.

  jeg lurer på, Abort_motstander, hva eller hvem som har gjort deg til moralsk overhode med rett til å avgjøre hva ANDRE mennesker skal tro, tenke og mene?

  har du noen form for empati? (evne til å sette deg inn i andres tanker og følelser men ett positivt perspektiv) (dvs, evnen til å sette seg inn i tankene og følelsene til en kvinne som tenker, føler og er uønsket gravid i ditt tilfelle. vi har alle skjønt at du kan sette deg inn i følelsene og tankene til ett embryo…)

  • S.J 6. januar 2012, kl. 22:42

   Fantastisk skrevet :).

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 23:20

   Til tala

   «har du noengang vært gravid? jeg har vært gravid 2 ganger, og jeg har en datter. jeg trenger ikke a se noen bilder av noen foster, fordi jeg har tatt abort selv, jeg VET hvordan ett abortert embryo ser ut.»

   Hva har det med saken å gjøre om jeg har vært gravid eller ikke å gjøre? Jeg bor heller ikke i Uganda, og kjenner ikke kulturen der. Men jeg kan likevel gjøre opp mening om at et drap gjort der nede er galt. Bare fordi at du har vært gravid, så kan du ikke snakke på vegne av flere millioner andre gravide kvinner av den grunn.

   «jeg skjønner at du stoler på nett-propaganda for informasjon, men selv satser jeg mer på virkeligheten når jeg skal danne meg en mening om noe,
   og hvem er “de fleste medisinske forskere”? link takk?»

   Og likevel vil du at jeg skal sende deg en link? Du tror jo ikke på den uansett.

   «og jeg tror du har glemt å ta fosterets alder VS graviditetsuke inn i vurderingen og reaserchingen din. i graviditetsuke 12 (abort grense) er fosteret 10 uker gammelt.»

   Jeg vet ikke helt hvor du vil hen her, men allerede før 10 uker, er hjerne utviklet hos foster.

   «religion har ikke noe i lov å gjøre. kan du med hånden på hjertet si at ett abort forbud i norge ikke vil være en religion basert lov? dessuten er det litt ubrukelig poeng, fordi det har så latterlig lite å si for en kvinne, voldtatt eller ikke, hva loven som forbyr henne å bestemme over sin egen kropp er satt på grunnlag av, når hennes fornuft forteller henne at det beste valget for henne vil være abort.»

   Religion? For det første er jeg ateist, og er enig i at religion ikke bør være i en lov. For det andre, så kommer det neste du skriver mye ann på hva kvinnen bygger sin fornutt på.

   «du vet INGENTING om hva som gjør at kvinner bestemmer seg for å ha en abort, og å si at det gjøres på cafebesøk med forståelsesfulle venninner er ett hån mot kvinner generelt.»

   Hva vet du om det? Jeg har selv venninner som har tatt abort og kvinner som ikke har tatt abort. Fordomsfullheten lenge leve. Det finnes mange kvinner som er mot abort også, uten at de er religiøse…. så det mannsjåvinist-argumentet ditt kan du spare deg for.

   «»du er klar over at vi også har evne til å tenke selvstendig, til å ta avgjørelse, til å bruke fornuft, til å resonere og til å foreta vanskelige valg basert på hva vi selv, tenker, mener og følger?»

   Ja, det er jeg klar over. Du er klar over at jeg har rett til å si min mening, at jeg rett til å være uenig med deg? Du er klar over at jeg ikke nekter deg noe som helst?

   «jeg ble gravid med en mann som… la oss si at han ikke var noe snill. vi var i ett forhold, men å bli gravid var ikke mitt ønske eller valg. menn kan være slemme, og han var det. han rotet med p pillene mine (kastet dem ut, hindret meg i å få nye) og hvis jeg ikke ville ha sex fordi jeg ikke var “trygg” ventet han til jeg sov og hoppet på meg da (for det er jo ikke voldtekt når man er i ett forhold….)»

   Trist og beklagelig. Da bør du anmelde fyren. Men det er fortsatt ikke barnet feil, uansett hvordan du vrir og vender på det.

   «når en gravid kvinne ønsker abort må hun begynne hos sin fatlege. fastlege må sende en søknad til sykehus. de aller aller fleste fastleger her vil rådgi pasienten sin, de vil fortelle om inngrepet og kan anbefale rådgivning i etterkant dersom de mener pasienten trenger det»

   Det er korrekt.

   «på sykehuset møttes jeg av en sykepleier som var veldig forståelsesfull, men som samtidig gjorde alt hun kunne for å å finne ut om jeg var informert og sikker i mitt valg. hun spurte masse og informerte masse. jeg hadde en medisinsk abort (ikke narkose. mer en fremkallt spontanabort)»

   Ja, da gjorde hun riktig. Hun gjorde alt hun kunne for å finne ut om du var godt nok informert. At du likevel gjennomførte aborten er trist, og jeg anser deg som en morder, dersom du forsto at barnet var et liv. Om du ikke forsto det, så anser jeg deg bare som uvitende.

   «etter aborten fikk jeg mere rådgivning og samtaler med medisinsk personale ved sykehuset OG oppfølgning hos min fastlege. alt dette selv om jeg var veldig sikker og trygg i mitt valg.»

   Da var det for seint. men riktig med rådgivning likevel.

   «jeg visste at ett barn ville binde meg til denne mannen resten av livet. jeg visste også at hvis han kunne slå og voldta meg, hva ville han gjøre med mitt barn? jeg ønsket ikke å være mor til denne mannens barn, og jeg ønsket ikke å gjøre denne mannen til far. jeg ville vekk, langt vekk og helst aldri måtte se ham igjen.»

   Og da skulle du anmeldt ham, reist fra ham og overlatt barnet til helsevesenet når det ble født.

   «jeg lurer på, Abort_motstander, hva eller hvem som har gjort deg til moralsk overhode med rett til å avgjøre hva ANDRE mennesker skal tro, tenke og mene? »

   Foreløpig ingen… annen en deg selv. Jeg sier bare min mening. Det er derfor vi skriver i denne debatten, for å si vår mening.

   «har du noen form for empati? (evne til å sette deg inn i andres tanker og følelser men ett positivt perspektiv) (dvs, evnen til å sette seg inn i tankene og følelsene til en kvinne som tenker, føler og er uønsket gravid i ditt tilfelle. vi har alle skjønt at du kan sette deg inn i følelsene og tankene til ett embryo…)»

   Ja, jeg har evnen til det. En voksen kvinne har nok mere kompliserte tanker enn en embryo, men kompliserte tanker er ikke mere eller mindre verdt enn mere primitive.

   Hvorfor er det så vanskelig å forstå at jeg vil at man skal finne en løsning for BÅDE vil moren og barnet? Kall meg gjerne naiv om du vil, men ikke kall meg uempatisk, når jeg vil at både moren og barnet skal leve. Det er det vi bør diskutere, hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Så vær så vennlig å slutt med personangrepene mot meg, når jeg vil begge parter det beste.

   • Heidi 7. januar 2012, kl. 17:22

    Abort-motstander: Ja, det er bare å gå gravid i 9 måneder, med alle de ubehag, smerter og komplikasjoner det måtte medføre, for så å «bare» overlate det til helsevesenet når det blir født… det er da ikke gitt at dette barnet får et bra liv, mener du virkelig at dette er det beste for barnet? Et barn som blir født uten at noen ønsker det, tenker mye mer enn en klump med celler..

 56. Marius 6. januar 2012, kl. 22:42

  What it all boils down to, som Amerikanerne sier, er at det er en viss % av befolkningen her virker det som, som ikke tror at kvinnfolk er kapable til å ta ansvar og er rasjonelle nok til å ta en riktig avgjørelse for seg selv og sine eventuelle avkom og ikke. De vil heller at staten skal gripe inn og si at man skal ha barnet uansett omstendighet, fordi livet til barnet er så mye viktigere enn livet til personen som allerede lever, og muligens har opplevd en grusom voldelig episode, nemlig moren. Er bare en skjult form for kvinnehat, og mannsjåvinisme, som burde blitt lagt igjen i bronsealderen.

  • abort-motstander 6. januar 2012, kl. 23:23

   Til marius

   I USA er det religion som hovedsaklig taler mot abort. Prøv se det fra en vitenskapelig side istedet.

   Har det slått deg at noen vil både at moren og barnet skal ha det bra? Kall det heller naivitet om du vil, men ikke kall det for forvridd menneskesyn og andre idiotiske personangrep. Slik som visse andre har benyttet seg av. Trenger ikke nevne navn, man finner det hele veien oppover her.

   • met 7. januar 2012, kl. 02:29

    Fra en vitenskapelig og fornuftsbasert side er vi altfor mange mennesker på jorda allerede. Vi har ikke behov for alle som fødes, det er ikke plass til dem og det er ikke nok ressurser til alle. Derfor trenger vi ikke alle som fødes og derfor er abort et veldig godt alternativ når prevensjon ikke fungerer, eller ved annen uønsket graviditet. Vi trenger rett og slett å regulere menneskebestanden ned til et fornuftig nivå og muligheten til å ta abort er et godt hjelpemiddel som burde vært tilgjengelig for alle verdens kvinner.

 57. Lene 6. januar 2012, kl. 23:37

  Til Abortmotstander

  Jeg tror at alle de som har fulgt denne diskusjonen, har fått med seg at du, sitat: «vil at både moren og barnet skal ha det bra». Er du ikke enig i at dette bør være opp til moren å bestemme? Ingen andre en personen som har blitt voldtatt kan si om hun vil takle det psykiske presset som følger med. Jeg tror ikke at noen ønsker abort, og som det står skrevet mer utdypet i et par innlegg ovenfor, så får man veldig mye informasjon og hjelp mot veien om å bestemme seg, både fra kontaktlege og ved sykehus.

  + I bunn og grunn så bør vi tenke på at dette er en diskusjon som forholder seg til «abort ved voldtekt». Det er noen som har kommentert at abort ikke skal brukes som prevangsjonsmiddel, men så er det da heller ikke dette vi diskuterer om her.

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 09:53

   Til Lene

   Har alle fått med seg det? Her hagler personangrepene ihvertfall. Derfor må jeg gjenta det samme om igjen.

   Hvis det skal være greit å ta livet av ungen, så burde det jo være greit å ta livet av voldtektsmannen også. Burde ikke moren få bestemme? Tross alt er det jo ham som er overgriperen og ikke barnet. Hvis moren går rundt og inbiller seg barnet er tilnærmet samme person som voldteksmannen så trenger hun virkelig psykologisk hjelp. For da er det mangel på virkelighetssans. Men hvis moren forstår at barnet er et fullverdig liv og ikke en del av voldteksmannen, men pga. av psykiske problemer er en fare for både seg selv og barnet, ja da kan man vurdere abort. Men abort må aldri skje i et sårt øyeblikk, men må vurderes nøye ikke bare av moren selv, men også helsevesenet.

   Ja. Det er sant at mange avsporer her, men det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med.

 58. Siri 7. januar 2012, kl. 00:07

  Hei!
  Et meget bra innlegg om en sterk sak! Jeg er veldig enig med deg om at det er opp til den som faktisk skal bære fram barnet, føde det og oppdra det som må få bestemme her.
  Syns det er veldig rart at flertallet av de som er abortmotstandere er menn! 😉

  Ha en flott helg!

 59. Usikker 7. januar 2012, kl. 00:37

  Til abort-motstander..
  Du sier at du vil at både mor og barn skal ha det bra.
  Mener du at moren må gjennom gå prøver, samtaler..? for å finne ut at ikke mor og barn kan ha det bra?
  Poenget mitt er bare at jeg forstår ikke hvordan du mener at en skal komme frem til at både mor og barn kan ha det bra, eller at mor og barn ikke kan ha det bra, og evt at abort er den beste løsningen?

  Itillegg. hvis bare en kan ha det bra, så mener du at mor og barn stiller likt, riktig?
  Skal moren da føde barnet for å så ta selvmord fordi hun ikke klarer å leve mer? (eller mener du da at en skal velge abort? (er ikke helt lett å holde tunga 100% rett i en slik debatt, om hvem som sier hva))

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:07

   Til usikker:

   Ja, det er nøyaktig det jeg mener. En voldtatt mor bør ha all den hjelp og rådgivning hun kan få.

   Det finnes flere millioner barn rundt omkring i verden som har blitt til som følge av voldtekt. Ikke alle disse mødrene har fått livet sitt ødelagt for all fremtid. Mange klarer seg, kommer over det. Selv uten all den støtten man kan få i rike Norge. Hør med dem, hør hvordan de klarte seg. Hør hvordan barna klarte seg.

   Man kan ikke måle om en mor og et barn stiller like, når de er to unike vesner. Men man bør prøve å redde begge. Og nei, moren skal ikke ta selvmord. Om hun går med selvmordstanker så MÅ hun ha hjelp. Problemet er at mange i denne debatten går rundt og sier abort etter voldtekt er greit uansett hva, fordi det er morens «valg». Jeg mener at alt må prøves først, og at man må slutte å se på barnet som en del av voldtektsmannen (som enkelte gjør) eller som et ikke-liv (som andre gjør).

 60. Nina 7. januar 2012, kl. 00:49

  Interessant innblikk i abortmotstanderenes hode her:

  «The only moral abortion is my abortion»
  http://mypage.direct.ca/w/writer/anti-tales.html (på engelsk)

 61. Peter garden 7. januar 2012, kl. 01:33

  Det er trist å se at ikke ytringsfriheten blir respektert her.La nå abortmotstanderene få lov til å ha deres mening i fred.

 62. Henry 7. januar 2012, kl. 02:45

  Just sayin’.

 63. Finn Jacobsen 7. januar 2012, kl. 05:57

  Jeg tror det vært en nyttigere og tydeligere debatt innen det totale abortspørsmålet hvis debattantene brukte ‘jeg mener’ isteden for ‘er’. En moderne filosofisk debatt som dette i bunn grunn er (om når livet starter, og hvem har retten til å bestemme over liv), er ikke nødvendigvis begrunnet med fakta, men av synspunkt.

  Mitt synspunkt er at abort er en forferdelig ting å måtte bestemme seg for å gjøre, gjennomføre og leve med i etterkant, men det er ingen andre enn kvinnen sin avgjørelse, og hun må ta den avgjørelsen i henhold til sine synspunkter. Alt over null aborter er for samfunnet for mange, men i stedet for å krangle om å gjøre det ulovlig (og ødelegge liv, familier og muligheter over hele landet), bør seksualundervisning i skolen prioriteres, og man burde hjelpe kvinner og menn i enda større grad med gratis prevansjon da gjerne ved å øke antallet og tilgjengeligheten til helsestasjonene.

  Når det kommer til abort etter voldtektssaker er det selvsagt at det må være lovlig. At kvinnen skal bære et minne av det grusomste øyeblikket i sitt liv, gjennom et individ som trenger og krever hennes kjærlighet, setter kvinnen i et umulig paradoks, og vil naturlig nok kunne medføre svært sterke depresjoner over lang tid.

  Når det kommer til om et foster er å regne som slevstendig liv er det i mine ører en selvmotsigelse, Fosteret er avhengi av moren for å være i live, og derfor mener jeg at dette ikke kan regnes som selvstendig liv.

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:16

   Til Finn Jacobsen

   En 3 måneder gammel baby er også avhengig av moren for å leve. Mange eldre er avhengig av andre for å leve. De fleste i samfunnet er avhengig av andre for å leve, fordi vi har mistet evnen til å jakte på mat og lage husly fra bunnen av. Likevel kaller du oss alle ikke for selvstedige liv.

   Spør de kvinner som ble voldtatt og likevel bar fram barna, om hvordan de klarte det psykisk og praktisk. Spør så barna om de mener moren gjorde det rette.

   • Finn Jacobsen 7. januar 2012, kl. 11:23

    Nei, en tre mnd. gammel baby er levedyktig uten den spesifikke personen som er den biologiske moren, og både eldre og uføre trenger heller ikke sin biologiske mor.

    Du kan spørre alle de som ikke fikk valget å se hva de har å si til at enkelte Vil frata kvinner muligheten til å bestemme selv over egen kropp.

   • xpno 7. januar 2012, kl. 16:17

    En 3 mnd baby kan fostres opp av andre enn mor. Når det gjelder de som har båret fram barn e voldtekt/incest er det ikke lenger mange av dem og de som gjorde det sliter med et liv fullt av traumer . De fleste barn som er resultat sv voldtekt/incest vet ikke mer enn far ukjent, og de som får vite leter etter glipper i mors kjærlighet og de fleste får traumer å slite med.

 64. RoyalGard 7. januar 2012, kl. 08:24

  Utrolig at sånne folk får presse dekning.. Alle veit at han blir lagt for hat av de fleste i Norge !
  For en tosk!

 65. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 09:37

  Til Met:

  «Fra en vitenskapelig og fornuftsbasert side er vi altfor mange mennesker på jorda allerede. Vi har ikke behov for alle som fødes, det er ikke plass til dem og det er ikke nok ressurser til alle. Derfor trenger vi ikke alle som fødes og derfor er abort et veldig godt alternativ når prevensjon ikke fungerer, eller ved annen uønsket graviditet. Vi trenger rett og slett å regulere menneskebestanden ned til et fornuftig nivå og muligheten til å ta abort er et godt hjelpemiddel som burde vært tilgjengelig for alle verdens kvinner.»

  Hva med at du melder deg frivelig til å få tallet ned? Det er nok ressurser til ca. 10 milliarder mennesker på kloden. Det er ressursene som er skjevt fordelt. Med en sånn argumentasjon, så burde vi ta livet av alle nyfødte syke, gamle og pleietrengende også, i og med at de er mer ressurskrevende enn andre mennesker.

  • met 7. januar 2012, kl. 12:21

   «Hva med at du melder deg frivelig til å få tallet ned?»

   Maken til bedriten oppførsel en alltid skal få i retur fra abortmotstandere! Men folkeskikk er tydeligvis ikke deres sterkeste side.
   Ærlig talt! Dette gjelder de som ikke er født enda, ikke alle de som alt er født og har et liv! Å fjerne et embryo/foster kan aldri sammenlignes med det å ta livet av et menneske som alt er født!

   Hvorfor er aldri abortmotstandere i stand til å se at det er stor forskjell på et menneske som er født, som befinner seg ute i verden og har et selvstendig liv, kontra et embryo/foster som ikke er født, som fremdeles er forbundet til en annens kropp med navlestrengen?
   Jeg klarer faktisk å skille mellom ufødt embryo/foster og et levende menneske. Førstnevnte har ikke noe selvstendig liv, sistnevnte har et selvstendig liv. Forskjellen oppstår i det navlestrengen kuttes.

   «Med en sånn argumentasjon, så burde vi ta livet av alle nyfødte syke, gamle og pleietrengende også, i og med at de er mer ressurskrevende enn andre mennesker.»

   Ja, vi kunne jo begynt med å fjerne abortmotstandere, fordi dere med deres holdning til andre mennesker er med på å skape masse problemer for kvinner som må føde og oppdra uønskede barn, samt at dere er med på å øke overbefolkningen i verden…
   Og nei – jorda har faktisk ikke ressurser til å fø opp alle de dere abortmotstandere vil ha her i verden. Det hadde unektelig vært mye bedre om abortmotstandere brukte energien deres på å hjelpe de som allerede er født og har det jævlig, fremfor å bare skape mye mer problemer for dem som blir uønsket gravide!

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 12:37

    Ja, du fikk en slik oppførsel tilbake fra meg, når du begynner om å snakke om drap på millioner av mennesker. Les hva du selv skrev først, så forstår hvorfor du fikk en slikt svar tilbake.

    Du er fortsatt tilknyttet en «navlestreng» I samfunnet må folk jobbe for at du får mat, strøm, husly, veiforbindelser osv. osv. Og andre er avhenge av dem på samme måten.

    Det merkelige er at de du kaller uselvstendige, mener du bare kan drepes. Bare fordi det er navlestreng i mellom. Da regner jeg med at du er for abort etter 12 uke også. Hva med 8 månender, er det også ok for deg? Hva med mennesker som får intravinøst, kan vi ta livet av dem?

    I vesten spiser vi opptil 4 ganger mere enn i fattigere land. SIkket også enda mere i andre tilfeller. Itillegg kaster vi millioner av tonn mat. Så jo, vi har ressurser nok. Å stagnere befolkningen på kan vi ikke gjøre ved mord, men det må gjøres ved å gi fattige mere ressruser slik at de ikke trenger å lage så mange barn, samt at de får bedre tilgang til prevensjon.

 66. Linn Hol 7. januar 2012, kl. 10:01

  Sterkt innlegg.

  Bør være opp til enhver kvinne om de selv ønsker å gjennomføre en graviditet som er et resultat av en voldtekt, selv om jeg personlig synes det ikke er riktig. Jeg er for abort i spesielle omstendigheter, og mot abort som prevansjon.
  Vet selv at jeg hadde fullført. Et barn kan ikke noe for hvem hans/hennes foreldre er, og et barn, som en venn av meg sier; «Is a blessing no matter what».. Og jeg er enig.
  Ja, å få kontrollen over sin egen kropp tatt fra en som det skjer i voldtekt/overgrep osv er grusomt, men en må komme seg opp på beina og videre frem i livet og ikke henge seg fast i det som har skjedd. En må ta kontrollen tilbake.
  Og jeg snakker ikke i løse luften her, jeg snakker av egen erfaring. Det endte ikke i graviditet, men hadde det skjedd så hadde jeg beholdt uten tvil.

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:19

   TIl Linn Hol

   Du sier du ville beholdt barnet om du hadde blitt voldtatt. Hvilke råd ville du gitt til mødre i den samme situasjonen?

  • xpno 7. januar 2012, kl. 17:01

   Hørt om stadige flashback ?? Greit å gjeninnta kontrollen men minner popper opp av ulike grunner- Først når du ikke husker er du fri.

 67. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:24

  Til Marius

  «Ja, og det finnes barn som er traumatiserte 100% av livene sine pga av det. Hva for ett liv er det? Når man aldri kan oppleve kjærlighet,omsorg,vennskap, eller noen av de tingene i det hele tatt, når man blir konstant minnet på at man er ett voldtekts/incest-barn av syke foreldre. Det er flere moralske kvaler ved å la folk leve på den måten, enn å aborte ett embryo på 120 celler, og hvis du ikke skjønner det, da er du for opphengt at folk må leve, uansett hvilke tilstander. Du må forstå det at liv er aldri en dans på roser, og det fins tider, hvor det å leve er tusenvis av ganger verre enn å aldri ha eksistert.»

  Med tanke på fattigdommen i verden, så lever de fleste barn under alt fra kjipe til forferdelige forhold. Mange av disse har også blitt til som følge av voldtekt. Er det ok for deg, om noen sier at vi like greit kan ta livet av dem, fordi livene deres ikke er verdt å leve?

 68. Ragnrokr 7. januar 2012, kl. 10:26

  Jeg har nesten ikke ord etter å ha lest kommentarene nedover her. Synes noen av dere har helt sinnsyke syn på abort. Om noen av dere hadde blitt voldtatt, og faktisk blitt gravid tror jeg ALDRI dere ville hatt det barnet. Det er en utrolig traumatisk ting. Det er så utrolig lett å snakke og mene sånne ting når man ikke har opplevd det selv.

  Dessuten ville ikke jeg sagt at et foster (eller vel, celler) på 2 uker er et selvstendig menneske. Så lenge det ikke kan overleve på utsiden, så er det ikke noe ordentlig liv enda.

  • anonym 9. januar 2012, kl. 07:03

   @Ragnrokr: «Synes noen av dere har helt sinnsyke syn på abort.»

   Som om det skulle overbevise dine meningsmotstandere at de står for noe sinnsykt.
   Ellers: påfallende mange kommentarer her er sterkt negative omtale av meningsmotstandere framfor argumenter på sak. Hva er da egentlig meningen med skrive her?

 69. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:27

  Til Mari:

  «Når er alt håp ute? Hvem definerer/bestemmer at alt håp er ute? Hvilket håp snakker du om, håpet om at kvinnen skal ha et godt liv, eller?»

  Det defineres av helsevesenet og NAV. Du glemte barnet i utregningen din forresten.

 70. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:36

  Til Tøtta

  «Et foster er ikke et foster før etter 6 uker, for det første. Før den tid er det et embryo, en celleklump. Forøvrig synes jeg at du viser svært liten empati ovenfor voldtatte kvinner når du mener at de skal risikere liv og helse (både fysisk og psykisk) ved å bære frem et barn etter en abort. Enn så lenge, tror jeg at de fleste som har blitt voldtatt har vært snare med å skaffe seg angrepillen. Og hva med barnets psyke? Enn å vite at man er et resultat av en så grusom handling som en voldtekt er? Kvinner skal være frie til å velge hva de selv vil gjøre med kroppene sine og det som vokser inni dem. Hvordan hadde DU taklet en slik situasjon? Nesegrus i ei grøft mens x antall menn harver over deg, og du ender opp gravid?»

  Allerede ved uke 4-5 skjer det hjerne- og hjerteaktivitet. Det er mye mere liv enn noen celler i en petriskål. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002398.htm

  Jeg viser både empati overfor moren og barnet, altså mye mere empati enn det du gjør. Jeg har ikke skrevet noen plass at man skal risikere liv og helse, og på død og liv bære fram barnet. Men man skal heller ikke på egenhånd ta et slik valg, uten man har prøvd alt gjennom rådgivning og oppfølgning gjennom helsevesnet. Og hva med barnets psyke spør du: Vel spør barna selv som vokste opp likvel, om de tross alt er glad for at de fikk leve, selv om de kom til verden på et høyst grusomt vis. Barnet må selv kunne svare på dette. Jeg ville bært fram barnet etter en sånn situasjon, og hadde jeg vært psykisk ødelagt så hadde det vært pga. av overgrepet og ikke selve barnet.

 71. ProChoice 7. januar 2012, kl. 10:41

  Jeg ble voldtatt som 14 åring og har i dag, 7 år senere, det enda veldig vanskelig pga det. Mener dere som er i mor abort at jeg skulle bært frem barnet om jeg ble gravid? Virkelig???
  Jeg var ikke i stand til å ta vare på meg selv, og utviklet spiseforstyrrelser og sterke depresjoner. Hvem vet hvordan jeg hadde klart å ta vare på barnet, og hvordan jeg hadde behandlet det?

  Om noen kvinner som blir voldtatt er sterk nok til å elske og ta vare på barnet, støtt dem og la de gjøre det. Det er desverre ikke alle som klarer dette, noen trenger lengre tid enn andre å komme seg over det og gå vidre med lived.

 72. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:46

  sj

  «Hva et foster egentlig er?? Et foster har da vært det samme som det har vært fra år 0»

  Nei, da må du lese medisinsk historie. Hva et liv er, hva et foster er, hva et menenske er.. oppfatningene av dette har variert mye gjennom siste tusen år. Til og med siste 50 år. Etter at vi fikk ultralyd og andre muligheter for å undersøke en gravid kvinne, har man fått et stadig dypere innblikk i når et menneskeliv starter.

 73. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 10:53

  Marius

  «Det er jo helt klart på måten du og andre her som er motstandere av abort snakker at dere ikke forstår det i det hele tatt. Jeg er en ateist jeg, og jeg støtter ikke abort som en form for prevansjonsmiddel, jeg skulle helst sett at alle var 100% prevansjonssikre i stedet, så hadde vi sluppet å hatt aborter i det hele tatt. Men faktumet her er at dere bruker forum/debatt energi på å faktisk mene noe så søkt som at kvinnfolk ikke burde FÅ LOV til å velge selv om å ta abort etter en grusomt voldelig handling som har blitt påført dem. Dere som er motstandere av det, burde på lik linje forstå at folk har friheten til å velge det helt selv, som homo sapiens sapiens. Vi er de som skaper liv når vi føler at det er det rette tidspunktet, ergo det er vårt valg. Jeg mener at folk som allerede lever og er ute av morens livmor, er mer verdifulle, fordi de er her, de har en personlighet, og de har rettigheter og følelser. Tenk på de millioner av barna i verden som dør av diabetes, og alle mulige slags forferdelige sykdommer, fordi folk ikke får lov til å forske på stam-celler? Dere kaller oss for umoralske, når dere selv har ett forskrudd moralsk syn. Det er selve definisjonen på hyklerisk det.»

  Du snakker om våre valg, likevel er du motstander av abort som prevensjonsmiddel. Tror du forresten at barnet blir født med tom hjerne og at personligheten først dannes etter å fylles opp med informasjon? Allerede i livmoren dannes det en form for personlighet, den er riktignok primitiv, men det er også personligheten til en nyfødt baby, en dement eller en person i koma. Diabetes kan holdes i sjakk mye enklere, enn å forske på stamceller. Enda enklere er det med diabetes type 2 som i hovedsak er mest selvforskyldt eller foreldreforskyldt. Men det er en helt annen debatt. Jeg har ikke kalt deg umoralsk.

 74. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:05

  Til Carol

  «Abort-motstander: hvor har du detta fra, at et foster etter et par uker kan tenke og føle? Hvordan kan det tenke og føle? De cellene som skal bli til hjernen, holder forsatt på å utvikles i uke 4 av graviditeten.

  Jeg forstår ikke at du kan se på en klump med celler som liv, men jeg kan respektere det. Som sagt, hadde noen jeg kjenner ønsket å beholde barnet på grunn av sitt livssyn og filosofi, så hadde jeg støttet henne. Det er det jeg prøvde å få frem med innlegget mitt, at vi kanskje skal slutte å debatere hvem som har rett eller ikke, men akseptere at folk har ulike syn. Siden, så vidt jeg vet, ingen organisasjon med medisinsk bakgrunn kan komme med noe svar om når livet begynner, er det opptil hver enkelt å avgjøre dette selv.

  Jeg synes det er mangel på likestilling om man nekter kvinner å ta abort. Dette er er en bestemmelse som, kun fordi en kvinne er en kvinne, har en massiv innvirkning på alle kvinner som blir uønsket gravide. Du sier det har med human sympati for både mor og barn. Det er ingenting humant med å tvinge en kvinne til å bære frem barnet til en person som har krenket henne på den groveste måten.
  Det virker litt som om du tror at alt vil føles som en dans på roser når graviditeten er over og barnet er født. For enoen er det kanskje det, men folk er forskjellige. Der er slett ikke det beste for alle å tvinges til å bli mor.
  »

  Det skjer hjerneaktivitet allerede ved uke 5-6. Riktignok veldig primitiv aktivitet, men nok til å karraktreiseres som et liv. Andre organger er også under utvikling. Så å kalle det for «bare en klump» med celler er i drøyeste laget.

  Som du selv sier, det er vanskelig å avgjøre når et liv nøyaktig starter, men er du villig til å ta den sjansen, hvis du tar feil? Er vanskelig å bli klok for en mor uten medisinsk bakgrunn, å skjønne hva som foregår på et ultralydbilde i et tidlig stadie.

  Hvofor tror du, med flere her, at jeg tror at livet er et dans på roser for moren?? Det har jeg aldri skrevet, jeg skrevet at det er grusomt for moren. Men jeg er mer i den retnng av å finnen en løsning for moren og barnet. Det er slike løsninger vi burde diskutere, hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Det blir for dumt å polarisere debatten ved å si at: Morens valg, dermed basta! Eller moren skal føde, dermed basta!. Ingen av delele er særlig konstruktive eller humane.

  • Carol 7. januar 2012, kl. 22:04

   Abort -motstander: Da har vi helt klart veldig ulik mening om hva et liv er. Jeg ville ikke kalt et foster for et liv før det er helt i slutten av utviklingen, mot tiden hvor det skal bli født.
   Det er ganske klart at du har bestemt deg for at et liv begynner ved unnfangelsen, og det er det ingen som kan forandre på. For mange krever det litt mer.
   Det er sant at hjernen og organer holder på å utvikle seg i de tidlige ukene, og at det er særlig i disse første ukene at mye skjer med fosteret. Men her er det snakk om en BEGYNNELSE på utviklingen, og ikke en ferdig baby. Det er en enorm forskjell på hjerneaktiviteten på en født person og det som forgår mens man dannes i livmoren. Og hjerneaktiviteten vi snakker om da, er reultat av nerveceller som holder på å dannes, ikke de kompliserte tankene som levende mennesker har. Det er en grunn til at man satt abortgrensen til 3 måneder.
   Kanskje det er en grunn for at man kaller et foster for et foster? At det har alle disse andre navnene, som blastocyst, zygote, osv?

   Celler som utvikler seg er en slags form for liv, ja. Men jeg ville ikke gå så langt som å si at abort da er det samme som å drepe et menneske. Er du klar over at du dreper tusenvis på tusenvis av celler bare du klør deg på armen? Det må gjøres en forskjell på «liv» ment som celleaktivitet, og «liv» som hva et menneske er.
   Mange som er abort-motstandere spør hele tiden: hvordan ville du reagert om du fikk vite at din mor ville abortere deg? Sannheten er at jeg hadde ikke brydd meg, for jeg hadde aldri blitt født! Hvorfor lage et problem ut av ingenting? (med mindre man gjerne er religiøs. Og jeg vet du er ateist. Det er jeg og).

   Jeg tror de fleste som opplever å ha blitt gravid etter voldtekt, tenker over sine muligheter og hva some er best for henne. Og noen ville klart å bære frem barnet, andre vile følt avsky. Denne debatten handler om å direkte TVINGE kvinner til å gjennomføre et svangerskap etter voldtekt, ikke om hun vurderer hva som er best for seg selv og barnet. Det er dette med TVANGEN som er problemet, som både er undertrykkende og motbydelig. Ingen er vel uenige med deg at man skal tenke seg nøye gjennom hva man skal gjøre om man finner seg gravid etter voldtekt.

   • Carol 7. januar 2012, kl. 22:10

    Forresten, du snakker om at et foster kan føle og tenke etter allerede noen uker med utvikling. Å tenke og føle er noen enormt komplekse hendelser i hjernen som innebærer å hente frem tidligere lagrede minner fra spesifikke hjerne-regioner og også sosiale og kulturelle normer som man har blitt oppdratt med. Menneskehjernen er faktisk ikke ferdig utvilet før man nærmer seg 25 år gammel…

 75. Sunli Ruud 7. januar 2012, kl. 11:06

  Det er en grusom opplevelse å bli voldtatt. jeg har selv opplevd dette.

  Men å ‘hevne’ seg på et uskyldig offer i denne saken er en verre handling enn voldtekt i mine øyne. Er drap på et uskyldig lite foster, som har intet skyld i denne saken, en berettiget handling etter voldtekt?

  Hvorfor ikke adoptere bort det lille barnet istedenfor å berøve det lille mennesket livet? Husk at det lille nurket har halvparten av morens gener som farens.

  • Linda 7. januar 2012, kl. 11:36

   Så flott at du deler dette!
   Mange vil bare høre på dem som har opplevd voldtekt selv, vi andre har liksom ikke noe å komme med. Jeg er så enig med at adopsjon burde være et alternativ og syns det er trist at samfunnet dømmer den lille og gir det null verdi. Barnet er absolutt ikke dømt til et dårlig liv, men så klart blir det mer vanskelig for disse barna med så nedlatende syn mange har på et voldtektsbarn. Om det er uønsket av moren finnes det mange andre som kan elske det.

   Staten burde belønnet de kvinner som faktisk ønsker å verne om det lille livet selv etter voldtekt og gå gjennom både svangerskap og fødsel. De burde få dekket husleie og få penger til alt barnet trenger første leveår. Staten kunne gjerne også dekket barnehage og gratis utdanning for mor om hun ikke har dette. Spørsmålet er hvor mye man syns dette lille barnet er verd? Mange hadde kanskje valgt å beholde barnet og syns det var trygt dersom man fikk disse godene. Er prislappen for dyr?? Hvor mye er vi villig å betale for å reddet livet??
   Jeg ønsker et samfunn som gjør det mer verdig og vanlig å beholde enn å avlive!

   Grunnprinsippet i debatten er spørsmålet om syn og menneskeverdi hos fosteret. Mener man dette er en svulst så skjønner jeg man kan syns det er greit å fjerne. Men leser man anatomi og lærer om barnets utvikling fra befruktning vet man at det er et lite menneske med f.eks nervebaner og bankende hjerte allerede fra uke 4 / 5. Er man villig til å stille like mye opp for denne lille som oss andre fødte mennesker? Disse trenger faktisk ekstra mye støtte siden de som oftest avlives i sympati med et annet menneske (mor).

  • xpno 7. januar 2012, kl. 17:31

   Det er lett å si adopsjon er et alternativ, men babyen har vært i magen i 9 mnd og uansett hvordan følelser mor ha vav faren og måten man er blitt unnfanget på – så binder man seg til barnet i mer eller mindre grad. Å sette barnet til adopsjon kan være svært vanskelig.
   Har du beholdt eller adoptert ett barn som var resultat av voldtekt/incest ?

 76. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:15

  Til Met

  «Nei, det er det ikke. Kvinnens liv er mye mer verdt enn den celleklumpen hun bærer i seg. Derfor er det flott at vi har mulighet til å ta abort og at kvinnen står fritt til å bestemme over sin egen kropp!»

  Evoulusjonsmessig er den celleklumpen (som faktisk har utvilket flere organer inkludert hjerte) viktigere enn kvinnen. Fordi embryoet/fosteret blir førsteprioritet av næringsstoffer under graviditeten. Det er fakta, enten man liker det eller ikke. Etisk sett anser jeg dem forøvrig som like mye verdt.

  • met 7. januar 2012, kl. 12:40

   Da er vi sterkt uenig her og jeg er sannelig glad for at jeg bor i et land der det er lov med abort! For kun de færreste klarer å sette seg inn i hvor jævlig det må være å bli tvunget til å gjennomføre en uønsket graviditet – særlig etter en voldtekt, og ikke minst hvilke problemer disse kvinnene kan måtte oppleve ved at de må forholde seg til resultatet av denne handlingen resten av livet.
   Måtte fornuften fortsatt seire og abortmotstandere forbli i mindretall for evig!

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 12:57

    Det jeg ikke skjønner er hvorfor hver gang man forsøker å diskutere hva som er et liv eller ikke, så skal abortforkjemperne begynne å snakke om morens lidelser. Det er to vidt forskjellige aspekter ved debatten.

    Først må vi definere hva som er liv eller ikke. Blir vi ikke enige, så er det ingen vits å diskutere videre. Om vi blir enige, så kan vi begynne å diskutere morens lidelser.

    Og hvorfor du ønsker at abortmotstanderne skal være i mindretall generelt også (altså gravditeter uten voldtekter) er både beklagelig og avsporende.

 77. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:30

  Til filosofen

  «Ja, hva han egentlig sier er at voldtekt ikke er så ille, fordi “det finnes kvinner som har klart å stable et fullverdig liv på bena etterpå.” Montro om menn ville akseptert samme tøvete argumentet om de selv var blitt voldtatt: “Nei, gutt! Rett deg opp og ta deg sammen, det ligger ingen skam i drammen.”.»

  Ehh… nei, det sier han ikke. Det går ann å stable livet på beina på tross av en voldtekt, det er ikke ensbetydende med å si at voldtekt ikke er så ille. Siden du må ha det inn med teskje: Voldtekt er noe av det mest grusomme en kvinne kan oppleve, men noen kvinner klarer seg på tross av dette.

  Så gi f… i forsøke i bestemme hva har skrevet!!!

 78. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:41

  FInn jacobsen:

  «Nei, en tre mnd. gammel baby er levedyktig uten den spesifikke personen som er den biologiske moren, og både eldre og uføre trenger heller ikke sin biologiske mor.

  Du kan spørre alle de som ikke fikk valget å se hva de har å si til at enkelte Vil frata kvinner muligheten til å bestemme selv over egen kropp.»

  Nei, men det er avhengig av andre mennesker for å kunne overleve. Og det er det som er poenget.

  Kvinner har valget over sin egen kropp, så lenge de ikke er til fare for seg selv eller andre. Om jeg reiser på ferietur, og området blir rammet av en katastrofe slik at jeg ikke kommer meg hjem på lang, lang tid. Har jeg plikt til å lete etter overlevende blant omkomne, råtne maltrakterte lik, selv om det kanskje gir meg traumer for resten av livet? Eller kan jeg slenge meg i nærmeste hengekøye og si at det er min kropp, mitt liv. Tenk litt på det.

  • Finn Jacobsen 7. januar 2012, kl. 12:47

   Til ditt scenario så er valget ditt, og utelukkende ditt, og det er opp til DEG hva som er moralsk riktig for DEG, det er det debatten din ikke handler om, ingen kan pålegge deg å delta, og ingen bør kunne forby noen å ta abort. Igjen min moralske og filosofiske synspunkt på livet er at det begynner utenfor livmoren.

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 13:00

    Så det du sier er at man ikke er pliktig til å hjelpe andre mennesker når man har mulighet for hjelpe? Ok, da ønsker jeg ikke å diskutere mere med deg.

 79. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 11:57

  Til Ann-Kristin

  «Det ser ikke ut til at det å “pirke” i argumentene til dere abortmotstandere er gangbart. Du og dine likesinnede må få ha deres meninger, men vær så snill, begrens dere i valg av metaforer. Om man velger å avslutte et uønsket svangerskap er man ikke mordere. At vi har yttringsfrihet i landet fratar oss ikke for ansvaret for å velge våre yttringer med omhu.Er det noen av dere som i det hele tatt tenker på den tilleggsbelastningen det er for et volds/incestoffer å bli stemplet som morder fordi man sier nei takk til å bære frem et barn?
  La aldri det en selv mener er ens moralske norm være en påtvunget rettesnor for andre. Vi kaller oss et sivilisert samfunn, voldtekt/incest skulle ikke forekommet, men det gjør det. Skulle vi ikke heller bruke vår energi på å forhindre at noen kvinner/barn kom i den ulykkelige situasjonen at de på toppen av den udåd som i utgangspunktet var begått mot dem også skulle være nødt til å overveie en abort?
  Hva er det med dere som vil frata mennesker kontoll over egen kropp? Hva driver dere? Det er gjennom denne diskursen gjentagne ganger slått fast at et embroy IKKE er et et utviklet menneske, det er slått fast med henvisning til solid forskning at embroy IKKE har utviklet hjernekapasitet. Det er slått fast gjennom lovverket at kvinnen bestemmer over hva som skal skje med hennes kropp innenfor de første ukene av graviditeten.Og slik kan jeg fortsette, men det får være nok…..medmenneskelighet begynner med de levende, først og fremst.»

  Hva er det som er problemet egentlig? For å diskutere så må man bruke argumenter. Når motparten ikke forstår hva man mener, så må man bruke metaforer og eksempler. Det er ikke noe galt i det, det er helt vanlig innenfor en diskusjon. Personangrep er det derimot ikke.

  Det er ingen som har skrevet at et embryo er et ferdig utviklet menneske, men det er likefult et menneske. Selv en 13-åring er ikke ferdig utviklet som menneske, men 13-åringen er likefull et menneske. Og jo, det foregår hjerneaktivtet hos en embryo. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002398.htm
  Hva som er slått fast i lovverket fra før, er ikke et gyldig argument, fordi det er nettopp det vi diskuterer; hva som burde stå i lovverket eller ikek.

 80. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 12:04

  Hvorfor vil du at mennesker som vil redde både mor og barn, vondt? Det er også lett for deg å rise på hodet over hva som skjer i krigsherjede områder, når du ikke er der selv. Men jeg unner deg likevel å komme med din mening.

  Se hva Sunli Ruud skrev lengre opp i teksten. Hun har opplevd det.

  Veldig saklig innlegg av deg forresten, skulle ønske du brukte argumenter istedet.

  • xpno 7. januar 2012, kl. 17:48

   Du mener om et menneske redder både mor og foster er ikke personen ondt., Du kan ta ytterligheten at abortmotstandere prøver å redde både mor og foster – kan bidra til at både mors og fosterets liv går tapt . Det er desverre mange ofre som avslutter sine liv.etter voldtekt. Etter din oppfatning drepes det 2 stykker helt unødig ved non abort

 81. Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 12:17

  En kvinne som blir voldtatt er i utgangspunktet ødelagt psykisk for livet, man har ingen ide om hva dette kan gjøre med genetikken til det mennesket som utvikles i kroppen under disse forholdene. Det psykiske presset en slik tvungen frembæring har på kvinnen i tillegg til overgrepet kan jo være dråpen som sender henne totalt over kanten om dette ikke alt har skjedd…Til min hviten er psykisk tortur verre enn fysisk, og tortur er da noe de fleste opplyste religiøse grupper er i mot i uansett form, her virker man gå inn for psykisk tortur som i tilfeller kan ansees verre enn døden for potensielt 2 liv, moren som alltid vil minnes på om overgrepet eller leve i helvete etter og ha oppgitt ett barn etter fødsel og morsbånd er formet av svangerskapet, samt ett barn som etterhvert kan finne ut helheten og måtte eksistere med skyld og ødelagt psyke som aldri kan bedres…Vi bør alle huske at og leve ikke bare betyr at hjertet slår, men at man kan elske og nyte livet til nødvendig grad, og leve kun hat, skyld, sorg og depresjon er og dømmes til og leve døden ikke livet!! Avgjørelsen i saker som dette er opp til den enkelte kvinne siden vi alle er forskjellige!

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 12:26

   En voldtatt kvinne vil huske overgrepet hver bidige dag, enten det blir en graviditet ut av det eller ikke. Barnet kan ikke dømmes for det, og det er det faktisk mange voldtatte kvinner som har forstått. Livet deres er kanskje ødelagt, men de nekter å gi barnet skylden for det, fordi det forstår at voldteksmannen er den eneste som har skyld i noe som helst. Hør slike kvinners historier.

   • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 12:41

    Du virker tro at alle er produsert på samlebånd, det er mange kvinner som ellers kanskje ville blitt mødre senere, men som tok sitt liv av ren skjær skam for noe de ikke kunne klandres for, men som dette til tross ikke kunne repareres heller, synd DU ikke kan høre deres historie…

 82. Apple 7. januar 2012, kl. 12:21

  @ca.strømsnes jeg er enig med deg!:)

 83. 29bay 7. januar 2012, kl. 12:31

  Er eit menneske som ligger i respirator ikkje eit menneske siden det ikkje er levedyktig uten hjelp av ein maskin? Har mora til den personen rett til og drepe personen siden livet ville være lettere uten å ha ein person og passe på?
  Men debatten burde ikkje handle om dei få som faktisk blir gravide etter ein voldtekt, men alle dei andre som tar abort p.g.a dårleg prevansjon, karriere, økonomi og andre dårlegare grunner (rundt 16000 i året). 25% av nye nordmenn som kunne vokst opp til og tjene samfunnet og ha eit liv vert abortert bort og fratatt sjansen til eit liv! Det er dette som er det skumle med Norge! Eg håper at vi Nordmenn får opp øynene sine og verdsetter liv!

  • met 7. januar 2012, kl. 12:54

   Det er overhodet ikke skummelt med alle abortene i Norge. Det viser bare at vi har et samfunn basert på fornuft. Det er ikke fornuftig å la alle bli født. Det beste er å la kvinner få bestemme over innholdet i sin egen kropp og selv få bestemme om hun vil ta abort eller ikke. Husk at det som fremstår som en «dårlig grunn» for deg, kan være en livsviktig grunn for den det gjelder. Ja, vi har fått opp øynene og vi verdsetter liv – nemlig morens liv! Og morens rett til å bestemme over egen kropp. Kvinnens liv er mye mer verdt enn den celleklumpen hun bærer i seg.

 84. Marthe Skjølseth Conradi 7. januar 2012, kl. 12:44

  Flott innlegg, veldig godt skrevet.

 85. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 12:51

  Til Rune Østergren

  «Du virker tro at alle er produsert på samlebånd, det er mange kvinner som ellers kanskje ville blitt mødre senere, men som tok sitt liv av ren skjær skam for noe de ikke kunne klandres for, men som dette til tross ikke kunne repareres heller, synd DU ikke kan høre deres historie…»

  Jeg snakker kun om hva som er mulig. En kvinne bør kun ta abort, hvis det for all fremtid står om hennes mentale og fysiske liv. Kvinner som er istand til å takle graviditeten bør ikke ta abort. Det er forskjellen. Helsevesenet bør kobles inn, rådgive og veilede. Dermed er det ikke bare kvinnens valg, men også en del av samfunnet. Hvis samfunnet klarer å hjelpe henne gjennom graviditeten, så kunne jo ingenting vært bedre.

  • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 13:06

   Der er vi jo da synlig enige, jeg sier at valget må taes individuellt, og kan ikke generaliseres av regler utenom det faktiske tilfellet, men skal man tvinge kvinner som ønsker puste glemme og komme på bakken igjen, til og dele og gjenoppleve dette på en psykologsofa daglig dersom hun ikke vil?!…samfunnet har disse hjelpemiddlene nå basert på fri vilje og opplysningstjenester, og man kan ikke gå komunistisk til verks med overtramp av personers frihet på toppen etter slike opplevelser som voldtekt om dette ikke er den aktuelle kvinnes eget valg,..

   • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 13:13

    Nei ikke helt. Jeg mener fortsatt at kvinnen bør nektes av abort HVIS hun er istand til å ta vare på barnet under graviditeten. Etterpå er en annen debatt. Det er tross alt et menneskeliv det er snakk om. Man kan være uenig om hva et menneskelig er eller ikke. Men hvis jeg forteller at jeg mener at en embryo er et menneskeliv, så burde de ha forståelse hvorfor jeg mener det jeg gjør.

    Det store spørsmålet er: Ville abortforkjempere fortsatt godtatt abort HVIS de hadde ansett embryoen/fosterest som et menneske? Jeg tror mange ville ha det, men det kan de svare på selv.

 86. Lillepus 7. januar 2012, kl. 13:06

  For å si det sånn; jeg har aldri sett et eneste (mentalt sunt) kvinnfolk som har gått ut og sagt at kvinner skal tvinges til å gjennomføre en fødsel etter at hun har blitt voldtatt. Det er alltid menn. Finnes sikkert noen få sånne gærne damer, men de er stort sett fraværende i debatten ihvertfall. Men en del menn digger jo makt over kvinner, særlig om de kan si at det er Guds vilje, og dette er den ultimate makten. Det viser at blant unge sprengreligiøse idioter i KrF finnes det altså gutter/menn som mener at kvinner kun er til for mannens nytelse. De er pulehull og slaver for mannen samt fødemaskiner, intet mer. Fy faen. Islam er populært av samme grunn – det er en religion som gir mye makt til menn.

  Nei til religion, sier jeg bare. Og nei til menn med religiøs makt.

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 13:16

   Tell you what: Jeg er ateist og mener at følgende

   Kvinnen bør nektes av abort HVIS hun er istand til å ta vare på barnet under graviditeten. Etterpå er en annen debatt. Det er tross alt et menneskeliv det er snakk om. Man kan være uenig om hva et menneskelig er eller ikke. Men hvis jeg forteller at jeg mener at en embryo er et menneskeliv, så burde de ha forståelse hvorfor jeg mener det jeg gjør.

   Det store spørsmålet er: Ville abortforkjempere fortsatt godtatt abort HVIS de hadde ansett embryoen/fosterest som et menneske? Jeg tror mange ville ha det, men det kan de svare på selv.

   Lengre opp finner du faktisk noen kvinner som mener at fosteret ikke bør dømmes for hva voldtektsmannen har gjort.

   • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 13:25

    Dersom du utvikler testikkelkreft, ønsker jeg du skal nektes operasjon for og redde ditt eget liv siden du ved operasjon sørger for at fremtidige barn blir tatt av dage….!…Virker dette rettferdig?…en sædcelle er like mye for liv og anse som en nylig formet celleklump som ikke har andre ferdigheter enn celledeling, en egenskap selv en kreftsvulst deler uten klassifiseringen «liv»…

  • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 13:17

   Tror nok flertallet av menn fortrenger at kvinnen har den mest avanserte biologi og er den som bærer frem liv mens vi menn kun er dørvakta…I de fleste saker i hverdagsliv må jo menn spørre fruen før enhver avgjørelse taes, slik at det er nok underliggende akseptert av flertallet hvem som er den egentlige sjefen…

 87. Lillepus 7. januar 2012, kl. 13:16

  Ellers, abort-motstander; vet du hvorfor abortgrensen er satt til tolv uker? Det er fordi at det først er da sentralnervesystemet er utviklet. Man kan ikke snakke om noen bevissthet uten sentralnervesystem, ei heller personlighet eller sjel. Det er bare en masse med potensiale for liv.

  Det kan ikke eksistere noen rettferdighet med absolutte lover.

  Å si at det kategorisk er feil å ta abort fordi det ufødte liv alltid har fortrinn foran det fødte liv (som i seg selv er absurd) blir en absolutt lov der individuelle hensyn ikke tas. Og hvem er du til å sette deg til doms over disse kvinnene, du som helt klart ikke selv er kvinne? Selv om du hører historien deres – hvordan kan du noensinne virkelig forstå deres grunner til å ta abort? Er det da du som skal dømme? Og hvis ikke du – hvem? Hvem skal gis den rettigheten/makten?

  Hvis du er abortmotstander av religiøse årsaker; er det ikke slik at du ikke skal dømme, for bare Gud kan gjøre det? Det som gjør meg sinna er at folk som deg ikke bare digger å dømme, men finner den ene årsaken etter den andre for å gjøre det. Abortmotstandere er som regel både imot skilsmisse, alenemødre og sex utenfor ekteskap, alt på samme tid. Og de dømmer kun kvinnen. Aldri mannen. Det er aldri snakk om noen takknemlighet overfor kvinnen som ALLTID er de som blir sittende igjen med ansvaret og skammen dere elsker å påføre henne. Mannen kan jo bare stikke av. Og gjør ofte nettopp det.

  • abort-motstander 7. januar 2012, kl. 13:31

   Sjel? Skal du begynne å blande inn det, så får du heller gå inn på et religiøst forum. Livet starter allerede etter at egg- og sædcelle smelter sammen. Allerede før 12 uker kan ungen begynne å sutte på tommelen. Før den tid igjen har barnet kanskje ikke bevissthet, men hva så? Det er har heller ikke alle som er i koma. Selv når du er i visse søvnstadier er du bare en masse, som potensielt kan våkne igjen, men du er uten bevissthet. At noe ikke er ferdigutviklet betyr ikke at det ikke er der. En tenåring er heller ikke ferdigutviklet hverken mentalt eller fysisk.

   Har jeg påstått at barnet har et fortrinn foran kvinnen? Nei, det har jeg ikke. Så slutt å lyve! Jeg likestiller dem etisk sett. Evolusjonsmessig sett, så stiller naturen ungen over kvinnen, men det er ikke noe jeg kan forandre på, selv om jeg gjerne skulle det. JEG HAR HELLER IKKE SAGT AT JEG SKAL BESTEMME OM DEN ENKELTE KVINNE SKAL TA ABORT! Det jeg imidlertid har skrevet er at helsevesenet og ingen andre, må avgjøre dette etter først å undersøkt kvinnens fysiske og mentale tilstand. Hvis er istand til å gjennomføre svangerskapet, så bør abort unngås, selv om kvinnen ikke ønsker barnet. Det er forskjell på å ikke være istand til noe mentalt og ikke ønske noe. Noen mennesker ønsker ikke å jobbe, selv om de er mentalt og fysisk istand til det, for å bruke et eksempel.

   Og du er ganske fordomsfull når det gjelder abortmotsand:

   Jeg unner alle å ta skillsmisse hvis de ønsker det, jeg er ikke religiøs, jeg er for sex utenfor ekteskapet, jeg dømmer både menn og kvinner og jeg er taknemmelig overfor kvinner som tar vare på barn, og jeg stikker ikke av etter å ha gjort en kvinne gravid.

   • xpno 7. januar 2012, kl. 18:10

    Du vil tilbake til det gamle nemdsystemet hvor man avslår det meste for kvinnen i gata men har du status så får du abort så det suser. Det systemet er intet å trakte etter – spør genrasjonen som måtte stille i nemda og fikk nei – så ble det strikkepinner som ble abortmetode.

   • Carol 7. januar 2012, kl. 22:41

    Abort-motsrander: Det viker litt på meg som om du ikke har det klart for deg hva en kvinne faktisk må gå gjennom når hun er gravid. Selv om en kvinne er i fysisk og mental stand til å bære frem et barn, er det en slags form for psykisk tortur å tvinge en kvinne til å gjøre det.
    Jeg kan ikke engang forestille meg hvor forbannet, oppgitt og deprimert jeg hadde vært hvis jeg hadde blitt tvunget til å se magen min vokse, tvunget til strekkmerker og bekkenløsning, tvunget til ødelagte venner og opphopning av vann i kroppen. Selv om folk blir født hvert minutt, så er det ingen enkel oppgave! Man kan skrive hele bøker om hva som kan gå galt med en kvinnes kropp under graviditet og fødsler. I utviklingsland er fødsel og graviditet nr 1 grunn til at kvinner dør.

    Selv om de fleste kvinner er født med en evne til å gå gravide og føde barn, betyr det ikke at alle burde det, og da snakker jeg ikke bare om psykologiske og helsemessige grunner.

    Å nekte selvbestemt abort viser en slags mentalitet om at kvinner egentlig ikke vet hva som er best for dem selv, at vi alle innerst er like at man da kan på forhånd vite hvordan vi vil reagere på å være gravide og føde. Det er et overtramp mot individet.

 88. ungdomsperioden 7. januar 2012, kl. 13:29

  Veldig bra skrevet! Du har et godt poeng!

 89. abort-motstander 7. januar 2012, kl. 13:35

  Til Rune Østergren

  «Dersom du utvikler testikkelkreft, ønsker jeg du skal nektes operasjon for og redde ditt eget liv siden du ved operasjon sørger for at fremtidige barn blir tatt av dage….!…Virker dette rettferdig?…en sædcelle er like mye for liv og anse som en nylig formet celleklump som ikke har andre ferdigheter enn celledeling, en egenskap selv en kreftsvulst deler uten klassifiseringen “liv”…»

  Rune da… nå var du saklig i debatten så langt også kommer du med dette. En sædcelle er ikke et nytt liv, men del av mitt eget. En sædcelle kombinert med en eggcelle er derimot et nytt liv, et nytt DNA.

  • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 14:45

   Mitt poeng var at hva man måtte mene om hva som er klassifisert som liv og når man skal pålegge det klassifiseringen liv er individuelt så lenge man ikke kan vise til faktisk hviten.
   En kvinne ER ett liv, og dersom man finner en kvinnes liv verdt like mye som et annet kan man da ikke la en en person påtvinge skade og svangerskap, atter en annen avgjøre hva som skjer videre med situasjonen i etterkant siden dette ikke kan anses som annet enn total manglende respekt for ett liv over ett annet, om man da kunne klassifisere celleklumpen sikkert som liv…Kvinnen er da ett selvstendig levende vesen, ikke en inkubator?!…hva om dette gjaldt en mindreårig jente?? skulle hun påtvinges svangerskap og morskap?!

 90. Mari V 7. januar 2012, kl. 14:11

  Godt skrevet! Ble selv sjokkert da jeg hørte forslaget. Heldig vis har Hareide gått ut og sagt at dette ikke er KRF sentralt sin holding. Men viktig å reagere når sånne forslag blir fremmet.

  Takk!

 91. Julien Brightside 7. januar 2012, kl. 14:34

  Må si meg enig med blogger.

  Er det rett å kreve at noens sitt liv skal forverres bare for å bringe et ufullverdig liv til verden?

 92. Tysse 7. januar 2012, kl. 14:41

  Salmenes bok 139, 13-16

  13 For du har skapt mine nyrer,
  du har vevd meg i mors liv.

  14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
  Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

  15 Knoklene mine var ikke skjult for deg
  da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.

  16 Dine øyne så meg da jeg var et foster.
  Alle dager er skrevet opp i din bok,
  de fikk form før én av dem var kommet.

  • Rune Østergren 7. januar 2012, kl. 15:32

   Akkurat….Her kan man trekke sluttningen at det var «guds» ønske at noen skal voldtaes gitt at dagene var «skrevet» før de kom…..
   Dersom man skal blande gud inn i dette, kan man si han skapte oss med fri vilje og valg og som vi ellers er, la derfor enhver ta de valg gitt dem rådighet over uten innblanding fra andre i samme situasjon som ikke kan hevde gudestatus….god jul…

 93. Mie 7. januar 2012, kl. 16:29

  Jeg ser du har fått alt ifra flotte til forferdelige kommentarer her, men jeg vil bare si at innlegget ditt er fantastisk. Jeg har selv blitt voldtatt, både som 13- og 14-åring, og jeg trodde jeg var gravid begge gangene. De tankene man går rundt med (som man ikke alltid kan dele med andre, nei) er helt for jævlige, og det at man skal leve med disse tankene og traumene som hjemsøker deg (ofte daglig) er NOK – man skal ikke måtte behøve å bringe frem og ta vare på voldtektsmannens barn i tillegg til det. Jeg var heldigvis ikke gravid noen av gangene, men om det hadde gått andre veien, hva skulle jeg da som 13 åring ha gjort om jeg ikke hadde fått «lov» til å ta abort? Jeg hadde antagelig tatt livet av meg selv, for jeg hadde ikke vært sterk nok til det, for som sagt tidligere: bare det å bli voldtatt er NOK, man sliter NOK i ettertid, så jeg synes virkelig ikke at noen som ikke har opplevd det selv skal få lov til å uttale seg om det i det hele tatt – med mindre de er på vår side.
  Jeg er nå 16 år, og fortsatt gjør alt vondt, fortsatt er alt utrolig skjørt og vanskelig, men man vet man må overleve. Jeg sier bare at jeg ikke vet hvor jeg hadde vært i dag om jeg hadde blitt gravid og ikke hadde fått lov til å tatt abort, for da hadde jeg mest sannsynlig drept to liv i stedet for det ene, men hvem vet, kanskje det hadde gjort dere som er imot abort lykkeligere? Hadde dere kanskje blitt gladere av å vite at DERE som vil fjerne abort i alle tilfeller har vært årsaken til at to liv ble borte i stedet for ett? Tenk litt over det, du.

  TUSEN TAKK for at du skrev om dette, jeg håper virkelig folk kan sette seg LITT mer inn i andres situasjon før de uttaler seg om voldtekt og abort i seg selv, for det er utenkelig, skamfullt, smertefullt og jævlig, og INGEN skal være nødt til å gå igjennom noe slikt, INGEN.

 94. Per Arne 7. januar 2012, kl. 16:30

  Det burde nesten vært påbudt med abort etter voldtekt.
  Det å fjerne voldtekt som en måte å videreføre genene på
  ser jeg på som ganske selvfølgelig for et sivilisert samfunn.
  Iallefall det jeg legger i sivilisert.

  Sier NESTEN påbudt, da jeg er prinsippielt imot tvang.
  Og jeg er spesielt imot at man skal tvinge sine egne idealer på andre.

  Så de KVINNENE som mener slikt er drap, må om de absolutt ønsker det
  få lov til å bære frem resultatet av en slik voldtekt,

  Men det burde oppfordres til abort i slike tilfeller.

  Barnet i seg selv er kun et potensielt barn, omtrent like mye som etthvert
  egg. Det er da ikke drap hver gang et egg går ubefruktet «til spille» ?

  Voldtekt VIL desverre fortsette å eksistere igjennom menneskets fremtid,
  så lenge det medbærer reproduksjon.

 95. Thomas 7. januar 2012, kl. 17:00

  Syns at hvis en kvinne blir voldtatt, så burde hu ha retten til å ta abort. Jeg syns da at «late term» abortter er da helt sykt å burde forbys uansett. Syns heller ikke abort burde bli misbrukt av enslige jenter og par som ikke klarer og bruke kondomer osv.

 96. renate 7. januar 2012, kl. 17:28

  kjempeinnlegg. Og kunne ikke vært mer enig. WOW- også skriver du levende om tema som opptar meg, som åpner øynene mine. Thanks. Linker til deg fra bloggen min på bra-blogg-lista-mi- http://www.thegrandproject.blogspot.com/2011/12/day-196-gode-blogger-link-up.html

  så vet du det! Gleder meg til å følge deg videre
  mvh renate

 97. Munich Machine (@munichmachine59) 7. januar 2012, kl. 17:44

  Voldtekt skulle vært sidestilt med drap. Hvorfor?, fordi all livsglede, tillit, verdighet og fremtidstro blir tatt fra deg. Du er som et skall av frykt og er uendelig tom innvendig, selvskading og selvmordstanker er hverdagskost. Bare tanker om ytterdøra og hva som finnes utenfor, gjør kroppen matt men spenner nervesystemets strenger til bristepunktet.

  Hvis du i tillegg må bære frem overgriperens barn, vil alt forsterkes mangfoldig. Da vil vi i stedet for å senke aborttallene og få ønsket religiøs god statistikk, øke selvmordsstatestikken på voksne, unge og andre med et utviklet familieliv og vennskapsbase som da blir rammet på en drastisk måte.

  Vi har sett gjennom uttalige mediaoppslag at det skorter på resurser i psykiatrien, så skal vi da tilføre en hel ny gruppe av trengende på et allerede nesten utslått system? Det er så mange som er i behov av hjelp, men som stopper opp i systemet.

  Hva er da det mest riktige valget, når vi kjenner Grunnlovens paragrafer om et verdig liv. Selvbestemt abort er faktisk en menneskerett i dag, fordi kvinnens kropp er hennes egen. Hva hun gjør med denne i et demokrati, blir da hennes valg.

  Et verdig liv er og skal være basis for lovhjemler og forfatninger. Det er ikke alltid dette stemmer, men i dette tilfellet må man ha den dypsindige respekt for enkeltindividets rettigheter.

 98. met 7. januar 2012, kl. 17:59

  Svar til abort-motstander:

  «Ja, du fikk en slik oppførsel tilbake fra meg, når du begynner om å snakke om drap på millioner av mennesker. Les hva du selv skrev først, så forstår hvorfor du fikk en slikt svar tilbake.»

  Nå får du jaggu rulle inn!!! Jeg har ikke snakket om drap på millioner av mennesker, den tolkningen skyldes en feilkobling i huet ditt og kun det.
  Abort er ikke drap, samme hvordan du vrir og vender på det. Det er det heller ikke i henhold til loven.

  «Du er fortsatt tilknyttet en “navlestreng” I samfunnet må folk jobbe for at du får mat, strøm, husly, veiforbindelser osv. osv. Og andre er avhenge av dem på samme måten.»

  Nei, dette er IKKE noen navlestreng! Dessuten er man ikke nødvendigvis avhengig av andre.

  «Det merkelige er at de du kaller uselvstendige, mener du bare kan drepes. Bare fordi det er navlestreng i mellom. Da regner jeg med at du er for abort etter 12 uke også. Hva med 8 månender, er det også ok for deg? Hva med mennesker som får intravinøst, kan vi ta livet av dem?»

  Det er IKKE drap å fjerne et foster! Det er det heller ikke i følge loven, da det er lov å fjerne foster men ikke lov å drepe mennesker. Mennesker er de som alt er født og har kuttet navlestrengen til moren sin. Foster er de som er inne i moren sin og er avhengig av morens kropp. Å dra inn mennesker som får intravenøst er en avsporing, men ikke uventet fra en abortmotstander som ikke forstår forskjellen på et foster som befinner seg i livmoren og et menneske som befinner seg utenfor livmoren.

  «Å stagnere befolkningen på kan vi ikke gjøre ved mord, men det må gjøres ved å gi fattige mere ressruser slik at de ikke trenger å lage så mange barn, samt at de får bedre tilgang til prevensjon.»

  Igjen snakker du om mord, drap osv. Det kan aldri bli verken mord eller drap å fjerne et foster!!! Om det skulle vært mord, da er det også mord å fjerne kreftsvulster. Svulster er jo også liv, hvis vi skal følge din tankegang.
  Jeg synes det er svært merkelig at du er imot abort, men for prevensjon. Det henger ikke på greip. For hva er det prevensjon gjør? Hindrer graviditet, ikke sant? Om du er så for at alle skal fødes, hvorfor er du så for prevensjon? Da burde du jo vært imot.

  ***********

  «Det jeg ikke skjønner er hvorfor hver gang man forsøker å diskutere hva som er et liv eller ikke, så skal abortforkjemperne begynne å snakke om morens lidelser. Det er to vidt forskjellige aspekter ved debatten.»

  Nei, det er det ikke.

  «Først må vi definere hva som er liv eller ikke. Blir vi ikke enige, så er det ingen vits å diskutere videre. Om vi blir enige, så kan vi begynne å diskutere morens lidelser.»

  Det er definert godt nok i abortloven.

  «Og hvorfor du ønsker at abortmotstanderne skal være i mindretall generelt også (altså gravditeter uten voldtekter) er både beklagelig og avsporende.»

  Jeg må ha lov til å uttrykke glede over at vi bor i et land der abortmotstanderne har blitt slått såpass ettertrykkelig ned i støvlene, at vi har lov til å ta abort. Vil man se hvordan det går med kvinnene i samfunn der abortmotstanderne har fått bestemme, er det nok å se til f.eks. Irland, når det gjelder hvor jævlig mange kvinner har det om de har blitt uønsket gravide. Det er ikke for ingenting at irske kvinner drar utenlands og får utført aborter der.

 99. K. Maria 7. januar 2012, kl. 18:30

  Kjempe bra innlegg!! Jeg er helt enig med deg! Jeg syntes egentlig det er helt utrolig at folk i det hele tatt kan foreslå at voldtatte kvinner ikke bør ha muligheten til å velge abort. Som jeg ser at noen andre har kommentert på, så tror jeg også «abort-debatten» hadde vært litt anderledes om både menn og kvinner kunne føde barn..

  Jeg er selv kristen, og blir oppgitt og flau når jeg ser hvordan enkelte «fellow-christians» kan være så trangsynte. Jeg syntes ikke at abort bør brukes som «prevansjon», og det tror jeg også mange ikke-religiøse mennesker kan være enige i. Men det ER altså kvinnens kropp, og det får være opp til hver enkelt å ta beslutningen og konsekvenser, ikke et statlig lovverk.

 100. Thea 7. januar 2012, kl. 18:57

  Unnskyld meg!.
  Jag har selv vært igjennom denne uretten og det siste man trenger er ett barn utad en voldtekt og i mitt tilfelle når det er incest som hele tiden påminner deg om hva som har skjedd, som vinger tilbake skammen og alt det vonde som har skjedd. Hvor godt ville barnet hatt det om det hadde en mor som ikke en gang kunne sett eller tatt på det uten og vise forakt og hat til ungen?. Tenk dere om før dere uttaler dere om ting dere ikke har peiling på, og la heller oss som har vært der eller er der fortelle hvordan det burde være!.!!

 101. I mot abort 7. januar 2012, kl. 19:24

  Jeg mener at Gud kan snu det onde (voldtekten)til det gode, det er hans ord. Barn er en velsignelse fra Herren.Når man tenker på gener å sånn,er alle mennesker mennesker født som syndere og er tilbøyelig for onde handlinger og trenger å bli født på ny for å få del i det gudommerlige.Den nye fødsel handler ikke om å bli født av mennesker vilje men av Guds egen rådslutning.

  • met 7. januar 2012, kl. 21:15

   Noen gud kan ikke gjøre noe som helst, da det ikke finnes noen gud. Og mennesker er ikke født som syndere, det er bare noe dere kristne tror. Mennesker er født med «blanke ark», verken som syndere eller annet. Intet menneske blir født ferdig troende, eller onde. Å blande religion inn i spørsmål om abort blir fullstendig feil, da det ikke finnes et eneste bittelite fnugg av bevis for at noen gud eksisterer eller noensinne skulle ha eksistert. Derfor kan man ikke legge bibelen eller andre såkalte «hellige» bøker til grunn for slike avgjørelser. Her må kun menneskelig klokskap og fornuft avgjøre, og det må være fullstendig opp til den enkelte gravide kvinne å avgjøre om hun skal ta abort eller ikke. Ingen andre har rett til å blande seg opp i hennes avgjørelse. Aller minst religiøse som med sine «hellige» bøker i hånd, helst vil tvinge de som har blitt uønsket gravide til å føde et barn de ikke vil ha, og måtte leve et liv som kan bli ekstremt problemfylt både fysisk og psykisk som følge av det.

 102. tala 7. januar 2012, kl. 19:26

  «Hva har det med saken å gjøre om jeg har vært gravid eller ikke å gjøre? Jeg bor heller ikke i Uganda, og kjenner ikke kulturen der. Men jeg kan likevel gjøre opp mening om at et drap gjort der nede er galt. Bare fordi at du har vært gravid, så kan du ikke snakke på vegne av flere millioner andre gravide kvinner av den grunn.»

  hva det har med saken å gjøre? jeg hevder at siden jeg har sett ett abortert embry, gått gjennom en abort, og gått gjennom en full graviditet og en fødsel vet jeg jæskla mye mer om dette temaet enn du noen gang kan komme i nærheten av å forstå. jeg vet hvilket dilemma det var for meg å velge å ta en abort. jeg har kjent frykten og usikkerheten på kroppen OG jeg har kjent fredfyltheten når avgjørelsen var tatt og jeg visste at jeg hadde tatt det rette valget for meg. jeg har kjent ett barn vokse inni kroppen min, jeg har båret henne i 9 måneder og elsket henne hver eneste dag den tiden. jeg fødte henne og ammet henne og jeg vet hvilket bånd som skapes mellom en mor og ett barn. ett bånd du snakker om å bryte som om det var ett lite hårstrå som skulle nappes ut… jeg VET fordi jeg har opplevd. du synser og tror du.

  «Og likevel vil du at jeg skal sende deg en link? Du tror jo ikke på den uansett.»

  det vil si at disse linkene vil falle under kategorien nettpropaganda? enough said….

  «Jeg vet ikke helt hvor du vil hen her, men allerede før 10 uker, er hjerne utviklet hos foster.»

  sentralnervesystemet utvikles i svangerskapets uke 12 (abortgrensen)

  «Religion? For det første er jeg ateist, og er enig i at religion ikke bør være i en lov. For det andre, så kommer det neste du skriver mye ann på hva kvinnen bygger sin fornutt på.»

  du brakte religion og lov inn i det hele ved å si at irlands abortlov grunner i religion. jeg spør om hvilken forskjell det gjør hva en lov grunner i når resultatet er det samme?

  «Hva vet du om det? Jeg har selv venninner som har tatt abort og kvinner som ikke har tatt abort. Fordomsfullheten lenge leve. Det finnes mange kvinner som er mot abort også, uten at de er religiøse…. så det mannsjåvinist-argumentet ditt kan du spare deg for.»

  jeg kjenner også mange som har tatt abort og som ikke har tatt abort. ingen av dem har tatt avgjørelsen ved ett cafebord. den kommentaren VAR mannsjåvinistisk i mine øyne, og det kommer den til å fortsette å være samme hvor hardt du ror og padler.

  «Ja, det er jeg klar over. Du er klar over at jeg har rett til å si min mening, at jeg rett til å være uenig med deg? Du er klar over at jeg ikke nekter deg noe som helst?»

  du ønsker å nekte meg å bestemme over min egen kropp. du har rett til din mening, og jeg har rett til min.

  «Trist og beklagelig. Da bør du anmelde fyren. Men det er fortsatt ikke barnet feil, uansett hvordan du vrir og vender på det.»

  hvilket barn? jeg aborterte ett embryo, med potensiale til å bli ett mennske.

  «Ja, da gjorde hun riktig. Hun gjorde alt hun kunne for å finne ut om du var godt nok informert. At du likevel gjennomførte aborten er trist, og jeg anser deg som en morder, dersom du forsto at barnet var et liv. Om du ikke forsto det, så anser jeg deg bare som uvitende.»

  jeg anser deg som en bedrevitende liten overachiever, men sånn er jeg bare.

  siden du mener liv begynner ved unnfangelse, hvordan stiller du deg til prevansjon? de fleste typer prevansjon forhindrer ikke befruktning, men heller hindrer det befruktede egget å feste seg til livmorveggen?

  «Og da skulle du anmeldt ham, reist fra ham og overlatt barnet til helsevesenet når det ble født.»

  hehehehe…. rart hvor lett du får det til å høres ut? ta en tur i parken, anmeld en psykopat som har deg tråkket så langt under støvlehælen at du tror du er uten egenverdi, reis fra alt og alle du kjenner i 9 måneder for å holde graviditeten skjult for barnets far (som også må skrive under på adopsjonspapierne….) og klar deg selv gjennom tiden etter voldtekt, undertrykkelse og graviditet…. å ja, og så sender du barnet ut av fødestua i armene på en fremmed (som for øvrig må kontakte barnets far som garantert ikke har skrevet under på adopsjonspapirene enda….)

  «Ja, jeg har evnen til det. En voksen kvinne har nok mere kompliserte tanker enn en embryo, men kompliserte tanker er ikke mere eller mindre verdt enn mere primitive.»

  Hvorfor er det så vanskelig å forstå at jeg vil at man skal finne en løsning for BÅDE vil moren og barnet? Kall meg gjerne naiv om du vil, men ikke kall meg uempatisk, når jeg vil at både moren og barnet skal leve. Det er det vi bør diskutere, hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Så vær så vennlig å slutt med personangrepene mot meg, når jeg vil begge parter det beste.

  din holdning til at en kvinne som er voldtatt bør kunne tvinges til å bære barnet gjennom 9 måneder og så la myndighetene ta over ansvaret for barnet sier meg at du jaffal ikke er særlig innstilt på min måte og tenke på og mitt følelsesliv….

  dette er ikke ett personangrep mot deg, det er uenighet med dine meninger. du som person er meg ravende likegyldig. det at du ønsker å bruke kroppen min som en rugemaskin mot min vilje, det får hårene til å reise seg på ryggen min.

  jeg har full respekt for ditt syn pa at livet begynner ved unnfangelse, samme hva du grunner ditt syn i (vitenskap eller religion) og derfor vil jeg aldri tvinge deg til å ta en abort. heller vil jeg aldri tvinge deg til å utføre en abort på noen. du har alle rettigheter til å tro og mene det du ønsker MEN jeg vil gjerne at MIN tro og mine meninger respekteres i gjengjeld.

 103. Milli 7. januar 2012, kl. 19:48

  Voldtatt eller ikke!
  Det er IKKE barnets feil, som er i magen din, babyen er en del av DEG og remember? eller voldteks offeret? Dine gener, ditt blod og kjøtt. Hva har barna gjort galt ?? Synes man skal ta det imot uansett.

  • cheeer 8. januar 2012, kl. 02:08

   Så hvis en 10 – åring blir voldtatt og gravid som følger av det, skal hun da tvinges til å bære fram ett annet barn i en kropp som verken er fysisk eller psykisk klar for oppgaven fordi «man burde ta det imot uansett»?

 104. Synnøve 7. januar 2012, kl. 19:51

  Vil først si at du har skrevt en veldig fin og utfyllende tekst her og har tatt opp et veldig viktig tema:) Stå på videre!!

  Jeg har selv tatt abort, er noen år siden nå. Men på det tidspunktet var jeg sammen med en (som så fint skrevet lenger oppe av Tala) som ikke var så snill mot meg.
  Ble gravid som 17-åring og måtte plutselig ta et vanskelig valg. Beholdt jeg barnet, ville jeg alltid ha et bånd til dette monsteret av en far.
  Adopsjon? for det første hadde det ikke vært mulig pga faren, som ville ha barnet dersom det ble en gutt.
  Hadde det alikavel blitt adopsjon, så kunne dette barnet komme tilbake som 18-åring og ha lyst å bli kjent me foreldrene sine…
  For meg var eneste utvei abort, jeg ville ikke ha dette som vokste inni meg.

  Har hørt at mange får morsfølelse når de ser ultralyd, fikk se ultralyd av embryoet i uke 7, som var to dager før aborten, men følte ingenting av kjærlighet til den lille klompen. Dette hørest sikkert hjerterått ut, men får så være.
  Hadde god oppfølging etter aborten og hadde mindre depresjoner, dette ble jeg forklart på forhånd at var vanlig og gikk heldigvis for over.

  Det å velge å ta abort, er en sår og tøff avgjørelse, nettopp fordi du vet at dette kan utvikle seg til et barn. Derfor skal en ikke dømme jenter/damer som har valgt dette. For somregel, har de gått gjennom et helvete for å komme frem til avgjørelsen.

 105. met 7. januar 2012, kl. 21:29

  Den videoen er bare kristenpropaganda a la Knudsen og Nessa. Det foregår stort sett så mye juks ved slike propagandafilmer, så de bør ikke tas på alvor.

 106. HM 7. januar 2012, kl. 21:34

  Vanskelig tema dette. Selv mener jeg abort er svært problematisk, og i en ideell verden ville jeg ikke ha gjennomført det selv. Men jeg kan altså ikke absolutt utelukke det. Jeg vet for det første ingenting om hvordan det er å ha blitt voldtatt, ei heller hvordan det oppleves når voldtekten attpåtil resulterer i graviditet. Jeg er imidlertid kvinne, og også mor (hvis det skulle ha relevans for noen), og berøres dermed av debatten.
  Jeg har stor respekt for det livet som kan spire i kvinnen, og jeg har også stor respekt for det voksne, selvstendige individ som har rett til å ta egne valg.
  I en ideell verden ville ikke dette ha vært noe tema, voldtekt ville for eks aldri ha forekommet, menneskene ville ikke tatt gale valg i livet og ingen hadde måttet ta eventuell skade av andres valg og handlinger. Men vi lever i den virkelige verden, hvor disse tingene faktisk skjer. Det sier seg selv at det vanskelig vil la seg gjøre å etablere absolutte prinsipper for riktig og galt, som gjelder til enhver tid og i alle tilfeller. Dette ser vi for eks også i rettssystemet vårt, man har lover og så rettspraksis, altså lovanvendelse. Ulike hensyn, for eks menneskelige faktorer, gir ulike tolkninger av disse lovene.
  Det er på èn måte synd at denne Krf-spiren presenterer sitt synspunkt på en så bombastisk måte som han gjør, der folk som konsekvens inntar svært polariserte posisjoner i en videre debatt. På den annen side kan det likevel være nyttig mtp å få synliggjort ulike synspunkter og evt ta et oppgjør med de fordommer (og evt manglende kunnskaper) som eksisterer.

  Jeg merker meg at vurdering av for eller mot mye baserer seg på oppfatninger omkring det man regner som «liv» eller det man definerer som et fullverdig «menneske». Nå har det seg slik at hverken vitenskapen eller biologien har klart å komme opp med noen endelig definisjon og bestemmelse av «liv». Med andre ord er dette svært vanskelige spørsmål. Biologien sies å være studiet av liv, men en klar og entydig definisjon er vanskelig da det jo finnes mange ulike livsformer på jorden. Man opererer istedet men en rimelig bred definisjon som forutsetter en rekke ulike karakteristikker. Jeg skal imidlertid ikke trekke flisespikkeriet lengre enn dette, og går utifra at det her er snakk om når man kan regnes som «menneske», som individ med rettigheter. Ifølge abortloven har man rett til liv fra tolvte svangerskapsuke, men spesielle omstendigheter kan muliggjøre abort også senere enn dette. Man har ikke kommet til enighet om når et foster kan anses som fullverdig menneske hverken medisinsk, teologisk eller filosofisk. Noen mener dette gjelder fra unnfangelsesøyeblikket, da det befruktede egget allerede fra dette tidspunktet begynner å dele seg og dermed starter sin egen livsprosess. Her har man også nevnt som argument mot abort at man selv etter noen uker ser nerveakitvitet i hjernen på fosteret, og at det dermed både «tenker og føler». Spørsmålet er vel heller om man her kan regne med at det eksiterer noen bevissthet hos fosteret, og da i en form som er tilstrekkelig for å definere det som en person eller et individ. Man kan like gjerne se på dette som fullstendig preprogrammerte og automatiske biologiske reflekser, og et ungt foster som suger på tommeltotten kan riktignok gjøre inntrykk og virke rørende, men er altså en livsviktig refleks som også sees hos dyrefostre (ikke at det av den grunn ikke skal kunne verdsettes).

  Det er kanskje ikke så rart at abortmostandere ofte oppfattes som kristenfundamentalister, da det historisk sett har vært de kristenkonservative som har talt imot selvbestemt abort. Så kan man spørre seg om dette skyldes at kristne generelt er mer moralske mennesker, eller om det egentlig ligger andre oppfatninger til grunn. Den katolske kirke er kjent for å ha det mest konservative synet på abort, der selv abort på bakgrunn av fare for mors liv anses som moralsk forkastelig. Det er jo interessant at den katolske kirke (og forøvrig også andre trosretninger) også historisk har stått inne for et svært negativt kvinnesyn (jeg tenker blant annet på et straffaspekt ift kvinner og lidelse, Eva forledet jo Adam inn i synden og måtte straffes for det jfr. 1.Mosebok: «Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap: med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.»). Det blir liksom greit at kvinnen lider, hun forårsaket jo Syndefallet!
  Hvis man videre undersøker litt historisk rundt abortlovgivning så ser man at man i Frankrike på 1930-tallet innførte forbud mot abort pga av fødselsunderskudd, men man benyttet seg typisk av ulike moralske argumenter for å påvirke folks oppfatninger. Også i Tyskland i 1943 innførte man dødsstraff for abort på bakgrunn av enormt fødselsunderskudd. Slik kan det se ut som at både religiøs dogmatikk og sosialpolitikk til ulike tider har kamuflert seg som «moral».

  Som jeg nevnte innledningsvis har jeg respekt for argumenter fra begge leire i debatten, men jeg reagerer på kamuflerte argumenter av typen over. Jeg mistenker at man i noen tilfeller av abortmotstand er mer opptatt av å undertrykke og innskrenke kvinnens valg- og bevegelsesfrihet (et kvinnesyn med forankring i en historisk bevissthet) enn å beskytte det ufødte liv. Dessverre. Jeg registrerer forøvrig at det ble lagt ut et videoklipp av en senabort, og at enkelte som hevder å ha både mors og barns beste i tankene ikke tilstrekkelig evner å balansere sitt argument slik at dette i det minste virker litt troverdig. For hvor er de følelsesladde fremstillingene av kvinnenes lidelser? Noterer meg videre at man samtidig tydelig avdramatiserer mulige komplikasjoner og senvirkninger hos voldtektsofferet, og til og med slenger på en usaklig sammenligning med kvinner som voldtas i krig i Kongo osv, for se; «de klarer seg jo!» Har man vært i Kongo selv og sett hvordan disse kvinnene har det? Det er ikke uten grunn at man anvender voldtekt som våpen i krig, da det virker totalt demoraliserende og nedbrytende på befolkningen, og da mange kvinner i tillegg bærer frem barn som resultat av ugjerningene rammes de i flere generasjoner. At vi lever enklere liv her i Norge medfører ikke at voldtekt som resulterer i graviditet er et mindre alvorlig problem her, eller at det gjør mindre skade på psyken hos offeret. Når man i en enkel setning foreslår hjelp av Nav og psykologtimer for offeret vitner dette enten om uvitenhet og manglende innsikt om realitetene, eller om dårlig kamuflerte kvinnefiendtlige oppfatninger jfr over. Tror man dessuten at stigmatisering og diskriminering av voldtekstofre ikke forekommer i vår kultur, men bare i Midtøsten? Man trenger bare å lese kommentarfeltene på de ulike nettavisene for å se at fordommene fremdeles lever i beste velgående.

  Jeg tror vi skal være meget forsiktige med å ha for bastante meninger om hva som er rett og riktig å gjøre når man står i en situasjon som dette. Det er umulig å vite hvordan det er å være der, å oppleve det, og være stilt overfor et så stort dilemma. Noen påstår å ha egne lignende erfaringer og mener seg kvalifisert til å uttale seg på vegne av den andre. Mange liker å synse om mye og mangt uten å ha særlige forutsetninger for dette, og andre synes det er helt greit å felle harde dommer over andre, og mener de samtidig er fullt ut berettiget til dette, av hensyn til noen høythengende prinsipper (påstår de). Spørsmålet om abort er vanskelig og følelsefylt for mange, og jeg er sikker på at enhver kvinne som står overfor dette kjenner på alle de ulike problematiske aspektene, både ift egne følelser, det uskyldige livet som gror inne i dem, egen og andres fordømmelse og ikke minst skammen. Jeg tror ikke det er noen lettvint avgjørelse for noen. Det er litt spesielt å lese statistikk på at abortmotstandere selv får utført aborter, i snitt like mye som ikke-mostandere, og at katolske kvinner i gjennomsnitt tar flere aborter enn andre kvinner. Man kan bare forestille seg hvilken dobbel byrde det må innebære for dem…

 107. TJ 7. januar 2012, kl. 22:41

  Velfundert og argumentativt meget godt innlegg, saklig og ryddig, rett og slett et eksempel til etterfølgelse. Jeg deler dine synspunkter i stor grad, og ser at det kan være nyttig med en antipolariseringspost i ny og ne, for å forhindre at radikale krefter tar helt over i disse kommentarfeltene. Det skal være plass til alle ytringer, selvsagt, men det forekommer meg at personer med de mest ekstreme synspunktene er de som skriver flest innlegg og i så måte blir premissleverandører for debatten. Dette slår ikke alltid heldig ut, spesielt med tanke på at man mister synet av det feltet der «sannheten» eller løsningen [sic] som oftest ligger, nemlig i midten.

  Som et lite sidespark til kristenfundamentalistene der ute, siden det begynner å bli sent er de sikkert gått i seng allerede for å gjøre seg klar til en ny dag med ansikt sved, og gnurende frykt for dommedag; dere er jo så nestekjærlige, er ikke da en abort et ultimat uttrykk for kjærlighet? For da sender vi jo de søte, små sjelene direkte til Gud.

  Jeg håper, men vedder ikke på, at de fleste var i stand til å ta den spøken.

  • tankevekker 7. januar 2012, kl. 23:50

   Det farligste stedet for et barn å være er i mors mage … tenk litt på det !

   • Filosofen 8. januar 2012, kl. 21:16

    Nei. Det farligste stedet for et barn er på toppen av en trapp. Sjansen for å ramle ned er langt større enn om barna ligger i mors mage. Tenk MYE på det!

 108. andreas lewis 8. januar 2012, kl. 01:27

  Hvis den KrFU drittungen får kreft, skal jeg faen meg nekte han det. En svulst er jo tross alt også noe som lever.

 109. Silje 8. januar 2012, kl. 01:29

  Til abort_motstander:
  Du skrev: «Det defineres av helsevesenet og NAV. Du glemte barnet i utregningen din forresten.»

  ..og du glemte kvinnen i utregningen din. Har hun ingeting hun skulle sagt?

 110. Jente 20; for abort etter voldtekt! 8. januar 2012, kl. 02:16

  Først vil jeg bare si at dette var et utrolig bra innlegg!
  For det andre så lurer jeg på om det har klikket helt for visse mennesker?
  Mens jeg sitter her og leser alle disse kommentarene (for de som er mot abort) kjenner jeg inni meg at jeg blir ubeskrivelig sint.
  90% av dere vet ikke engang hva dere snakker om!
  Dere er noen idioter som ikke engang selv har vært i en slik situasjon – og som derfor ikke kan uttale dere om noe slikt.
  Dere kristne eller hva nå enn vi kan kalle dere, spør dere selv disse spørsmålene;
  – (hvis du er mann) Ville du at din kone skulle blitt voldtatt, for så å bli gravid og skulle føde en voldtektsmanns barn, som du deretter skulle hjelpe å oppdra og elske som ditt eget? Trodde ikke det… Kristne er vel ikke for sex utenfor ekteskap?!
  – Ser du virkelig på et foster som et barn? For det er det faktisk ikke! Det er en grunn til at vi har ordet «foster» og ordet «barn»…
  – Dere påstår at et foster har rett på å leve? Hva så hvis dette barnet blir født? Har ikke barnet rett på å være ønsket? Har ikke dette barnet rett på en far? Det er nemlig noe som aldri kommer til å skje.
  Jeg vet hva jeg snakker om da jeg har vært i en veldig lik situasjon, så ikke våg å fortelle meg noe jeg faktisk vet mer om en noen av dere som ikke har opplevd noe slikt…
  Jeg ler av dere som tror dere skjønner hvordan dette føles, tror dere har rett til å uttale dere om noe som ikke en gang omhandler dere og som prøver å påtvinge stakkers jenter og kvinner, koner og mødre til å gjennomføre et slikt forferdelig og uønsket svangerskap!
  Jeg vet ikke engang hva jeg skal kalle dere? – psykopater? Jeg kunne aldri sett for meg en stakkers jente komme hjem, gråtende, helt knust – fortalt familien sin at hun hadde blitt voldtatt og familiens respons hadde vært; Å, ja men du må jo bære barnet frem om du blir gravid, det er det loven sier………. Jeg har gått tom for ord, nettopp fordi jeg ikke kan forestille meg hvor mange skruer dere har løs…. Ingen ting i hele mitt liv har provosert meg mer enn dette!
  ABORT ER OG KOMMER ALLTID TIL Å VÆRE SELVBESTEMT!!!

 111. franco del monte 8. januar 2012, kl. 02:51

  det er par tema som jeg savner i denne sammenheng:
  Hvem har rett til å påføre en kvinne livslang straff for å ha blitt voldtatt, Husk at kvinnen skal bære fram barnet i ni måneder med de plager fysiske såvel som psykiske med angst, depresjon og alle de risiki en fødsel innebærer. Og når graviditeten ikke er frivillig og ønsket ,er det ren tortur å bære fram et barn til fødselen, for å ikke snakke om selve fødselen. Selv en morder slipper ut av fengselet
  etter en meget kort stund, en mor er mor hele sitt liv. Livsvarig straff er ikke vår straffelov, men i menneskets rabiate ønske om makt over kvinner i en livskrise som en voldtekt er . Voldtektmannen sliper med kort tur til Statens Hotell hvor han får fri kost og sosji og lønn for det han blir bedt om han vil være så snill å utføre (husk det er ikke tvangsarbeid i Norge)

  Et annet punkt jeg kan uttale meg om er min egen erfaring. Det er ikke en dag i mitt liv jeg ikke har forbandet den dagen jeg ble født o g når min søster spør meg om jeg har vært glad i vår avdøde mor måtte jeg svare som sant var at jeg ikke visste hva kjærlighet til en mor skulle være ei heller kjærlirhet fra en mor. Slik opplever et ikke-abortert barn, hvor var hjelpen i min barndom, ungdom og voksent liv.Jeg har overlevd endel suicidale forsøk.

 112. Marius 8. januar 2012, kl. 03:40

  Faktumet er iaf fra min side, at abort ikke er noe man burde gjøre «bare fordi». Dette sier seg selv. Men som jeg prøvde å få fram til Abortmotstander her om dagen, Hvis barn blir født i Afrika hver eneste dag, inn i ett helvete av sult,tørste, og undertrykkelse av religiøse demagoger, så mener jeg at hvis kvinnfolk hadde fått lov til å velge ting selv(Ergo fått lov til å bruke prevansjon, og hatt ressurser til det) så hadde jo hele kontinentet sett anderledes ut. Problemet er at de har ikke noe annet valg der nede enn å få barnet hvis de først er gravide, (Fordi det er jo kvinnfolks plikt ikke sant, være barsselsstasjoner?) og når folk sier da at kvinner ikke skal få lov til å velge det selv, så er det akkurat som om man vil at tilstandene skal være som de er der nede, her oppe. Og det er jo rimelig søkt spørr du meg. Kvinner er de som bærer barna i 9 måneder, og hvis ingen av de hadde gjort det, hadde vi jo ikke vært her, så det er dems valg. Irriterer meg så grenseløst at mannsjåvinistiske pseudo-intellektuelle idioter, seriøst har lyst til å innføre FASCISTISKE lover og regler mot SIN EGEN BEFOLKNING. La folk ha valget, blander man inn staten roter staten steder de ikke har en dritt å gjøre. Dermed basta.

 113. Galex Saa. 8. januar 2012, kl. 07:50

  Har et lite spørsmål til alle mennene her som ikke synes kvinner skal ha rett til abort etter voldtekt;

  Se for deg følgende: Du er lykkelig gift og har noen barn med kona. Dere er forbi bleiestadiet og begynner å komme inn i en behagelig rytme med hverdagen. Så blir kona di voldtatt og gravid som en følge av det.

  Kult å brødfø ungen til fyren som voldtok kona di? Har du lyst til å videreføre hans avkom?

  • HM 8. januar 2012, kl. 20:17

   Ser du, de svarer ikke på relevante poeng som dette. De ønsker ikke engang å forsøke å sette seg inn i en slik situasjon, for de lever i en annen virkelighet, der slike ting ikke skjer. Og ihvertfall ikke med dem. Disse mennene ville helt sikkert aldri ha blitt sammen med et potensielt voldtektsoffer, for de er vel av en helt spesiell sort, ikke sant? Man kan vel lukte dem lang vei. Sånne som lar seg voldta, vet du. Å bære frem barnet er nok en passende straff for disse kvinnetypene, slik at man påminnes synden resten av livet.

 114. Missy 8. januar 2012, kl. 08:34

  Verden er ikke sort/hvit den har en regnbue av nyanser dette vise du i inlegget ditt, takk..

  selv har jeg 2 barn, to helt for **** svangerskap og fødsler, der jeg holdt på å dø, og en der barnet holdt på å dø,

  jeg husker ikke alt det vonde, jeg husker ikke smerten… jeg vet jeg hadde det.. men siden belønnigen et vakkert elsket barn kom.. så er det alt jeg velger å huske..

 115. Riri 8. januar 2012, kl. 10:19

  Det er ikke ungen sin skyld at du har blitt voldtatt… Gi ungen opp for adopsjon. det er ingen grunn til å drepe et barn! MORDERE

  • met 8. januar 2012, kl. 18:01

   Det er ikke mord å fjerne et foster. Til og med loven gjør forskjell på det å fjerne et foster og det å drepe et menneske. Å fjerne et foster er lov, å drepe et menneske er ikke lov. Et foster er ikke et fullverdig menneske. Derfor kan du ikke snakke om drap eller mord når det gjelder abort.
   Det burde vært ulovlig å kalle de som tar abort for mordere. Verre mobbing og stigmatisering enn ondskapen som kommer fra abortmotstanderes side, finnes ikke.

 116. Synnøve 8. januar 2012, kl. 10:50

  De som tar abort er ikke mordere. Morderene er abort motstandere.
  Det siste jeg vil høre om, er jenter som bruker strikkepinner el. kleshengere for å prøve å abortere, men som ender opp med å blø ihjel, pga at de ikke hadde et lovlig alternativ innen helsetjeneten.
  Blir så provosert av folk som mener at kvinner skal straffest enda mer etter en uønsket graviditet.

 117. juppi 8. januar 2012, kl. 12:01

  Bare en mann kan mene at alle voldteksbarn skal fødes, og en religion. De er unge å ubeviste disse meningsytrerne av menn spesielt. De får makt gjennom politikkens verv. Kvinnen må bestemme over sin egen kropp. Ingen skal fortsette å tvinge henne etter en voldtekt der hun ble gravid i tillegg. Det blir som en ny voldtekt. Vi må ha et valgfritt samfunn. Religion passer dårlig sammen med utviklingens tidskalender. Nå er vi i 2012 og har vi ikke kommet lengere enn debatten de hadde for 100 år siden? Dette hever vi oss over!

 118. Tenåringsjenta 8. januar 2012, kl. 12:17

  Jeg blir så provosert av dem som sier at abort er mord, og all liv har rett å leve osv.
  Hva med livet til den jenta/damen som har blitt tvunget inn i en slik situasjon?
  Hvis vi for eksempel ser på et tenårings liv som har blitt voldtatt og ikke tar abort pga. hun er redd for å bli kaldt morder av folk som dømmer, har hun ikke rett å leve SITT liv? Jeg sier ikke at livet hennes er over, men hun får sannelig ikke leve det slik som hun vil, slik som hun har RETT på? Hun får ikke muligheten til å bli voksen, og dette kan påvirke barnet til å ikke få utvikle seg skikkelig fordi moren ikke er moden nok til å oppdra det.

 119. Karin 8. januar 2012, kl. 12:25

  det er en grunn til at abort er selvbestemt, tenk litt på det! det er en grunn! Vi som er for abort etter voldekt hadde ikke blitt like vill som dere som er imot abort etter voldtekt, hvis dere hadde valgt å beholde barnet? Men dere hadde nok mest sannsynelig blitt rasende hvis en som var for abort etter voldtekt tok abort? LA HVERT MENNESKE FÅ BESTEMME OVER SITT EGET LIV! Vi skader ikke dere som er imot å ta abort etter voldtekt, hvis vi faktisk tar abort etter voldtekt. Og ikke kom med det at «du dreper et barn ved abort», det er feil. Det er et foster og ikke et barn, et foster KAN utvikle seg til et barn. En som blir voldtatt og blir gravid vil nok mest sannsynelig fjerne fosteret så fort som mulig uansett, og har derfor ikke drept et barn fordi det var et FOSTER. hvis noe så usannsynelig som at det kom en lov som sa at man ikke fikk ta abort etter voldekt, så tenk på hvor mange liv DERE ødelegger. Men nå er det heldigvis ingen lov som sier akkuratt det! Et forster er et foster, men mennesket som blir voldtatt og i verstefall gravid, har ikke det mennesket rett på et godt liv og å slippe å bringe frem et uønsket barn? Føler det blir som å si at det er kvinnens feil at hun blir voldtatt.

  • Frank 8. januar 2012, kl. 12:59

   Et foster er forsatt et liv selv om det «bare» er et foster. Hvem er du til å dømme at noe liv er mindre verdt enn annet liv? Hvem er du til bestemme hvilket liv som skal få eksistere og hvilket ikke får lov til det? Jeg vil gjerne utrydde alle kvinner, spesielt de med feministiske anlegg, da de er dummere, svakere og mine etisk kompetente enn oss menn. Men jeg forstår jo at det er vanskelig å akseptere for folk flest (for ikke å snakke om hvilket logistisk mareritt det vil være).

   • vildejrvilde 8. januar 2012, kl. 13:30

    Hvis kjæresten din hadde blitt voldtatt (tviler på at du har en eller noen sinne kommer til å få en siden du hater kvinner, men det er jo selvsagt mulig å bli homoseksuell) så hadde du klart å oppdra det barnet? du hadde klart å se din elskede inn i øynene og sagt at hun måtte gå 9 måneder får så å føde ett barn hun ikke vil ha? hvis det er tilfellet er du en syk mann som trenger hjelp. Dine syn tilhører 50-tallet. Voks opp.

   • HM 8. januar 2012, kl. 14:01

    Dyr er også liv. Spiser du kjøtt? Hadde du vært veganer eller buddhistisk munk kunne det vært interessant å diskutere de samme problemstillingene. Forresten er det interessant at du nevner spesielt feministiske kvinner i eksempelet ditt, tror neppe det er tilfeldig.
    En annen ting jeg vil spørre de som kaller seg abortmotstandere; hva om en lege ved en feiltagelse hadde inseminert en kvinne og gjort henne gravid? Hadde et befruktet embryo i dette tilfellet like mye hatt retten til liv? Her har man, som i et tilfelle av voldtekt, tatt fra kvinnen retten til å velge, og det er nettopp det som er kjernen i problemstillingen her.
    Det er videre også interessant at de fleste motstandere mot abort her er menn, som selv er totalt uberørte ift problemstillingen. Etter min mening er de ikke kvalifiserte til å uttale seg. Og beklager altså, men jeg lar meg rett og slett ikke overbevise av denne tilsynelatende omsorgen for det ufødte liv. Vitenskapelig er det dessuten bevist at menn har mindre empati enn kvinner, noe som taler for at min skepsis er berettiget. Når det gjelder kvinner som er mot, viser jeg til kommentaren min over vedrørende det statistikken sier om aborter blant kvinnelige abortmotstandere og ikke-mostandere. Dobbeltmoral heter det.
    Loven tar dessuten både hensyn til mor og «barn», derfor har man jo også satt en grense ved 12. svangerskapsuke (fosterets alder er 10 uker) for selvbestemt abort. Dette er vedtatt på et kvalifisert grunnlag.

   • Frank 8. januar 2012, kl. 14:21

    @HM Jeg snakker selvsagt om menneskelig liv, idioten. Menn totalt uberørt av abort? Så farskapet teller altså ikke? Du er med andre ord en degenerert Ottar-sjimpanse som hater menn nesten like mye som du hater deg selv.

    Det er forøvrig vitenskapelig dokumentert at kvinner har lavere IQ enn menn. Kan vi få lov til å drepe dere da? Det er jo mental yteevne som ofte er argumentet for hvorfor det er legitimt å knuse ihjel uskyldige fostre. Jeg foreslår at vi begynner med all verdens feminister. Mer forpestende skadedyr er det ikke mulig å oppdrive.

   • Thea 8. januar 2012, kl. 18:26

    Men om vi skal utrydde alle kvinner i verden synes jeg vi skal begynne med din mor. Altså det er kvinnen som har fått evnen til og føde og få barn, og det er det helt klart en grund til!. Men du s støtter dette og virkelig hater kvinner sånn, burde jo ikke bry deg får dette kommer aldri til og bli ett problem for deg!.. Synes det er ekkelt og lese det du skriver du er en utenkelig syk person!. Og tt du klarer og dra denne debatten opp til og utrydde kvinner synes jeg høres bra ut, og du kan elske disse fosterene hvor mye du vill, men om du har hørt og sett ben som har det vondt og har dårlig omsorg omkring foreldre burde du skjønne att de har det bedre med og bli fjernet før all lidelse og faenskap begynner!. Har du no mer og si så gjør meg en tjeneste og ring meg 91745320 !!. Kan med glede ha denne samtalened deg!.

   • HM 8. januar 2012, kl. 15:02

    Hvorfor holder du deg ikke til tema for denne tråden, som er graviditet som følge av voldtekt? Problemstillingen vedrørende graviditet som følge av voldtekt berører ikke menn nei, med mindre du er veldig opptatt av å beskytte overgriperens farskapsrettigheter?

    Rett og slett morsomt at du tar opp IQ.

   • HM 8. januar 2012, kl. 15:12

    Et foster er også en potensiell Ottar-feminist, må du huske.

   • met 8. januar 2012, kl. 17:42

    Så lenge det er kvinner som blir gravide, så er det kvinner som skal bestemme om de vil ta abort eller ikke. Det er kvinnens kropp og kun kvinnen selv som skal ha rett til å bestemme over dens innhold. Og så lenge fosteret er en del av kvinnens kropp, skal hun få bestemme hva som skal skje. Om hun ønsker å fjerne fosteret, er det hennes valg og hennes rett.

    Og det tullet du holder på med om at kvinner skulle være dummere enn menn faller på sin egen urimelighet, det vises tydelig i dine innlegg. Dessuten er det bevist at kvinner klarer å ha flere tanker i hodet samtidig, og holde på med flere ting samtidig. Det ble samtidig bevist at menn ikke klarer å ha mer enn en tanke i hodet av gangen, og det kan ikke bety annet enn at dere er for dumme.

   • HM 8. januar 2012, kl. 19:42

    Som du skrev selv i kommentaren din, Frank; «Hvem er du til å dømme at noe liv er mindre verdt enn annet liv?». Hvis du utelukkende snakker om menneskelig liv, så må du spesifisere det og være tydeligere i språket ditt. Debatten er for viktig til at vi kan godta denslags språkslurv. Du nevner videre i en annen kommentar at man på grunnlag av argumenter for selvbestemt abort like gjerne kan fradømme mennesker med IQ under et visst nivå retten til å leve, da mental yteevne visstnok skal være utslagsgivende argument for abortforkjempere. Nå er det vel ingen her inne, håper jeg, som mener at personer med downs syndrom for eksempel, som generelt har lavere «mental yteevne» (jeg tolker dette som intelligens) enn friske personer, dermed ikke har den samme retten til å leve. Og hva mener du egentlig med «mental yteevne»? Nå vet vi at dyr også har en bevissthet og intelligens, dog en mer primitiv form enn menneskenes. Imidlertid viser stadig ny forskning at dyr faktisk er smartere enn vi har trodd. Det pågår derfor også både en vitenskapelig og moralsk diskusjon omkring dyrs evne til å føle og nivået av bevissthet, en diskusjon som er vanskelig da dyr ikke har evnen til å språkliggjøre sine indre opplevelser slik vi kan. Her er meningene svært sprikende, og ikke helt ulik diskusjonene vi har omkring fosterets bevissthet og evne til å føle etc. Du mener kanskje dette eksempelet er latterlig og irrelevant, men er du noenlunde oppegående må du vel forstå at de prinsippene vi diskuterer her som konsekvens også må inkludere andre beslektede temaer, som dyrelivets verdi.

   • Filosofen 8. januar 2012, kl. 21:14

    «Liv» per se er ingen meningsfull moralsk kategori. Vi regner med at du, som en konsekvens av ditt ståsted, heller ikke tar livet av fluer, mygg, knott…..Var det ikke det vi tenkte!

 120. vildejrvilde 8. januar 2012, kl. 13:21

  Uansett hva noen sier, så er det et valg. Mot abort eller ikke. Vil du ikke ta abort, ikke ta abort. Vil du ta abort, ta abort. Dette er noe man må kjenne på selv, om man er klar for å bringe frem ett barn. Voldtatt eller ikke. Men det ingen kan forberede deg på er utfordringene som kommer med det å ha ett barn. Spesielt når du ser inn i øynene på ditt barn og ser mannen som voldtok deg. Noen hadde sikkert klart å elske det barnet, men mange hadde nok hatt problemer med det. Når det kommer til spørsmålet om voldtatte kvinner skal få lov til å ta abort eller ikke, er det dessverre er ikke ett spørsmål om barnet i seg selv, men om du som mor er klar for den største utfordringen i ditt liv. Oppdra barnet til mannen som voldtok deg.

  Jeg føler også at en annen part blir glemt i denne store diskusjonen, nemlig kjæresten din, samboeren din eller ektefellen din. Ikke bare single jenter blir voldtatt. Så hadde du som mann klart å oppdra barnet til mannen som tvang din elskede til å ha sex?

  Utrolig bra innlegg. Pleier vanligvis ikke kommentere, men det finnes så mange selvsentrerte idioter der ute. (tommel opp).

  • Frank 8. januar 2012, kl. 13:43

   Apropo ditt svar til meg ovenfor: Se det første svaret mitt. Graviditet handler ikke om kvinnen – i hvertfall ikke mer om kvinnen enn om barnets far. Det handler om det ukrenkelige liv som du er så heldig å få oppleve vokse inne i deg. Du har ingen rett til å drepe barn bare fordi det er i fosterstadiet, mannehater!

   • TJ 8. januar 2012, kl. 15:35

    For ordens skyld, Frank; jeg er en mann. En stor, sterk og handlekraftig mann. Og ikke nok med det, jeg er en mann som er sikker på seg selv og lever i et ordnet forhold med en kvinne jeg respekterer.
    Dine synspunkter avslører et bittert sinn, kanskje et ubevisst sinne mot kvinner, men forsåvidt også en bevisst harme mot det motsatte kjønn. På bakgrunn av hva, kan man spørre seg?
    Jeg husker godt denne Øyvind Berge fra Bergen. UiB-studenten som var selverklært voldtektstilhenger, som mente at det var enhver manns rett til å ta en kvinne mot hennes vilje. Jeg reagerte først på utsagnet, så tok jeg for meg hans andre argumenter. Det skinte klart gjennom hans argumentasjonsrekke at om ikke enkelte menn voldtok, så ville ikke de «få seg noe». Et lite blikk på personen, denne gutten, avslører noe av de samme egenskapene jeg mistenker deg for å inneha, Frank. Et innbitt sinne presumptivt på ditt kjønns vegne. En følelse av å være utelatt fra det «gode selskap», en følelse av at du fysisk eller mentalt rett og slett ikke strekker til, mest overfor kvinner på din egen alder, men du projiserer dette også over på kvinner i alle aldre. Mest sannsynlig stammer dette sinnet fra en sjelsettende erfaring eller opplevelse i din oppvekst, muligens et valg din mor gjorde som du var veldig uenig i, eller en traumatisk hendelse som har satt spor på en slik måte at det nesten ubevisst spiller over i ditt dagligliv.
    Dine meninger, som er av en så outrert art at de historisk sett utelukkende er blitt hevdet av radikale religiøse krefter, vil, om det ikke allerede har skjedd, etter hvert påvirke din evne til å fungere i dagliglivet, der man enten vil eller ei er nødt til å forholde seg til kvinner som tenkende, voksne mennesker. Ditt kvinnefiendtlige syn vil før eller siden manifestere seg i ditt daglige liv, for selv om du gjerne nå sitter på gutterommet i harmdirrende sinne på alle disse kvinnene med egne synspunkter, valg og meninger, så kan du ikke sitte der til evig tid.
    Jeg synes synd på deg, for du har en lang vei å gå.

   • HM 8. januar 2012, kl. 15:41

    Var det ikke samme fyren som ikke lenger var voldtektstilhenger etter han hadde fått seg dame? Få deg et ligg, Frank, vær så snill.

   • HM 8. januar 2012, kl. 18:24

    Ifølge deg bør man kanskje premiere voldtektsmannen for å ha sjenket offeret en slik stor gave? Nei, hvorfor skulle graviditet handle om kvinnen overhodet, når hun er verten som utgjør selve betingelsen for fosterets eksistens? For fosteret gror jo ikke i kvinnen i 9 måneder ved å nære seg gjennom hennes kropp. Og det er heller ikke avhengig av kvinnens omsorg og pleie i lang tid etter fødselen. Historisk er det kvinnen som i aller størst grad har tatt ansvar for barn, man trenger ikke lete lenger etter historier om mannen som svikter sitt ansvar, dette er ikke noe fremmed fenomen i dag heller, for den saks skyld. Menn som derimot er sitt ansvar bevisst blir jo gjerne devaluert som menn, ihvertfall i visse miljøer.

    Rart at man blir kalt mannehater når man taler for selvbestemt abort ved voldtekt. På hvilken måte er dette hat mot menn? Jeg ser ikke den, altså. Men du ser ut til å ta dette temaet veldig personlig, er det fordi du ser på voldtektsmannen sædceller som potensielle små mini-Franker, kanskje?

  • TJ 8. januar 2012, kl. 14:44

   Jeg mistenker at enten har ABB fått internettilgang, eller så har Heine Fjordland begynt å skrive på bokmål.

  • HM 8. januar 2012, kl. 15:07

   Jeg mistenker det samme.

 121. Kira 8. januar 2012, kl. 14:03

  Bra innlegg! Enkelte burde sette seg inn i andres situasjon før de uttaler seg, isteden for å kategorisk hevde at «Jeg har rett, du tar feil». Synes alle har rett til å uttale seg (ja, også menn!) men ingen har rett til å si at deres mening er viktigere eller mer verdt å lytte til enn andres. Siden det tross alt kun er kvinner som blir gravide og bærer frem barn, må kvinnenes mening telle mest. Den dagen menn er istand til det samme får de bestemme. (Skulle tatt seg ut om jeg bestemte at en mann måtte sy på et ekstra øre i bakhodet bare fordi jeg mente at det stakkars øret hadde rett til liv! Søkt eksempel, javel, men ikke helt irrelevant i denne sammenheng)

  Jeg er for selvbestemt abort, fordi det som regel finnes en grunn til at man ikke vil bære frem barnet. Hva denne grunnen er, har ingen annen enn foreldrene noe med. Det vil aldri være noen ideell løsning; enkelte synes å tro at en abort ikke betyr noe for den som opplever den. Som om kvinnen tenker «Jaja, jeg tar en abort» og tre sekunder etter er alt glemt. En abort sitter i, ingen skal fortelle meg at det er noe lett valg.

  Men nå er det sånn at et foster ikke kan overleve utenfor morens kropp før det er ca 24 uker gammelt. Før den tid kan det kanskje klassifiseres som liv, men ikke levedyktig. Og grensa for abort i Norge er vel 18 uker? Dvs godt under de 24 ukene som kreves for at fosteret kan regnes som et levedyktig barn. (Selv ved 24 uker er det slett ingen selvfølge at fosteret vil overleve utenfor mors kropp) Jeg mener ikke at et foster kan regnes som menneske med krav på liv før det er istand til å fungere på egen hånd. Inntil da er det bare en del av morens kropp, som hun burde ha selvbestemmelsesrett over.

  Når det er sagt, så er jeg imot abort som prevensjonsmetode fordi mor eller far ikke gadd å bruke kondom. (Men prevensjon kan svikte, det vet jeg av erfaring) Og jeg syns at adopsjon er en bedre løsning i mange tilfeller. (Tenker ikke først og fremst på voldtekt, men generelt) MEN det er ikke opp til meg å tvinge andre til å mene det samme, for det er ikke min sak hva de velger å gjøre med sine egne kropper! Å tvinge dem til å gjøre hva jeg vil er det samme som å godta at de kan tvinge meg til å gjøre hva de vil.

  • Frank 8. januar 2012, kl. 14:36

   Grensen for selvbestemmelse er 12 uker; den er 18 uker for spesielle omstendigheter.

   Det denne debattens kjerne koker ned til er at kvinner har konstruert seg en uangripelig rett til å drepe barn bare fordi deres eksistens ikke er beleilig. Det er en aldeles ufyselig og iskald tankegang som bare kvinners uttømmelig stupiditet er i stand til å operere med uten å dø av skam.

   • met 8. januar 2012, kl. 17:29

    Ufyselig og iskald tankegang? Jeg synes faktisk abortmotstanderes vannvittig stupide tankegang om at fostre skulle være like mye eller mer verdt enn kvinnen som bærer det, er kvalmende og ufyselig! Ingenting er så råttent, kynisk og iskaldt som abortmotstanderes korstog mot kvinner som vil ta abort!

   • Kira 9. januar 2012, kl. 20:08

    Burde vel ikke mate trollet, men…

    Du er mann. Du er attpåtil en ekstremt lite tolerant og desto mer arrogant mann, det viser kommentarene dine her. Du har aldri vært, og kan aldri bli, gravid. Du har aldri blitt voldtatt. Med andre ord: Du aner ikke hva du snakker om, og det er fullstendig åpenbart at du mangler enhver form for empati.

    Jeg hører gjerne på argumentene til abortmotstandere, men jeg ofrer ikke respekt på uskaligheter som det der.

 122. bjørn 8. januar 2012, kl. 14:39

  jeg vil legge til at dette er logistikken i samfunnet som har store deler av skylden for.

  1. utesteder skal ha billett systemer. slik at de som skal ut må planlegge affæren. det å drikke er ingen lek.

  osv.

  dette er en klage til nav sin voldtekt av meg. ikke skole for idioter som ikke klarer å styre selv. drittland. jeg vil legge til at dette landet styres av en mentalt tilbakestående person. altså, jeg har vært der selv. man forelsker seg uten beviser i virkeligheten. altså Kona til Jens Stoltenberg er ikke smellende vakker.

  hvordan leder vil DU ha? en som vet hva skjønnhet er, eller en vanlig borger som bare leker sjef.

  kjipt.

  nav torturer etter skjønn uten reell lov og rett. drittsamfunn.

 123. Alice 8. januar 2012, kl. 15:09

  Jeg ble voldtatt når jeg var 14 av 2 gutter i starten av tyveårene.. som 14 hvor mye har jeg å stille opp med mot to voksne? Jeg ble gravid men jeg tok abort.. ja et liv ble tatt.. men i en alder av 14… å bli voldtatt og så gravid…. om ikke det ene var nok… i noen tilfeller burde abort være ulovlig helt klart men i noen tilfeller må vi rett og slett bruke fornuften…

  Når mann hadde blitt voldtatt av en annen mann syntes så tenker folk flest stakkar mann.. men med en gang en dame blir voldtatt så tenker de fleste «menn» at det er hennes egen feil…

  -Kira-

  • HM 8. januar 2012, kl. 15:14

   Du har helt rett i at mange på en eller annen måte vil plassere skyld hos offeret. Har vi ikke sett dette i nettdebattene rundt overfallsvoldtektene de siste månedene?

 124. Felix 8. januar 2012, kl. 15:36

  Frank, hva får deg til å si at det er et unikt liv som straffes, hvilken straff er det de får og hvilket liv har de hatt? Hvis noen fortalte deg at livet ikke begynner med fødsel og ikke slutter med døden, da er det ikke lenger noe liv å ta? Og hva får deg til å si at personen som ble voldtatt er udugelig som lot seg voldta? Det virker som om du ikke vet noen ting om verken voldtekt eller abort.
  Og hvor får du fra at dette handler om et ukrenkelig liv som er så heldig å få ‘oppleve å vokse’ inne i deg? Hvilket heldighet er det du snakker om? Du er veldig uklar i dine poster. Men en ting som ikke er så uklart er at du ikke liker kvinner. Nå refferer jeg tilbake til poster du har avsluttet med, ‘dumme kjerring’, ‘mannehater’ og ‘Du er med andre ord en degenerert Ottar-sjimpanse som hater menn nesten like mye som du hater deg selv.’ Hvorfor er du så utrolig sint på kvinner som ikke vil det samme som deg? Hva har disse gjort mot deg? Og hvem er du til sette folk på plass, som ikke engang kan forklare deg klart nok i en post på internett?

 125. vildejrvilde 8. januar 2012, kl. 15:51

  Store ord fra deg Frank. Sikker på at du kan stå for de ikke bare bak en PC? Jeg er forøvrig enig med deg at kvinner KAN ha skylden for en voldtekt (det kommer helt an på forholdet i saken). Men du må huske at en må være to for å voldta. Uansett hvordan man ser på en voldtekt er det en handling kun en part har ønsket. Den personen som sitter igjen med skyld, vonde minner og evt. en graviditet er de «dumme kjerringene» (som du så pent kaller oss). Hadde ikke menn voldtatt kvinner for å vise en form for lav målt makt hadde ikke kvinner vært i en situasjon hvor de måtte ha tatt abort etter en voldtekt. Men selvfølgelig kunne vi da ha diskutert abort i en vanlig situasjon i all evighetens tid. Dette er en diskusjon som kommer til å rulle så lenge jeg lever og så lenge du lever. Og som jeg sa i innlegget mitt over. Ett valg er ett valg. Er du imot abort trenger du virkelig ikke ta abort. Men de som er for, må allikevel få lov til å ta en abort. Jeg har aldri sagt om jeg er for eller imot. Jeg bare reflekterer rundt spørsmålet.

  Og til din kommentar om at jeg er manne-hater. Hvor får du det fra? Jeg er vel nesten den eneste her som har nevnt mannen i denne diskusjonen. Ikke har jeg snakket negativt om mannen heller. Jeg har bare satt ett spørsmål ved om du som mann ville klart å oppfostre barnet til mannen som voldtok din elskede. Eller sett deg selv inn i denne situasjon, hva om moren din ble voldtatt og du fikk en bror eller søster i en alder av, la oss si 14 år. Hvis far var en kriminell voldtektsmann, hvordan hadde det vært? Ikke misforstå meg, jeg har aldri vært i en slik situasjon, men jeg tror det hadde vært veldig vanskelig, ikke bare for deg, men resten av din familie også. I et slikt tilfelle hadde det vell vært best for alle parter om moren hadde valgt abort. Det kan umulig være lett for det fødte barnet og vite at faren var en voldtektsmann.

 126. latingirl27 8. januar 2012, kl. 15:54

  når en voldtekt skjer\oppstår er det mer en det som skjer. for det skjer noe med den kvinnen som opplever det innvendig. alt blir revet i tusen biter fra alt fra selvtillit til alt. de mennesker som ikke har kjent eller opplevd på en kropp og i eget sinn klarer på mange måter ikke forstår hva det mennesket som opplever det går igjennom. derfro mener jeg at i en slik situasjon mener jeg at kvinnen har selv rett til å bestemme hva hun vil gjøre om hun blir gravid. en graviditet skal være fantastisk og noen en skal glede seg over. men mange kvinner klarer ikke det siden de vet historien bak dette barnet og hvorfor det ble unnfanget. det kan være vanskelig å bære frem dette barnet siden det har en unnfangelse og en historie som er grusom bak seg som vil evt kvinnen vil merke seg for hele livet. men foralldel barnet kan være en løfte og en hjelper på veien fra det vonde til det gode. dette er et vanskelig vallg som ikke er lett for det mennesket som opplever det. men kvinnen skal ha sitt valg og sin beswtemmelse over det.

 127. met 8. januar 2012, kl. 17:48

  Frank påstår:
  «Det er forøvrig vitenskapelig dokumentert at kvinner har lavere IQ enn menn. Kan vi få lov til å drepe dere da? Det er jo mental yteevne som ofte er argumentet for hvorfor det er legitimt å knuse ihjel uskyldige fostre. Jeg foreslår at vi begynner med all verdens feminister. Mer forpestende skadedyr er det ikke mulig å oppdrive.»

  Jo, det finnes mer forpestende skadedyr. De kalles abortmotstandere. Særlig den mannlige utgaven av dem…

  • HM 8. januar 2012, kl. 18:48

   Hvorfor fullfører han forresten ikke argumentet sitt ift denne iq-forskningen? De sier jo også noe om raseforskjeller her, ikke sant? Tør han ta den også?
   Nå er iq-forskningen meget omdiskutert, og også metodene for målingene, og man er i tvil om hvorvidt vi kan regne med at disse har kredibilitet, og i hvor stor grad. Nå er det riktignok forskjeller mellom kvinner og menn ift visse egenskaper og ferdigheter, sånn generelt sett, selv om vi må huske på at det er store forskjeller også innbyrdes mellom kjønnene. Men så kan vi spørre oss om IQ-testene egentlig er helt rettferdige, eller om de kanskje er bedre tilpasset (den vestlige) mannen for måling av intelligens.

   Jeg innser forøvrig at det ikke nytter å forsøke å diskutere dette videre på et rasjonelt og intelligent nivå, og da sikter jeg til enkelte av meningsmotstanderne i denne tråden, for som Olaf Thommesen sa en gang; «You can’t beat stupid.»

 128. En Norsk Fremtid 8. januar 2012, kl. 18:05

  Sykt at marxistene bruker voldtekt til å utvide abortgrensen for NORSKE kvinner. Jeg er for abort, men ikke for hvite kvinner og det er ikke løsningen på lang sikt. Løsningen er å deportere voldtektspakket og reversere den demogratifske utviklingen tilbake til 1960. Kvinner likestilling er ikke noe dere tjener på! Dere blir presset ut i arbeidslivet og må jobbe som slaver for kapitalist-marxistene. Det dere tjener på er å kunne velge å være hjemme!

  • met 8. januar 2012, kl. 18:37

   Det kvinner tjener på er å kunne velge hva de vil! Vil de ikke være hjemmeværende, bør de få velge å ikke være hjemme, og det uten å bli dømt for det. Og det du sier om at du er for abort, men ikke for hvite kvinner – det er rasisme av verste sort!
   Når det gjelder voldtektsforbrytere og andre kriminelle av utenlandsk opphav er jeg enig med deg i at de bør returneres til hjemlandet fortest mulig, helst for soning i hjemlandet så vi slipper å fø på dem her. Men jeg er ikke enig i at norske kvinner skal kunne nektes å ta abort! Abort skal være et tilbud til alle kvinner som vil ha det.

  • tala 8. januar 2012, kl. 18:43

   øøøøøø….. hæ????????????????

 129. Maria 8. januar 2012, kl. 18:39

  Jeg er for frihet til å velge om en ønsker å beholde et barn eller avbryte svangerskap. Mange går rundt med store vrangforestillinger om at dette bare er svart/hvitt. Bare fordi folk har et valg, betyr nødvendigvis ikke at de kommer til å ta det valget. At mennesker ønsker å forby abort i normale situasjoner, kan jeg forstå, men det er ikke en mening jeg selv deler.
  Problemet her er ikke bare det at du kan adoptere bort barnet om du ikke ønsker å beholde det. Folk må forstå den psykiske skaden som skjer ved å bli tvunget til å bære fram et barn mot ens vilje. Det å ha noe inni seg som lever og vokser og som konstant minner deg på hva du har opplevd. I en graviditet vil legen bevisst redde mors liv før barns liv ved komplikasjoner. Mener folk som er mot abort at dette ikke bør skje? At det ikke er det rette valg? I situasjoner der mor kan reddes på bekosting av barn, vil mor bli prioritert. Hva er da forskjell i disse situasjoner? Mors psykiske helse vil stort sett og mest sannsynlig, bli verre og ødelagt ved å bli tvunget til å beholde barnet. Er dette rett? Er mors liv mindre verdt enn et foster som ikke kan leve utenfor mors livmor? Seriøst?
  Det blir et nytt overgrep mot en jente/kvinne om hun selv ikke får bestemme hva som skjer videre. Og ved å sette et foster høyere enn mor, setter dere skammen tilbake på et offer som ikke har gjort noe galt.
  Kanskje abortmotstandere som er absolutt mot abort uansett burde blitt påtvunget alt de ikke ønsker selv, så kanskje de kan se fra en annen vinkel.
  Om du er mot abort, greit, den meningen skal du få lov ha. MEN når det kommer til svangerskap ut fra overgrep, så burde det ikke vært et spørsmål, her er det jenten/kvinnen som har valget.
  Og før en skriker om at alt liv er verdifullt, så ta en kikk rundt om i landet og sørg for at de barna som allerede har et liv, får et verdig liv. Kanskje når en kan garantere de som allerede lever, et godt liv, så kan en snakke om liv som ikke er født og så vidt eksisterer. Tenk om alle foster som er blitt abortert hadde blitt båret fram, hadde ikke verden vert en smule overbefolket? Det hadde ikke vært en bedre verden om de eksisterte, alle sammen.

  • HM 8. januar 2012, kl. 18:57

   For enkelte av debattantene her er nettopp ytterligere overgrep eller straff et essensielt poeng for abortmotstand. Og det mener jeg bunner i grunnleggende kvinneforakt. Studer kulturhistorien vår, så ser man hvor dette stammer fra. Det er synd vi ikke kan diskutere abortproblematikken og ta verdidebatten på et riktigere og mer «unbiased» grunnlag, og da kunne vi kanskje ha kommet frem til dypere innsikter. Vi må først fjerne disse kvinnediskriminerende elementene fra hele debatten. Lettere sagt enn gjort, selvsagt.

 130. Veronica 8. januar 2012, kl. 20:04

  Kjempe bra innlegg !

 131. Christina 8. januar 2012, kl. 20:17

  Jeg blir helt matt over de som mener at gravidtet unnfanget under voldtekt/incest ikke bør få abort. Jeg ble voldtatt, terroristert av overgriperen i ettertid og kan med hånda på hjertet si at barnet ville IKKE hatt det godt hos meg. Jeg slet med traumer, fysiske smerter og angst i ca 5 år. Hva slags mor ville jeg ha blitt og hva slags livskvalitet ville barnet ha fått. Tro meg, etter at jeg ble frisk ble jeg mamma. Jeg fikk en sunn og normal gravidtet, fødsel uten traume. Jeg elsker barnet mitt over all jord. Barnet er planlagt, ønsket og jeg har ingen traumer lenger. Og ikke minst barnet får kjærlighet hver dag året rundt. Jeg personlig ville ha tatt abort hvis jeg ble gravid etter overgrepet. Tenk å slite med traume, ha en link til overgriperen, en overgriper som kan kreve foreldrerett, overgriper som kan terrorisere meg og barnet. For overgripere er rett og slett syk i sinnet og jeg kan aldri forestille meg at han kan være en god rollemodell for barnet og ikke minst forverre barnets og mors psykisk helse. Man kan rett og slett ikke gamble med et barn om den får et normal oppvekst med mor som sliter med traume og en far som er voldelig. Tenk litt dere som mener at vi utsatte burde beholde barnet. . . . skam dere, vis heller empati enn å tvinge dem til noe de ikke mestrer. Gi dem heller verktøy til å takle smerten etter overgrepet slik at de kan bli god mor senere i livet. Jeg GARANTERE at jeg IKKE ville ha taklet å få barn midt i traumen. Stakkars barn sier jeg bare. Å adoptere bort ville ha gjort det tusen gang verre. Dere som sier det får det til å høres så lett ut.

 132. Martin 8. januar 2012, kl. 21:17

  Er personlig for abort i alle tenkelige tilfeller.
  Kvinnens rett til å bestemme over eget reproduksjonssystem bør være suveren, ikke bare ved voldtekt/incest, men også ved feilet/manglende prevensjon.
  Som sagt, norsk lov har en definisjon på når DNAen blir for et liv å regne, så heldigvis er alle vinklinger fra et personlig moralsk standpunkt poengløse.
  Hvilket sikkert er like bra, da jeg mener ALLE graviditeter bør avsluttes ved lov, med mindre foreldrene har bestått noen IQ samt kreditt-tester. Det er for mange av oss som det er.

  Men ja, altså. Det å skulle tvinge en kvinne til å bære frem et barn for noen grunn er et motbydelig overgrep som ikke ligger langt fra babyfarming i prinsipp.

  • Jørgen 9. januar 2012, kl. 14:27

   Men som du må da kunne stå for at du faktisk tar livet av et annet individ..
   Hvis det er helt greit for deg så.. Høres ut som man siskuterer om man skal fjerne en vorte eller noe annet. Det burde stikke litt dypere enn det !

 133. VG 8. januar 2012, kl. 22:39

  Religion er roten til alt dritt her i verden !!

  Antar at denne bloggen kommer etter utspill fra KRFU lederens utspill. Dø ønsker jeg sjelden andre vondt, men lurer liksom på om pipen hade vært litt anderledes hvis det var kona/kjæresten hans som hadde blitt voldtatt og gravid…..

  Det virker som om de som aldri har blitt voldtatt må oppleve det selv, før de forstår hva det egentlig dreier seg om……

 134. L 8. januar 2012, kl. 22:49

  At noen i det hele tatt mener at man skal påtvinges å beholde et foster som har blitt unnfanget ved en voldtekt, er grusomt. Det er vel lite som gjør meg mer provosert her i verden. Hva slags kvinnehatere er dette?
  Man skal vel ivareta det livet som allerede er til stede (dvs mor) i stedet for en celleklump som ikke engang utdannede leger vil kalle et liv???
  Å påtvinge noen å bære frem et barn som følge av voldtekt, er en nytt overgrep mot kvinnens egen kropp og hennes liv og frihet.

  Og hvis dere er så opptatt av «barnet», hvorfor i all verden ønsker dere at et barn skal settes til verden med en far som er voldtektsmann og en mor som ikke ønsker seg barnet?? Det er svært grundig dokumentert i psykatien at problemer med sin mor og far (i dette tilfellet SVÆRT store problemer) ofte fører til store psykiske problemer for barnet. For et liv sier jeg, og dette vil dere alvorlig talt at skal skje?? Ignorant og kortsiktig tankegang!

 135. L 8. januar 2012, kl. 22:52

  Og til dere som synes at man skal påtvinges å bære frem et barn så har jeg et spørsmål: om det var din egen kjæreste/søster/venninne eller til og med deg selv som ble voldtatt, hadde dere ment akkurat det samme da?? At din egen kjæreste skulle måtte bære frem et barn fra en voldtekt? Hvis ikke, så burde dere kanskje endre holdningene deres litt!

 136. Ida 8. januar 2012, kl. 23:30

  Fy og FY, blir så utrolig provosert, at det i 2012, I NORGE, finnes så mange egoistiske sjåvinister, drittsekker og idioter, ja hva om kjerringa DI blir voldtatt, blir mentalt knust i en lang periode, og blir gravid, skal hun da gå med denne «lille» påminnelsen, denne konstante byrden av overfallet, å bli tatt med makt , all smerten, både fysisk og psykisk. vil du at noen du er glad i skal oppdra ett barn som er uønskett, , eller på en annen side, synes dere at barn , små , søte , uskyldsrene barn, skal vokse opp i en familie, i et hjem, hvor de er uønsket, at de er resultatet av noe som ødela moren dems, hva med når de vokser opp, og begynner å spørre om far, hva skal mor si da, at faren din var en syk jævel som ødela meg, som tvang seg på meg, kanskje ga han meg sykdommer, men verst av alt deg. Hvordan kan man tro at barn har bra av dette? at noen har bra av dette? Nei Gud bedre, man skulle tro at et så velutvikle og velutdannet land som Norge hadde bedre meninger om det her, sett deg selv i andres sko, hadde jeg blitt voldtatt, og blitt gravid, eller blitt gravid generelt nå,i denne perioden av livet mitt, hadde jeg fjernet det, selvfølge hvis voldtekt, men også ellers, pga jeg ønsker ikke å bringe ett barn inn i en verden,eller i mitt liv, hvor jeg ikke har utdannelse enda, ikke har noen fast partner eller er i det stadiet i livet jeg ønsker å slå meg til ro, så unnskyld for at jeg enda er ung og vil leve litt til , litt vildt , før jeg gir liv til mine fremtidige barn, i en familie som elsker dem!

  • Hei 9. januar 2012, kl. 02:21

   ok, så det er rett å drepe hvis barnet minner deg på at du ble voldtatt eller hvis det ikke er ønsket av foreldrene eller hvis man ikke kan forklare barnet at det er et produkt av en voldtekt + alle andre unnskyldninger som ble nevnt?
   Og når er det egentlig sjåvinistisk å mene at det er feil at kvinner ikke skal kunne rettferdiggjøre drap på slike grunnlag? Er ikke spørsmålet mere om det er et drap eller ikke (evt. om det er et barn eller ikke)? Ser ut som at det er viktigere for deg at kvinner skal kunne velge enn at vi skal avgjøre om det er et drap eller ikke… Det er der samfunnet er på vei i 2012, inn i et sted der det er «only sexist when he doest it»-mentalitet som skal liksom være løsningen på likestillings problemet…O-kei

   • HM 9. januar 2012, kl. 12:34

    Men det er ikke ansett som drap. Spørsmålene vedrørende abort er dessuten vurdert på kvalifisert grunnlag, og altså ikke på bakgrunn av synsing, hvis du var redd for det. Det kalles svangerskapsavbrudd, og det er en grunn til at man har satt grensen for selvbestemt abort til 12.svangerskapsuke, på dette stadiet er fosteret kun 10 uker. De fleste aborter som foretas i Norge skjer innen uke 9, dvs at fosteret er 7 uker. Grunnen til at det er slik, er at man regner svangerskapet fra menstruasjonens siste dag, mens selve befruktningen finner sted under eggløsningstidspunktet, som altså er to uker etter. Hvis du undersøker litt kan du for eks se at et embryo ligner andre dyrefostre i dette utviklingsstadiet, for eks: http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo

    Men jeg skjønner jo at det for noen er veldig fristende å felle harde dommer over andre mennesker, slik at man kan se litt bedre ut selv. Men at DU kaller det et drap gjør det altså ikke til noen sannhet. Jeg bare håper for din del at du ikke kommer opp i en situasjon med samme dilemma. Ser man utifra det statistikk og studier sier om aborter blant abortmostandere og ikke-motstandere, ser man at førstnevnte foretar aborter i like stor grad som sistnevnte, og at katolske kvinner i snitt tar flest aborter. Den katolske kirke står som kjent for det mest konservative synet på abort. Det kan jo ikke være enkelt å så til de grader måtte bryte med sine egne prinsipper som det denne gruppen gjør i slike tilfeller. Men så har man jo de perfekte prinsippene, som passer i en ideell verden, og så den virkelige verden. Noe disse på et tidspunkt også har måttet innse.

 137. Marie Lee 9. januar 2012, kl. 00:29

  Fantastisk flott skrevet! Wow, sier jeg bare.

  Jeg har vært utsatt for flere overgrep og voldtekter, men heldigvis ble jeg ikke gravid. Ettereffektene av alt dette har i ettertid gitt meg store plager, jeg sliter med komplekse traumer i form av PTSD, dissosiasjon og alkoholproblemer (selv om jeg har overvunnet sistnevnte), og jeg kan ikke tenke meg å skulle måtte ha et barn her i tillegg som hadde minnet meg om hendelsen.

  Når man sliter med traumer kan hver minste lille ting som minner deg om overgrepene sette igang store reaksjoner – noe man ser, hører, lukter eller føler. En situasjon. Et likhetstrekk. En følelse.
  Å skulle pleie og gi omsorg til noe som hver eneste dag gir deg den avmaktsfølelsen, den skrekken, den terroriseringen, det er noe ingen skulle kunne tvinge en kvinne (eller mann eller barn) til.
  De kvinnene som klarer å gi et «voldtektsbarn» en verdig og trygg barndom er virkelig helter, men det er ikke noe man kan forvente at et menneske skal kunne klare.
  Det er rett og slett umenneskelig å sette et medmenneske i en slik situasjon.

  Kvinner må få bestemme over sin egen kropp, og ikke minst er det også viktig at vi gir barn gir og trygge oppvekstvilkår.
  Det gjør vi ikke ved å nekte alle voldtatte kvinner å ta abort.

  Erstad burde sette seg i skammekroken, og bli der til han kommer over på bedre tanker. Virkelig.

  • HM 9. januar 2012, kl. 16:02

   Dine erfaringer og betraktninger tilfører en viktig dimensjon her. Problemet er at mange abortmotstandere ikke ønsker å ta denne biten for mye innover seg, og bare tilsynelatende tar hensyn til dette aspektet i beregningen sin. For de har nok bestemt seg ift sine synspunkter. Og så håper de vel at det aldri skjer dem. Men de kunne ha lært noe verdifullt om livet, virkeligheten og ikke minst om sine egne medmennesker ved å være mer åpne og villige til å sette seg skikkelig inn i andres erfaringer. Men da hadde de kanskje risikert å måtte endre mening?

 138. Marie Lee 9. januar 2012, kl. 00:32

  gir barn gode og trygge* Beklager skrivefeilen, litt trøtt nå kan man si. (:

 139. Bullfighter 9. januar 2012, kl. 04:39

  Alle som har blit abortert rekk opp handen 😛

  RNA-DNA koden er like unik som selvbevistheten din, er du suicidal? Den som ikke ønske sin egen død ønske ikke abort. Sum sumarum

  • HM 9. januar 2012, kl. 12:37

   Enhver celle i kroppen har dette unike DNA’et, klør du deg på armen dreper du samtidig mange av dine egne hudceller. Er dette drap? Eller selvmordsforsøk kanskje?

 140. Bullfighter 9. januar 2012, kl. 04:43

  (fornevnte kommentaer er jævli vansklig å torpedere) lykke til 🙂

 141. Lise Lotte 9. januar 2012, kl. 07:29

  OMG!!!!!! Skal vi kvinnene straffes med et barn vi ikke ønsker eller oppfostre pga traumer fordi vi har blitt voldtatt!!?? Når en mann voldtar så er det ikke fordi han vill ha et avkom.Han gjør det for å få makt og er syk i hodet sitt!Jeg synes at enhver kvinne skal få velge å ta abort når de selv ikke har bestemt å sette et barn til denna verden! Jeg tror «pipa» hadde fått en annen låt om de selv hadde blitt voldtatt og måtte bære frem et barn de ikke ønsket.Tror bare at det er mennesker som ikke klarer å sette seg inn i andres situasjon og ha empati for mennesker som blir frarøvet sin rett til å bestemme selv.

 142. ulva 9. januar 2012, kl. 08:08

  Å bli voldtatt er det værste som kan skje et menneske.
  All den helvete enn går igjennom etter på, har man heldig, klarer enn å leve med det etter vært. Men veldig mange får livet sitt totalt ødelaggt.
  Oppå hele mener enn skal nekte voldate kvinner å ta abort. Blir frustrert av dette. Skal enn da, bli påmint om hedelsen vær eneste dag. Og det er ikke «bare» å adoptere bort ungen etter den er født. Å føde kan faktisk frem kalle den stressen som skjedde den gangen kvinnen ble voldtat. Og det kan være et utfall som gjør at den kvinnen er ødelgtt for livet. Hvor mange vonde på minelser skal en egentlig gå igjennom. Det kan værste fall at den kvinnen ikke vil ha sine egne barn pga at da blir en på mint hele tiden hva som har skjedd med henne.
  Og tenk på rettighetene som den personen som blir far ( den som voldtate kvinnen) Har jo samme retigheter som vanlig far. Skal kvinnen samarbeide med den tyranen da? ( om så hun ikke klarer å adoptere vek ungen) Da får jo en 18 år + med helvete.

 143. 29bay 9. januar 2012, kl. 08:24

  Men i den aktuelle saken har jo ikkje Emil Andre Erstad sangt at han vil nekte kvinner og ta abort. Han har ytra sine meininger på Twitter der han sa at han sjølv, personleg, er imot abort sjølv etter ein voldtekt. At Ba tok dette opp og skreiv artikkel om er jo heilt absurd! I likhet med alle dåke andre som har ytra sine meininger over internett, burde no Emil og få ytre sine meininger uten at VG setter det opp på framsiden. Som det har komen fram i mange kommentarer rundt dette temaet meiner folk at Emil burde blitt abortert bort. Skal folk ønske Emil død fordi han ytra sine meininger som så vart tatt opp og feiltolka og feilsitert i media. Får ikkje alle ytre sine meininger i eit demokrati? Hadde folk lest kva dette egentlig handla om, så ville det ikkje vært så fatalt! han har aldri meint at voldtatte kvinner skal nektes abort! Tenk dåke om!

 144. Line 9. januar 2012, kl. 08:49

  Det ER ikke allerede et barn. Det er et foster, hvis dere har hørt om det? «Tenk å drepe barnet du har skapt». Voldteksofferet har da ikke skapt dette barnet på noen som helst måte. Hun har for det første blitt voldtatt, og for det andre er ikke barnet allerede skapt. Det er ikke snakk om at du dreper barnet, det er jo ikke født enda. Man fjerner et foster for både fosteret og morens beste. Moren ønsker ikke barnet, og hvordan oppvekst vil dette barnet da få? Er det ikke riktig å la et uønsket barn slippe å bli skapt?
  Jeg er selv i mot abort, og vil aldri ta det! Men hadde jeg blitt voldtatt og gravid; da hadde det ikke vært diskusjon.

 145. dsa 9. januar 2012, kl. 09:05

  Hvis man opplever en voldtekt, hvorfor man da kommer seg til voldtektsmottak og får tatt angrepiller. Det forhindrer jo befruktning i mange tilfeller.

  • Trude 9. januar 2012, kl. 09:46

   Det er ikke alltid slik at dersom man blir voldtatt, så går man bare på legevakten eller voldtekstmottak. For mange sitter det langt inne å fortelle noen at de er voldtatt, ofte vil de ikke innrømme det for seg selv. Ofte kan det være snakk om brutale og lifstruende overfallsvoldtekter slik at det ikke prioriteres å gi pasienten angrepiller. Og ikke minst koster denne pillen mye penger på et vanlig apotek, ikke alle har råd til dette heller så nei det er ikke BARE å komme seg på et voldtekst mottak og ta ei angrepille så slipper man å bli gravid:S

 146. Trude 9. januar 2012, kl. 09:42

  Enkelte debatterer om abort skal være lovlig eller moralsk riktig, jeg trur disse er menn eller konservative kristne- så er det sagt. Alle har rett til å ha sin personlige mening…. Når det er sagt kommer min mening og det jeg føler er kjernen i debatten som startet etter en ung politiker så naivt kommenterte på sin twitter konto. Spørsmålet er ikke om hvor vidt selvbestemt abort skal være lov eller ikke. Norges lover er klare her fordi det er lov innenfor enn hviss tidsramme. Når man åpner opp debatten om hvorvidt abort skal nektes det norske folk som også inkluderer voldtekstoffre så bør man revurdere landet man bor i. Abort er ikke prevansjon og skal ikke være utvei for å slippe å bruke prevansjon. Men mye kan skje og vi alle vet at det å avstå fra å ha seksuellt samleie er den ultimate prevensjon. Men hva slags liv er det? I det tilfellet der en kvinne blir voldtatt og blir med barn, reiser det en rekke spørsmål. Det finnes kvinner som desperat har forsøkt å bli gravide over flere år. Som etter voldtekt har funnet ut at de er gravid. Hva gjør man da? Flere av slike tilfeller har valgt å bære frem dette barnet i frykt for å aldri bli gravid igjen, da en av farene ved abort så vidt meg bekjent kan være at man blir steril. Da gjør man et bevisst valg, og all honnør til de som velger å bevare dette barnet. Men for de som ikke har ønsket å bli gravide, aldri ba om det- sår det ingen tvil. Selvfølgelig skal de få ta abort dersom det er det de vil! VI har en iboende rett til å bestemme over egen kropp og retten til selvbestemt abort står sterkt i dette. Så det å ville ta fra noen retten til å bestemme over dette, bør som det så pent ble beskrevet over «dra hue ut av ræva». Det er lett å være moralske når man vet at en aldri selv vil kunne kjenne et svangerskaps laster på kroppen i tillegg til å måtte slite med de fysiske og psykiske etterfølger av en voldtekt. Et annet spørsmål jeg har til dette er jo blant annet hvis abort skulle blitt ulovlig, hvem skal da stå for barnebidrag til disse barna som er et resultat av voldtekter?? Skal man liksom sende regningen til vedkommende som sitter i fengsel forutsett at han blir fanget og dømt? Og en siste kommentar; lenge har vi snakket om befolkningsvekst og at det om få år er for mange mennesker enn hva vi kan huse, er ikke da abort en god ting for de som ønsker dette sett i forhold til overbefolkningsproblematikken, kontra det å gå inn og legge føringer på hvor mange barn man kan få?

 147. Monica 9. januar 2012, kl. 09:50

  Flere her snakker med store ord om hvordan det å abortere er drap og at alle har rett til å leve. Jeg tror jeg ville valgt å få slippe dersom jeg ble født av en mor som ikke ønsket meg. Som kanskje ikke hadde øknonmi til å ha barn og som kanskje ikke hadde nettverk til å hjelpe seg. Spør en psykolog hvordan slike barn har det når de blir voksne. Jeg ville ikke ønsket å leve for enhver pris.

  (For meg er det en stor tankevekker at det forbudt med aktiv dødshjelp på mennesker når det er påbudt å ta livet av dyr som lider. Men det er så klart off topic i denne saken)

 148. 29bay 9. januar 2012, kl. 10:08

  25 prosent av norsk potensielt liv vert drept. Fruktbarheitstala på norske kvinner er 1.8, noke som seier at befolkningen går nedover, då den må være på 2.08 for at befolkningen skal være stabil. Skal vi fortsette å drepe potensielt liv slik at 25 prosent av potensielle nye borgarar vert drept?

  • Rune Østergren 9. januar 2012, kl. 11:47

   Dersom man benytter tankegaven, ser man at det ikke er kvinnens feil og bli stilt i slik situasjon at abort må vurderes, men MANNENS!…
   Dersom abortmotstandere ønsker voldtektsabort ut av bildet, så gå inn for psykoevaluering av risikogrupper menn, samt tvungen kastrering ved høy risk!!

   • HM 9. januar 2012, kl. 13:19

    Et godt poeng. Overgriperen tvinger jo kvinnen til å evt måtte ta et drastisk valg, og det er han som til syvende og sist har ansvar for de konsekvensene hans handlinger medfører. Kvinnen som blir gravid etter voldtekt har ikke selv valgt å bli satt i en slik situasjon (selv om enkelte helt sikkert vil påstå at hun på en eller annen måte har gjort seg fortjent til det, men de ekskluderer jo seg selv fra en debatt som denne). Ved en voldtekt har man har fratatt kvinnen hennes valgfrihet (en valgfrihet som abortmotstandere mener er absolutt for fosteret, men altså ikke alltid for kvinnen). Derfor må man gi henne tilbake noe av denne valgfriheten, selv om konsekvensen kan være avbrutt graviditet. Inntil vi har muligheten til å dyrke fostrene utelukkende i kuvøser, må vi ta hensyn til at det er kvinnen som er verten, som er eier av denne kroppen som fosteret får livnære seg av, og at det er hun som bør ha retten til å velge hvem som tar bolig der, og når. Det er ingen hevn mot fosteret, men er det minste vi kan gi henne av oppreisning etter et overgrep, som er retten til å velge. Uten fordømmelse.

    Er det ikke rart at man alltid fokuserer så mye på det kvinnelige voldtektsofferet når man diskuterer voldtekt? Se bare debatten omkring overfallsvoldtektene i hovedstaden. Ikke mye snakk om overgriperen, bortsett fra de sedvanlige hentydningene til etnisitet osv. Ellers var det mange som var ivrige etter å fordømme kvinnen og plassere mest mulig skyld der, som om det skulle kunne løse problemet. Jeg får jo også her bekreftet det jeg har hatt mistanker om lenge, nemlig at kvinneforakten gjennnomsyrer hele abortmotstandsdebatten, og da vanligvis under dekke av «abortmotstand», «pro-life», «kristne verdier», «moral» etc.

 149. bjørn 9. januar 2012, kl. 11:02

  voldtekt er storby viruset.
  og det sprer seg til bydgene når psykone har aviser og tv.

  dette er media sin skyld.

  vet du hva!

  de har til og med de smarteste i landet kranglende på TV. helt til jeg sa det….. men de forandret seg bare gradvis. vi har fremdeles politiske partier som er et eldgammelt ikke stole på noen systemet som ikke funger når samfunnet vokser seg så stort som det vi ser i dag.

  folk som er dumme tar til seg det som de som er smartere gjør. for alle vil være smarte.

 150. Linn 9. januar 2012, kl. 11:46

  Jeg tok en abort en gang, kall meg egoistisk og barnemorder – det preller av som vann på gåsa. Det er min kropp, min fremtid og mitt valg!

  • Jørgen 9. januar 2012, kl. 14:21

   Det er din kropp men du har likefult tatt livet av en annen…..

   • bjørn 9. januar 2012, kl. 15:29

    dette er matte.
    man må gå tilbake til problemet og fjerne x.

    jørgen har litt rett selv om man kan si bla bla om hvor levende fosteret er.
    altså man må planlegge at man ikke havner i aborrt situasjonen.

    altså sex på byen i fylla er en dårlig ide.

    les de andre innleggene mine.

    slik at akurat nå blir viktig, og det bør folk tenke på.

   • Linn 9. januar 2012, kl. 16:41

    Det er ikke ett liv.Det er klump med celler.

 151. 29bay 9. januar 2012, kl. 11:55

  Visst ein kvinne har god nok grunn til og ta abort, skader det vel ikkje å søke om det. Problemet idag er alle abortene som blir tatt på grunn av manglende prevansjon og tankegang. Ein gang i tiden var sex noko ein hadde med partneren sin, men idag er sex noko folk berre gjer for og tilfredstille seg sjølv og droppe følgene av sexen. hadde folk tenkt seg om før dei hadde sex om ka som kunne skje, hadde ein ikkje trengt å drepe så mange liv. Det er bare ein holdningskampanje som må til, der kvinnene verner om sitt seksualiv til dei kan ta følgene av sexen.

 152. Linn 9. januar 2012, kl. 12:24

  For dere som er så imot abort ved voldtekt, la oss snu litt på ting her. (Tenker mest på alle menn der ute- ja, for det er som oftest de som er i mot abort)
  Samboeren din har vært ute på by’n med venninner, når hun skal hjem må hun gå 300 meter alene. På disse små 300 meterne blir hun overfalt og voldtatt. Mannen slår og slår, river av henne klærne og voldtar henne- 300 meter fra hjemmet deres, der du ligger å sover. Etter en stund viser det seg at hun ble gravid som følge av voldtekten. Ville DU oppdratt dette barnet som ditt eget? På tross av at du vet og har sett hvordan hun sliter med å takle hverdagen etterpå? Hun har mareritt om natten, er mørkredd, går aldri ut alene lenger, stoler ikke på noen. Hun er trist og plaget, og er absolutt ikke den glade, lykkelige jenta du forelsket deg i lenger.
  Hva ville du som hennes kjæreste gjort?!

 153. mamma8 9. januar 2012, kl. 13:00

  JEG ble voldtatt i 1999. og JEG beholdt barnet, og har ALDRI angret, babyen min og nå en 12 åring har blitt ELSKET fra dag EN. Jeg har aldri hatt ettervirkninger i forbindelse med voldtekten fordi jeg beholdt barnet, tvert i mot har det vært en trøst i elenigheten, barnet er nyyydelig og flott og god og bringer lykke til meg for hver dag jeg står opp, bær frem barnet og adopter det bort?? eller behold det selv, det er ikke barnet sin skyld uansett omstendigheter, desuten, hvorfor bruker dere ikke prevangsjon??? hvis dere ikke vil bli gravide?? JEG er ei glad og lykkelig jente selv om jeg har opplevd mer enn ett overgrep i livet, det er myyye kjærlighet i det å ha barn,det trenger ikke nødvendigvis gjøre ting verre å beholde det etter en voldtekt.

  • HM 9. januar 2012, kl. 13:28

   Det er flott å se at du har gjort et valg som passet for deg, og at du har lykkes i å snu en grusom opplevelse til noe godt. Men du kunne ta det valget nettopp fordi du har valgfrihet.

   Men hvorfor nevner du plutselig prevensjon? Skal man bruke prevensjon for å beskytte seg mot en mulig voldtekt, mener du? Jeg kan forstå det hvis du oppfordrer seksuelt aktive og personer i parforhold å anvende prevensjon dersom et barn ikke er ønskelig, men det er forvirrende at du nevner dette samtidig som du diskuterer voldtekt og graviditet som følge av det. Som du påstår er selvopplevd.

  • bjørn 9. januar 2012, kl. 14:14

   er du ærlig nå ????

   • HM 9. januar 2012, kl. 15:17

    Nettopp derfor jeg ber om en utdypning. Jeg vet for eks at politietterforskere ser etter slike selvmotsigelser ved avhør, da dette svekker troverdigheten.

 154. mamma8 9. januar 2012, kl. 13:04

  TRAUMER??? JEG hadde fått traumer hadde jeg DREPT barnet…BRUK PREVANGSJON!!!!!!!

 155. 29bay 9. januar 2012, kl. 13:20

  Eg ville heller oppdratt barnet til kjæresten som hadde blitt voldtatt, enn og drepe et uskyldig liv!

 156. 29bay 9. januar 2012, kl. 13:47

  Ja! Den handler på instinkt og kan ikkje tenke, men eit menneske meiner eg har større verdi enn eit barn. Eg veit ikkje med deg om ka du liker å spise

  • HM 9. januar 2012, kl. 13:56

   Da tar du feil. Dyr er langt mer enn en rent instinktdrevet organisme. Du mangler kunnskaper. Les deg opp på litt forskning, Wikipedia er et greit sted å begynne. Et dyr har sannsynligvis også mer tanke og bevissthetsevne enn et 10 uker gammelt foster.

  • HM 9. januar 2012, kl. 14:12

   Jeg foreslår at du leser mine tidligere kommentarer, blant annet som svar til «Frank» lenger oppe. Her sier jeg noe om hvorfor det er ulogisk å hevde at et embryo/ungt foster er like mye menneske som det fødte menneske, og at det følgelig da har like mye retten til å leve. Man snakket også her om «mental yteevne», dvs intelligens, og om dette som eventuelt kriterie for retten til liv. Det ble hevdet at man til tross for primitiv intelligens tidlig i fosterets liv likevel skulle innvilge det retten til liv (som det et hvilket som helst annet levende menneske har). Logisk sett mener jeg man i en slik argumentasjon også bør inkludere dyrelivet, som blant annet er langt mer intelligent enn det vi tidligere har trodd. Dyr er altså også liv, og faktisk en ganske avansert form i tillegg. De har evne til å føle, tenke og har også intelligens. De kan bare ikke språkliggjøre sine indre opplevelser som oss mennesker, på samme måte som et foster ikke evner å gjøre det samme.

   • 29bay 9. januar 2012, kl. 14:17

    Så kvifor er det skandale når hunder og katter vert drepen uten grunn, men ikkje eit forster? Eg meiner ein burde ha ein grunn til og ta liv, på samme måte som eg ikkje dreper dyr eg ikkje skal spise!

   • HM 9. januar 2012, kl. 15:10

    Er det noen som aborterer uten grunn, mener du? Bare for gøy da kanskje? På impuls? Bare fordi? Noen mener at det ikke eksisterer noen som helst fornuftig grunn til å spise dyr for eks, da vi har tilgang på de samme næringsstoffene som vi finner i kjøtt via andre matkilder. Men drit i dyrenes eventuelle følelser eller lidelser, biffen er jo så snadder! (jeg er forøvrig kjøtteter selv, selv om jeg synes det er noe problematisk).

    Det kan synes som at enkelte tror avgjørelsen om abort er enkel, en fillesak, og at det gjøres uten noen som helst kvaler hos den som tar den. Da tror jeg man tar feil om sine medmennesker. Jeg tror mange sliter med sin samvittighet, og innser det store moralske dilemmaet. Man tror kanskje også at samtlige kvinner som står overfor valget utelukkende tenker på seg selv? Jeg tror faktisk at de også har det potensielle barnets beste i tankene. Vil barnet være tilstrekkelig ønsket og elsket av meg? HVis adopsjon blir aktuelt, vil det kunne bli elsket tilstrekkelig når man kjenner til bakgrunnen for adopsjonen? (mennesker er tross alt mennesker, vi er gjennomsyret av fordommer og andre svakheter, og innser kanskje ikke selv at dette faktisk påvirker vår behandling av og omgang med andre mennesker). Og hvis jeg nå fjernet dette spirende livet, vil fosteret kunne føle smerte? Vil det gråte? (noen vil sikkert utbryte «Ja!» til dette, og da kanskje mest for å dømme og skade den det gjelder. Forskning viser imidlertid at fosteret gjør alle mulige bevegelser, grimaser etc for å trene opp nervesystemets signalsystem. Jeg snakker forøvrig her om svangerskapets første trimester). Med andre ord er det vanskelige spørsmål vi står overfor, man kan ikke bare rope «mord» når man ikke vet om det faktisk kvalifiserer som det, ei heller innføre innskrenkninger ift kvinnens selvbestemmelsesrett uten at det er gode nok grunner for det.

 157. 29bay 9. januar 2012, kl. 14:09

  kor mange ganger skjer det i året då? Sikkert mindre enn 10 tilfeller…. Kor mange ganger ser vi at abort vert utført på grunnlag av feilslått prevansjon eller manglende prevansjon? Det er bedre at 100 presoner drar til sverige for og ta abort, enn 18000 som drar til sjukehuset i Norge for og ta abort! Eg vil heller at kvinner skal søke om abort, enn at det er fri tilgang på abort

 158. bjørn 9. januar 2012, kl. 14:12

  abort må stå opp til kvinnen selv ……..

 159. Jan 9. januar 2012, kl. 14:27

  Jeg har også tenkt de tankene du deler med oss i ditt blogginnlegg.
  – Helt til jeg fikk en person inn i mitt liv (ny-familie), som er et slikt barn du snakker om. Et barn som er resultat av en voldtekt, og som nå er blitt en voksen kvinne. Vedkommende vet ikke selv noen om hvordan hun ble unfanget. Det vet bare noen FÅ i hennes nærmeste familie. Jenta er intelligent og ressursterk og til god hjelp for sin mor og hennes familie. Mor sliter, så dette er ikke bare en solskinnshistorie. Men jeg vil bare vise at onde handlinger kan også bli snudd til det gode, selv om det nesten er utenkelig at det går an.

 160. Fredrik L. 9. januar 2012, kl. 15:16

  Som Monthy Python så herlig og ironisk formidler det i «Meaning of Life»: «Every sperm is sacred». Det å bruke mer krefter og ressurser på å forsvare «livet» til en samling celler, istedenfor å ta tak i roten til problemet; holdningene våres til voldtekt, enten det gjelder nordmenns eller invandreres syn. Og de som skriker høyest er de konservative, religiøse som påberoper seg retten til å inneha de ultimate definisjonene av moral og etikk. Blir kvalm når jeg hører at folk i det hele tatt kan mene at voldtatte kvinner ikke skal kunne velge selv om de vil abortere eller ikke (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10074613).

  • HM 9. januar 2012, kl. 15:39

   Er det noen som kan finne link til denne sketsjen? Den sier en hel del, nemlig 🙂

   De konservative og religiøse gjemmer menneskeforakten sin bak sin såkalte moral eller «ultimate respekt for det ukrenkelige liv». Vi har jo mange eksempler som tydelig illustrerer hvor langt denne moralen og nestekjærligheten deres egentlig strekker seg. Helt bort til naboens grense, antageligvis. Men de er så lite opplyste at det utgjør en risiko for menneskeheten. Vi skal helst avles på elendighet, for lidelse, straff og underkastelse er jo sentrale prinsipper i de fleste religiøse trosretninger. Men hva skjer med en sivilisasjon som bygger på et slikt grunnlag? Den vil kollapse på seg selv til slutt.

 161. Rune Østergren 9. januar 2012, kl. 16:12

  Frank 8. januar 2012 kl. 14:21
  @HM Jeg snakker selvsagt om menneskelig liv, idioten. Menn totalt uberørt av abort? Så farskapet teller altså ikke? Du er med andre ord en degenerert Ottar-sjimpanse som hater menn nesten like mye som du hater deg selv.

  Det er forøvrig vitenskapelig dokumentert at kvinner har lavere IQ enn menn. Kan vi få lov til å drepe dere da? Det er jo mental yteevne som ofte er argumentet for hvorfor det er legitimt å knuse ihjel uskyldige fostre. Jeg foreslår at vi begynner med all verdens feminister. Mer forpestende skadedyr er det ikke mulig å oppdrive.

  ?????
  Kvinners hjerne er vitenskapelig bevist noen få gram lettere enn mannens ja, men har du telt hjerneceller? Kvinner og menn treffer generellt likt nivå på iq-tester og man må derfor si at kvinnens mindre hjerne er mere effektiv enn menns siden dette er mulig!!..generellt takler deres hjerne langt flere biologiske forhold underbevist i kroppen enn menns hjerne på toppen….
  Den vitenskapen du nevner opprant rundt samme tid som svartedauen!!
  De menn som frykter «sterke» kvinner så mye, kan kanskje tenke på og utvikle seg selv mentalt foran og undertrykke kvinnen for og føle seg overlegen!…

 162. Hei 9. januar 2012, kl. 16:27

  Alle liv er ikke verdige liv, skal man beholde all spermen til guttene bare fordi det kan bli barn ut av det? Dummeste jeg har hørt.. flere burde ta abort med tanke på at vi allerede er overbefolket på jorden. problemer er jo religiøse, de føder jo 50 unger per stk. mennesker som prøver å si at abort ikke skulle være til stede burde heller vært abortert selv, ekkle mennesker. takk for meg

 163. ca.strømsnes 9. januar 2012, kl. 17:54

  Tusen takk, på godt og vondt, til alle som har tatt seg tid til å lese og å kommentere posten min. Meningene er mange og meningene er delt og nettopp derfor mener jeg at det er så viktig at man får bestemme selv. Ingen av oss er premissleverandører over andres liv, kropper og tanker, og slik må det fortsatt være.

 164. Fjellcoachen 9. januar 2012, kl. 18:49

  Du skriver godt, og jeg er glad jeg fant bloggen din!

 165. 29bay 9. januar 2012, kl. 21:47

  Eg vert lei meg på abortforkjemperenes vegne at noken kan ha slik uvitenhet, at dei trakker alle under seg. Visst ein leser nokre av kommentarene her oppe skjønner eg kvifor det er krig i verden. Bare siden folk er imot abort skulle dei heller vorte abortert bort sjølv! Vi som er imot abort gir argumenter og kommenterer argumenta til alle som er for, mens når ein som er imot abort kjem med argument, er det ingen som snakker

 166. 29bay 10. januar 2012, kl. 07:29

  I rest my case!

 167. abc 10. januar 2012, kl. 15:36

  For å avgjøre hva som er et liv eller ikke, kan man ikke bruke sine personlige følelser og personangrep som argumenter. Man kan heller ikke snakke om morens liderlser, for å avgjøre hva et liv er. For å avgjøre hva som er et liv, må man være helt objektiv. Derfor vil be både dem som er for abort, og dem som er imot abort, om å legge bort sine personlige føleser når de skal diskutere hva et liv er. I det minste vente med å uttrykk følelsene til etter at vi har definert hva et liv er. Fordi ellers kan og vil følelsene bli brukt som både hersketeknikk og avsporing. Videre bør ikke religiøse blande inn religion inn i dette, for da diskuterer de med et helt annet utgangspunkt enn ateister.

  Hva er så et menneskeliv? Noen sier det starter når eggcelle og sædcelle smelter sammen, noen sier det skjer når ungen kan i teorien klare seg utenfor morens livmor og andre igjen mener at det skjer først etter fødsel. Det er, som regel, ikke av ondskap at abortmotstanderen mener at menneskelivet starter med smelting av egg- og sædcelle. Det er, som regel, heller ikke av ondskap at andre abortmotstanderen igjen, mener at mennekselivet starter når hjertet begynner å slå og hjernen begynner å sende nerveimpulser. Det er, som regel, heller ikke av ondskap at dem som er FOR abort, mener at menneskelivet starter etter uke 12, eller evt. rett etter fødsel.

  Om abortmotstanderen og abortforkjmperen kunne respektert hverandres syn på hva som er et menneskeliv, så ville de kanskje/forhåpentligvis forstått hverandre.

  Om vi hadde forstått hverandres grunntanke, så ville vi ikke sagt stygge ting som at «abortmotstandere fortjener å bli voldtatt», eller «abortforkjempere fortjener å bli dømt for planlagt mord».

  Men når det er sagt, så finnes det noen som er abortmotstandere rett og slett fordi de vil kontrollere kvinnens liv, selv om de kanskje ikke anser barnet som et menneskeliv. Og det finnes noen som er abortforkjempere, rett og slett fordi de er egoister, og i tillegg kanskje faktisk anser fosteret som et menneskeliv.

  Derfor er det ytterst viktig å vite hvorfor abortmotstanderen mener som han/hun gjør. Og det samme gjelder med abortforkjemperen.

 168. bestmedbart 13. januar 2012, kl. 09:36

  Bra skrevet. Liker bloggen din!

 169. Kazan 2. februar 2012, kl. 21:48

  Til de som mener at livet og individet begynner ved unnfangelsen: La oss tenke oss et par som har to enegedde tvillinger på la oss si 5 år. Det ene barnet blir drept i en bilulykke. At de har et annet barn med samme DNA betyr ikke at de ikke sørger over tapet av en spesiell person. Husk at eneggde tviillinger i begynnelsen er én zygote. Begynnelsen på et individ kan ikke i noe tilfelle være ved unnfangelsen, fordi det ikke engang er gitt at dette blir ett eller to individer.
  Selv mener jeg ikke at et forster på tidlig stadium kan sies å være en person, men la oss for argumentets skyld si at vi godtar det. La oss da tenke oss følgende scenario:
  En mann, la oss kalle ham Larsen, blir slått ned på gaten, og våkner opp på sykehus. Ved siden av Larsens seng ligger en annen person, la oss kalle ham Hansen, som også ble slått ned av samme gjerningsmann. Mens Larsen var bevisstløs og ikke kunne gjøre noe med saken, har legene koblet sammen Larsens nyrer med den andre personens. Denne personen er i koma, og kan bare overleve dersom han forblir forbundet med Larsens nyrer i 9 måneder. Ingen andre enn Larsen er kompatible med Hansen. Denne organkoblingen medfører også noe ubehag og har en viss medisinsk risiko for Larsen, men dersom han krever å bli frakoblet, vil den andre personen dø. Vi kan kanskje si at Larsen ha en moralsk plikt til å være koblet til Hansen, men det ville være urimelig av samfunnet å kreve at Larsen skulle tvinges til å være koblet til Hansen i 9 måneder, alle den tid Larsen ikke har satt Hansen i denne situasjonen (det har gjerningsmannen som slo Hansen ned gjort).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: